Выпускники «Театрально-декорационного» отделения 1976 год 2079 год Творческий руководитель – ТворческийСкачать 209.54 Kb.
Дата29.03.2016
Размер209.54 Kb.
ВЫПУСКНИКИ «Театрально-декорационного» отделения
1976 год 2079 год

Творческий руководитель – Творческий руководитель -

Р. М. Сутормина Р. М. Сутормина

Балакина Е. Ю.

Карпухина Р. С.

Васильева Л. Н.

Котова Л. А.

Вахрамеева Л. Л.

Кульков В. В.

Гудкова Т. Е. (с отл.)

Мишина Г. Н.

Ермолаев Г. Н. (с отл.)

Новгородов Ю. Г. (с отл.)

Журавлева Л. И.

Попова Г. А.

Мартынов В. Л.

Рогачевская А. А. (с отл.)

Мочалова Л. А.

Самойлычев В. М.

Мошков В. П. (с отл.)

Синицина О. В.

Наумов В. Г.

Творогова А. В. (с отл.)

Нухторова Л. М.

Трапезникова Е. П.

Старшова Н. А.

Шаманина А. А. (с отл.)

Сутырин М. А.

Шумилов В. А.

Царев А. В.
Шатрова 3. А. (с отл.)


1982 год 1984 год

Творческий руководитель – Творческий руководитель -

И. Н. Шелехова Н. А. Завылова

Данилова Г. С.

Астахова И. А.

Капатова А. А.

Барышева Ю. А.

Ковригин А. Ю.

Вавилова Л. В.

Козлова Н. Н.

Вдовин А. А.

Кошелева Н. Д.

Горбунова И. А.

Краснова Е. П. (с отл.)

Дорого купля О. А.

Кривова В. В.

Дубровина Л. М.

Кузьмин Ю. Г.

Жумина Н. Н.

Кузьмина Л. К.

Зорина М. Р.

Луцкая И. Б.

Кислева С. Ю.

Мараханов Е. А.

Клюшин С. М.

Мартилова Г. С.

Кузнецова А. М.

Маслов А. В.

Мамутова И. В. (с отл.)

Михайлова Н. В.

Миронов С. М.

Неонилина М. А. (с отл.)

Пельтцер Н. Н.

Овсянкин В. В.

Плотное С. М.

Проломов И. П.

Рабосина Е. И.

Сафронова Л. А.

Руссов В. Ю.

Сафьянова Е. В.

Слюряева Л. С.

Чумарин П. А.

Таранова С. М. (с отл.)
Урыкова И. М.
Федосеева Л. В.
Царенко Д. М.
Щенникова Т. В. (с отл.)
1986 год 1988 год

Творческий руководитель – Творческие руководители:

И. Н. Шелехова Н. А. Завылова, Ф. С. Шерман

Антонова Л. В.

Балан М. И.

Антошкина О. В. (с отл.)

Белова Н. Ю.

Белокурова Н. Л.

Булаева И. В.

Бербасова М. Н.

Дементьева М. В.

Галянов Ю. Ю.

Естаренко Т. Ю.

Грязнова А. А. (с отл.)

Заложных М. В.

Зорин С. И.

Карева Л. Ю.

Кисарев С. В.

Какачельдиева Е. Ю.

Кудрявцева Л. И.

Котова Э. Е.

Куликова О. В.

Мешков С. П.

Лыжин Л. Н.

Панфилова И. Ю.

Макарова И. Б.

Романова Е. Э.

Осминин А. М.

Рубцова А. Л.

Павлова Д. Д.

Смирнова С. В. (с отл.)

Прокудин Е. А.

Соколовская Ж. Г.

Решетников И. В.

Тихомирова Е. В.

Рыбина Е. Н.

Федотова И. В.

Салапаева С. П.

Щербакова Н. А.

Сижнова Л. Н.

Яворская И. С.

Стручков В. Е.
Ступалов И. Г.
Удиванова Л. В.
Хавронина М. Ю.
Химорода А. Ю.
Шарова С. В.
Юдин А. В.

1990 год 1992 год

Творческий руководитель – Творческий руководитель –

И. Н. Шелехова В. М. Потапин

Анохин А. В.

Панюшкин И. Е.

Бржезинская М. Г.

Антонов А. В.

Пантелеев А. В.

Ефимов А. Б.

Белов М. А.

Романовская О. В.

Калкун Д. М.

Булаева Ю. В.

Терешкина Н. В.

Кислова С. Н.

Данилов А. В.

Чернова Н. А.

Курочкин В. В.

Запольский В. М.

Шелехов Г. Б.

Луцкая М. Р.

Зельберг А. В.

Шильникова К. Ю.

Лаврова О. Л.

Клюшина Н. С.
Потапина М. В.

Ковалева Г. С.
Руновская А. С.

Крупник В. Б.
Смирнов Д. С.

Крюкова Л. М.
Скопа Л. В.

Ломунов А. С.
Сергеев Д. В.

Мергольд В. А.
Совенка О. С.

Мишутина Е. Ю. (с

отл.)

Пыхтин С. Н.

Мухина И. В.
Плотников Е. А.

Нестеренко Н. Т.
Яблокова В. Л. (с отл.)1993 год 1994 год

Творческий руководитель – Творческий руководитель -

А. В. Творогова А. В. Творогова

Корнев А. В.

Барыкин В. Р.

Мациева Г. Н.

Базунов А. В.

Баукин Р. С.

Миодушевский В. В.

Авдеев А. Е.

Вторушин А.

Рябова И. В.

Сидоров Ю. Е.

Демина Е. Б.

Сахарова М. В.

Пчелкин А. В. (с отл.)

Корчаганова О. А.

Сосин А. А.
Лалетин О. А.

Тарарина А. В.


1996 год 1998 год

Творческий руководитель – Творческий руководитель -

В. М. Потапин А. В. Творогова

Ананьев И. В.

Алексеева Н. Ю. (с отл.)

Ананьева Т. А.

Волкова Е. Ю.

Балдина А. В.

Графова О. Ю.

Беляков С. В.

Докукин Р. Е.

Вздыхалина Т. О.

Еремеева А. В. (с отл.)

Вольский Ю. А.

Еськов И. И.

Гудков В. Н.

Заглодина Л. А.

Исаева А. В.

Иташвили Д. А.

Копылова Е. А.

Кочерга Е. В.

Кошелева Л. И.

Кукшинова Н. Л.

Миронова О. Р.

Рабосина Ю. С.

Михайлова Ю. В.

Руновская О. С. (с отл.)

Олейников Н. Н.

Серебрякова Е. Д. (с отл.)

Симакова Н. В.

Солдатова С. Е. (с отл.)

Суслова И. В.

Тимина И. М.

Фролова О. А.

Фалина А. А.


2000 год 2002 год

Творческий руководитель – Творческий руководитель -

А. В. Творогова А. В. Творогова

Батракова И. А

Антипова Е. Ю.

Бодрова И. В.

Бабаева М. В.

Борисов И. Н.

Блинов С. А.

Бренёва Г. А. (с отл.)

Гладышева А. Е.

Зырянова П. П.

Гришаева А. В.

Иванова А. С.

Дорофеева А. Ю. (с отл.)

Карпова А. В.

Ельчик И. В.

Корнева А. В.

Засыпкина Е. В. (с отл.)

Курылева О. М.

Китаева Е. А.

Курюкина Н. Н.

Котина С. Н. (с отл.)

Ломунова В. А.

Луговой С. С.

Павлов А. А.

Пилявская А. Т.

Парфенков А. Е.

Раков А. Л.

Попов Д. Г.

Сакеев И. В.

Смирнова Э. В.

Столярова М. С.

Соколова Н. В. (с отл.)

Тарасов А. Н.

Тюр Е. А. (с отл.)

Шартанова С. С.

Чурбанова В. В.

Юдина Т. А.


2004 год 2006 год

Творческий руководитель – Творческий руководитель -

А. В. Творогова А. В. Творогова

Акимова М. С.

Балуева Т. Г.

Астраханцев В. Ю.

Булыгина Е. М.

Вершинина Е. В. (с отл.)

Дёгтев И. О.

Дружкова О. О.

Дрёмин С. Н.

Дунаева А. Е.

Зильберлейб С. В.

Ершов Ю. А.

Коломак А. В.

Конащенков В. В.

Корнева А. В.

Кулькова Ю. В.

Макушкина А. С. (с отл.)

Милова И. С.

Михеев Д. А.

Никифорова С. Ю.

Репина С. Ю.

Пегова Е. С.

Сухарева Т. С.

Попов Д. Б.

Чавкина Ю. В. (с отл.)

Савенков С. В.

Шалагинова И. В. (с отл.)
Шарова Ю. И.2008 год 2010 год

Творческий руководитель – Творческий руководитель -

А. В. Творогова А. В. Творогова

Боровитина И.В.

Айдинян С. А.

Власов Н. В.

Большакова М. В.

Горюшина М. В.

Васильев. Д. Н.

Доленко С. Е.

Горина Н. А.

Ефимова А. А.

Зайцева А. В.

Ладыгина А. Л.

Исаичкина А. А.

Ледкова Ю. С.

Лачугина Д. С.

Меленина О. Ю.

Пермичев И. П.

Моторина Т. Е.

Полагимова И. Г.

Мялкина Е. М.

Рудневская М. В.

Пономаренко Е. М.

Серов О. А.

Соболев М. И.

Сивухина Н. Е.

Устян А. В.

Соловьева А. А.

Филичев М. М.

Степаненков М. В.

Фокова Н. В.

Уварова В. В.
Чичкова Е. А.
Шатарина В. А.
Ширяева А. В.
Шульпина К. С.2012 год 2014 год

Творческий руководитель – Творческий руководитель -

А. В. Творогова Н. Ю. Белова

Арабаджи В. А.

Васина Д. А.

Демаева Е. С.

Игнатьева А. М.

Жегалова А. Н.

Лазарева А. В.

Кальсина Л. Н.

Малкова К. Г.

Касаткина А. В.

Мартакова В. С.

Кожина Д. И.

Мартыновская А. О.

Краснова А. М.

Матросова А. А.

Кременецкий И. В. (с отл.)

Маштакова И. С.

Крылова Л. В.

Петухова А. В.

Крысин Р. А.

Якимова М. А.

Назаретян А. А.
Поляшова А. В.
Савинова А. А.
Седина Е. Н.
Филонов И. Л.
Хазова А. А.
Чекулаев М. А.

ВЫПУСКНИКИ «Хореографического» отделения

1997 год 1998 год

Творческий руководитель – Творческий руководитель -

кандидат педагогических наук А. А. Белоколоцкая

О. Л. Резепина

Андианова А. А.

Козловская Н. Н.

Буланова Ю. Б.

Лузина А. А.

Душин В. В.

Меркурьева Л. Е.

Кардакова Е. А.

Политова А. Т.

Медяник Д. А.

Тришакина С. В.

Панфилова О.В.

Чистова H. T

Ульянычева Е. А.
Чибышева Н. С.
Ульянова И. А.


2001 год 2003 год

Творческие руководители: Творческие руководители:

заслуженный артист РФ кандидат педагогических наук О. Л. Резепина,

С. В. Куракин, А. А. Белоколоцкая заслуженный артист РФ С. В. Куракин


Арефьев И. С.

Акимов С. Н.

Астафьева Е. Б.

Ануфриева Ю. В.

Базанова О. Е.

Балашова М. М.

Бикулоза Т. Р.

Белов Е. С.

Братухина Ю. С.

Болотов М. М.

Бутримович А.В.

Гаврилина А. А.

Вагапова Л. Н.

Зиганшина Е. Р.

Грязнов А. С.

Козлобаева А. И.

Капустина Ю. Е.

Конкин А. С.

Козлов В. А.

Кошечкин К. В.

Мякишева Е. Е.

Маленкина Ю. О.

Назаренко Е. В.

Малова Л. Е.

Печенв А. Е.

Никифорова Э. Е.

Пугачев А. С.

Телятникова Н. С.

Семёнова Е. А.

Юдин И. А.

Хандлос К. И.

2006 год 2010 год

Творческий руководитель – Творческий руководитель -

Т. В. Толстухина Т. В. Толстухина

Давыдова А. А.

Жилова Е. А.

Дегтев Е. А.

Зрелов А. Г.

Кошечкин Е. В.

Кайнова Т. Д. (с отл.)

Лутошкина М. В.

Малов А. А.

Мастыка М. А.

Малов М. А.

Моисеев А. В.

Пушин Д. Р.

Овод В. Л.

Черняк А. А.

Пашин В. Н.

Ульянова Е. И.

Перминов М. В.
Синева А. В.
Хитрова Л. А.


2014 год

Творческий руководитель -

Т. В. Толстухина

Болдырева Е. А.
Зорина К. Р.
Котова А. С.
Марченко Т. В.
Орлов А. С.
Соснина Д. Д.
Федотова Ю. В.
Каталог: data -> objects
objects -> Выпускники отделения «Актёр театра кукол» 1965 год 1966 год Творческий руководитель – Творческий
objects -> Выпускники отделения «Актёр драматического театра и кино» первый выпуск драматической студии
objects -> Конкурс «Танцевальная ассамблея»
objects -> Правила технической эксплуатации автозаправочных станций
objects -> Пурим 2014 Под веселую музыку друг за другом в зал забегают дети, встают в круг. Каждый ребенок одет в однотонную одежду: красная майка, юбка, колготки, синий свитер, шорты, колготки и т д. Воспитатель (ребенок)
objects -> Конспект комплексного занятия в старшей группе детского сада «Ор Авнер» Воспитатель: Ошерова


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница