Управителния съвет на сдружение ``национална утринна молитвена среща-/нумс/``страница4/4
Дата06.06.2016
Размер0.74 Mb.
1   2   3   4

ЧЕРЕЗ ПОСОЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКИ АВСТРИЯ

В СОФИИ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ

ВАШЕЙ страны

ПРОШЕНИЕ ЗА УБЕЖИЩЕ

ОТ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ ВАШКЕВИЧ, БЕЖЕНЕЦ ОТ Р. БЕЛАРУСЬ,

20.09.1944 г. рождения, ЛНЧ №: 1000696044, временное удостоверение беженца № 8800357, издадено от Государственная агенция по беженцам при МС Р. Болгарии, адрес:

София 1336 ЖК “Люлин” 6, бл. 633, вх. Б, ет. І ап. 4, согласно адресной регистрации, тел.9251608. Прошу Вас принять мои документы, на предоставление политического убежища в Р. Австрии, согласно заполненному бланку, полученного от Вашего посольства.

Надеюсь на гуманное и положительное решение моего вопроса. 11.03.2012 г.

До:

-Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев.

- Министерство на правосъдието.

От: Михаил Йосифович Вашкевич, ЕГН 4409207182, имигрант от Р. Беларус, адрес: гр. 2600, Дупница, ул. „Еделвайс” № 11.

Заявление/повторно/.

Моля да ми бъде предоставлено българско гражданство, като за това моля да използвате документите, които подадох при първото си кандидатстване, заведени под №2923/2010г. в Министерство на правосъдието.

Ако имате нужда от още нещо, моля да ме уведомите, ще го приложа.

08.05.2004г. гр. Дупница. С уважение М. Вашкевич.

До

- Временната парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, факти и обстоятелства при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от нега за периода 22 януари 2002 - 22 януари 2012 г.

- Комисията за защита от дискриминация към Парламента.

- Министерство на правосъдието.

От: Михаил Йосифович Вашкевич, имигрант от Р. Беларус, адрес: гр. 2600, Дупница, ул. „Еделвайс” № 11.

Смятам, че писмото на Министерството на правосъдието /97-00-348/, в което е цитиран протокол № 101/2011 г. на Съвета по гражданството е нелигимно, защото е подписано от вице -президента на Р. България генерал Ангел Марин – също нелегитимен, поради липса на Указ на президента за неговото назначение на съответната длъжност.

Решението, с което Министерството на правосъдието ми отказва българско гражданство /97-00-348/, ще бъде обжалвано и пред Международния съд за правата на човека в Страсбург; Конституционния съд на Р. България и други международни иституции.

През 1996 г. имиграх от Р. Беларус в Р. България поради несъгласие с диктаторския режим на президента Лукашенко. През 2003 г. бях арестуван с цел депортация в Беларус, което означаваше смърт. След протести на Хелзинския комитет, Атлантическия клуб, посолства, видни интелектуалци и др. бях освободен от затвора за чужденци и получих статут на „хуманитарен чужденец” със съответната лична карта.

През 2004 г. Създадох семейство с г-жа Мария Коларова – Вашкевич, като отначало живеехме на семейни начала в нейния дом, а през 2007 г. Подписахме български граждански брак.

В края на 2011 г. по покана на президента Лукашенко в Минск на посещение беше министърът на външните работи на Р.България г-н Николай Младенов. Два месеца след това, аз получих отказ за българско гражданство с абсурдната мотивация:”Съветът по гражданството към Президенството е разгледал Вашата молба и е дал мнение тя да Не бъде уважена на основание чл. 19 от закона за българското гражданство по съображения, свързани с националната сигурност” т.е. аз се явавам "заплаха" за националната сигурност на Р.България.

Липсват каквито и да са доказателства за това през моя 16 - годишен престой в България. Аз обичам новата си родина, имам граждански брак, работя, успешно се интегрирах в българското демократично общество. Не съм нарушавал с нищо авторитета и законите на Р. България. Бих искал като бългърски гражданин да заведа съпругата си в една действително свободна, независима и демократична Беларус, в каквато ще се превърне тя след оказване помощ от ЕС, в това число и от България като негов член. Без блъгарско гражданство бракът ми ще бъде застрашен, едно добро семейство на зрели хора ще бъде разрушено, независимо, че семействата са под закрилата от редица европейски и други международни конвенции и закони.

София. 17.03.2012. С уважение:

/М. Вашкевич/.

[13.3.2012 г. 12:12:27] Боби ТАШКОВ-председател КСДНБ-Комитет за Свободна,Демократична и Независима Беларус-София-30.11.2004г.: До

Г-н Росен Плевнелиев, четвъртия

президент на Република България

До

Временна парламентарна комисия запроучване нормативните основания,

факти и обстоятелства при помилване,

опрощаване на несъбираеми държавни

вземания и даване, възстановяване и

освобождаване от българско гражданство

и лишаване от него през периода

22 януари 2002 - 22 януари 2012 г.”

До

Комисия за ”Защита от Дискриминация”

към Парламента

Ж А Л Б А

от Михаил Йосифович Вашкевич срещу отказа на Вицепрезидента Ангел Марин да подпише указ за предоставянето ми на българско гражданство, поради отказа на "Съветът по гражданството към Президенството”, дал мнение на заявлението ми за придобиване на българско гражданство с крайно несериозен мотив в съответствие с ”чл. 19 от ЗБГ и по съображения, свързани с националната сигурност"

УВАЖАЕМИ г-н ПРЕЗИДЕНТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

УВАЖАЕМИ г-н ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВПКПНОФОПОНДВДВОБГЛН!

УВАЖАЕМИ г-н ПРЕДСЕДАТЕЛ на КЗД към Парламента!

Отправям съвкупно до Вас, до трите институции своята ЖАЛБА с

единствена надежда да направите необходимото да се преразгледа, заявлението ми за получаване на българско гражданство по политически причини, поради последвал отказ на вицепрезиден г-н Ангел Марин, който с абсурдна мотивация на ”Съвета по Гражданство към Президента”, с техен Протокол № 101/2011 г. ми се отказва предоставяне българско гражданство на държавата, избрана от мен през 1996 г. заради българския език, за моя втора Родина,поради невъзможноста да живея нормално с политическите си различни от идеите на Лукашенко в Реп. Беларус, държавата в която се раждам през 1944 г., и в която преминават почти 52г. от моя живот, като на практика се поднася подарък на диктатора Александър Рыгориевич Лукашенко, не предполагайки, че само няколко месеца по-късно премиера г-нБойко Борисов ще отзове българския посланик от Република БЕЛАРУС!

Вярвам в БОГАа и имам нескрита надежда, че това абсурдно решение на екипа на бившия президент-комунист Георги Първанов, ще бъде отменено и не ще се наложи да търся съдействие от еврокомисията за предоставяне на политеческо убежище в друга страна членка на ЕС, защото на практика съм в състояние във всеки един момент да бъде изгонен от Б-я!

Посмотрите сайт: http://www.narod.ru/guestbook/index.xhtml?owner=6719883&c=27 о посещении 2003 г. Генеральный Прокурор Республики Беларусь Виктора Шеймана по покана Главный прокурор Българии г-ну Никола Филчева.

След това посещение, на 22.12.2003 г., аз, Михаил Вашкевич, бях извикан за справка в МВР-София и незабавно с белезници на ръце, аз беларуския политическия емигрант в Р.България, бях затворен в изолатора за чужденци на ул.Дим.Пешев № 2, в р-нДружба, София, където цели 37 дни очаквах депортация в Беларус! След мощен натиск на 130 български интелектуалци, на Атлантическия клуб и г-н Соломон Паси, на г-нКънев от Хелзинския комитет, в края на м.януари 2004 г. бях освободен от затвора.

Но сега, 8 г. по-късно, изглежда отново се захваща повторение на тази ”моя политическа сага” от 2003 г., и то отново в полза на диктатора Ал.Рыг. Лукашенко, узурпирал с лъжа и с подкрепа на КГБ на Беларус през 1994 г., държавното управление на Реп.Беларус, само, че за съжаление този път не от главен прокурор или от главна прокуратура, а от отдел към институция, без доказателство и при това зад гърба на демократичния м-р председател на второто антикомунистическо п-во на Реп.България (2009-2013 г.) г-н Бойко Борисов, второ правителство след това на антикомунистическото на ИВАН КОСТОВ, успял да стабилизира България в периода 1997-2001г. след краха на България при Жан Виденов, но вероятно и с неволното съдействие на уважавания от мен г-н Н.Младенов, втори антикомунистически външен министър на Реп. България (2009-2013 г.), след г-жа Надежда Михайлова, антикомунистически външен министър на България в периода 1997-2001 г..

Какво имам предвид?

В края на 2011 г., по покана на ”Президента” А.Р.Лукашенко в Минск на посещение беше младия м-р на въшните работи на Република България г-н Николай Младенов! …

Дали това посещение има пряка връзка с отказа да получа българско гражданство в държавата, която избрах за мое политическо убежище на 10 август 1996 г. с цел да се самоспася от убийство в Минск, не мога да кажа, но съм сигурен, че Лукашенко има пръст в това, защото през пролетта на 1996 г. имаше няколко опита чрез КГБ в Минск да ме отстранят физически от пътя на президента, но изстреляните срещу мен куршуми, не успяха да ме поразят, защото сигурно съм бил обявен за негов противник, поради мое участие в протестите срещу президента Лукашенко през 1995/96г. заради разтурения от него ”13-ти созыв” (парламент на Беларус) демократично избран през 1994 г. в който като журналист бях парламентарен секретар на депутата Виктор Иванович Терешченко, а по време на предизборната кампания за избор на президент на Р.Беларус през 1994 г. бях председател на предизборния щаб на г-н Граф Александър Едвард Саверий Прушински, политически емигрант в Канада - кандидат за президент на Р. Беларус.

Граф Александър Е. С. Прушински се ползваше през 1994 г. с подкрепа на г-жа Ивонка Сурвила, м-р председател на задграничното правителство на Народна Република Беларус (Н.Р.Б.) със седалище - гр. Отава, Канада, поради което днес държавата Беларус не може да се легитимира с името Н.Р.Б и затова е с името Реп.Беларус.

Истински легитимното от 1918 г. правителство на Н.Р.Б. е създадено законно след края на Руската Империя през 1917 г. и просъществува до 1919 г., когато под натиска на болшевиките от СССР, по време на гражданската война в Русия, то емигрира, и до днес се намира в гр. Отава – Канада.

За моя изненада,

Може би отказът,

да получа гражданство в България, която много обичам още от времето, когато живеех в Беларус, в СССР, се явява случайно съвпадение, заради съмнението ми, че през тези два месеца след посещението в Беларус на М-ра на Вн. работи на Р.България г-н Ник. Младенов и вероятната му среща с АлЛукашенко, последва отказа на Президента да ми даде гражданство на Б-я с абсурдния мотив на ”С. по Г. към Президента”, че "Съветът по гражданството към Президенството е разгледал Вашата молба и е дал мнение тя да не бъде уважена на основание чл. 19 от Закона за българското гражданство по съображения, свързани с националната сигурност".

Това наистина абсурдно, несериозно мотивирано решение, за сведение на този съвет по гражданство ще кажа, че единствено е от полза само на политиката на диктатора на Реп. Беларус! Аз вече 16-та година живея почтено в България, в която през 2006-та година сключих граждански брак с българската гражданка Мария Коларова-стенограф и преводач от руски език, с която живея от 2003 г., като с нищо не съм нарушил, а напротив спазвам законите и конституцията на Реп. България!

По липса на българско гражданство не мога да заемам длъжности, според журналистическото ми образование и можех единствено да заемам, и заемах длъжност на охранител към охранителна фирма. В момента съм пазач на частен хлебозавод, където управителя е доволен от работата ми.

Какво да очаквам за себе си сега ОТТУК НАТАТЪК след този отказ?

Ще последва ли отново след 9 г. опит да бъда ”арестуван, екстрадиран, депортиран” от България в Р.Беларус и оставен на произвола на съдбата в ръцете на А.Р.Лукашенко, последния жив диктатор в Европа,

който заради моите протести в Минск до началото на м. август 1996 г.,

срещу неговото диктаторско управление на Беларус, незачитащо конституцията и демократично избраните институции на Реп. Беларус и че

провеждах с плакати седящ протест пред посолството на Р.Беларус в София срещу Лукашенко, той без колебание може да ме ликвидира или изпрати за 3-ти път в ГУЛАГ(след 1982-1984, 1984-1986г., когато заради евангелистка издателска дейност, забранена в СССР и в Беларус, бях въдворен на два пъти в концлагера с особено тежък режим Ивацевичи към ГУЛАГ на 40 км от Минск)? Затова и моето съмнение за пряка връзка на отказа, да ми се даде гражданство от ген. Ангел Марин, и посещението на г-н Младенов в Беларус може да има, колкото реална, толкова и чиста – случайност!

Г-н Президент, Г-да, ако считате, че има доказателства, че съм опасен за националната сигурност на България, а това ще рече, че като противник на Лукашенко съм опасен и за нац. сигурност на ЕС, то тогава Ви умолявам да ми ги изпратите, за да мога да ги оспоря, както пред български съд, така и пред европейски съд в Страсбург! Убеден съм, че”М.Вашекевич – заплаха за Б-я” е сътворена в КГБ на Беларус, поради което като отправям своята ЖАЛБА до Вас, вярвам, че като семейно обвързан с България, където ще завърша своя живот, аз отговарям на условията за българско гражданство и оставам с надежда, че такова ще ми бъде предоставено от ПРЕЗИДЕНТА на Република България г-н Росен Плевнелиев, защото аз наистина не представлявам заплаха по чл. 19 от ЗБГ за Р.България и за ЕС и не може да има "съображения, по чл.19 от ЗБГ, свързани с нац. сигурност” на Реп.Б-я.

Оставам с уважение Михаил Вашкевич (п). 14 март 2012, София.

Копие: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО До Г-н Михаил Вашкевич Регистрационен индекс и дата 97-00-348/11, 24.02.2012 ул.”Жолио Кюри”№2, ап.4

КОПИЕ: Г-жа К.Койчева -

и.д.Директор на Дирекция

Приемна” на ПрезидентаУл.”Дондуков”№2 Гр. София-1123

На Ваш № 94-01-39 от 15.02.2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАШКЕВИЧ,

Във връзка с молбата Ви до Президента на Република България, препратена до Министерството на правосъдието, с която искате съдействието за ускоряване на процедурата по придобиване на българско гражданство, Ви уведомяваме, че след извършената проверка в информационната система на дирекция”Българско гражданство”се установи, че с протокол №101/2011 г. Съветът по гражданството разгледал Вашата молба и е дал мнение да не бъде уважена на основание чл. 19 от Закона за българското гражданство по съображения, свързани с националната сигурност. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО: К. МАТЕВА-ТРИФОНОВА (подпис, печат)[15:42:04] Боби ТАШКОВ-председател КСДНБ-Комитет за Свободна,Демократична и Независима Беларус-София-30.11.2004г.: След разговор в Хелзинския комитет Ще Ви отговоря! Но ако Михаил не възрази на отказа, ще означава, че той косвено се съгласява с ришението и признава мотивите и доводите на т.н. Съвет по Гражданството, които го обявяват за опасен за Българската, т.е. косвено и за Европейската Национална сигурност! за вен първо Михаил трябва да оспори отказа като несериозен и несъстоятелен и след това можем на другия ден да депозираме съпхричастност към неговата кауза за освобождение на Беларус от комунистическото наследство на СССР!!!

СЪЮЗ НА ПИСАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ основан от Иван Вазов в 1913 година, заличен от ``Народна власт``в 1946 година, возкресен от Слави Македонски в 2001 година.

Председател на``Съюз на писателите в България``г-н Никола Илиев Статков; тел: 02/8733786, 0885/442778.

General.    http://www.rosen19.narod.ru , www.numzb.narod.ru

http://narod.yandex.ru/images/d-t.gif

Ако си БЪЛГАРИН,действай незабавно!Това е за Теб,за Твоето семейство,за Твоя бизнес,за Твоя живот.Включете се незабавно. http://numzb.narod.ru ,
With agreement of the President of Republic of Bulgaria.www.fdb-b1.narod.ru
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Инициативният комитет` ` Национална утринна молитвена закуска`` ,``Y`s Men`s Club``-Sofia, ``Съюз на писателите в България``и``Международно Сдружение на Дипломатите в България``/International Diplomats Organization/ организира редовни бизнес – срещи на ВИП – персони от България и чужбина. Каним Ви да вземете участие в поредната бизнес – закуска под патронажа на Президента на Република България. Говорителите са изтъкнати личности в България. Вашето участие ще Ви позволи да установите нови бизнес – контакти, да намерите нови делови партньори и прекрасни приятели. Следваща бизнес – закуска на 1 ноември 2005 г., /вторник / от 7.30 до 9.00 часа сутринта. В случай, че приемете поканата за участие, Ви молим да ни съобщите Вашия адрес, на който ще получите поименна покана с програмата за срещата. Таксата за участие е задължителна; 50 дол.,40 евро или 20-100 лв.
Дарителска сметка: ОББ клон „Фр.Нансен”,банков код 20078205; сметка в лева и валута 1026366518;Дан. Номер:2221162717;БУЛСТАТ- 13 05 50 905.
За контакти: тел. +359 2 /9274072;
02/8633875;276537; 02/9744624; 0897-526589; 0882-273163; e-mail:milenaiotseva@hotmail.com, rosen19@mail.bg, bobitashkov@yahoo.com , vashkevich@all.bg,
Координатори: проф.Иван Денев, Борис Ташков, Михаил Вашкевич,Иван Ников.

WITH AGREEMENT OF THE OF REPUBLIC OF BULGARIA.

Progect! National Prayer Breakfast-Bulgaria.
At the attention of: State leaders
, Leaders of the Agencies and Parliaments,
Religious organizations, unions, associations,
Brotherhoods
, Church pastors, Company leaders, VIP persons

NATIONAL PRAYER BREAKFAST


Invitation letter
Dear Sir or Madam,

We are pleased to have the honor of inviting you to the National Prayer Breakfast in Bulgaria according to your agenda and interest.


For information, this is public-cleric event, which is well known and organized in more than 60 countries from all over the world (Russia, Albania, USA/Washington and etc). Participants are state leaders, representatives of the public administration, leaders of the social and political structures, as well as country and world church leaders and religious organizations.

THE PURPOSE OF THE OUR INITIATIVE COMMITTEE WITH ORGANIZING THIS EVENT IS RELATED TO FOLLOWING ITEMS:


• Promoting before Bulgarian community and public authorities (legislative, executive, court and mass media) that believers are irrevocable part from the public.
• Promoting that our clerical and moral goals are directed to welfare and prosperity of our country.
• Creating conviction in leaders of our country, that they are appointed on their seats from God by the voters and that they are obliged to take the responsibility for their actions before the nation.

We would like to express our readiness for creating relationships with public, cultural, scientific, religious, state, political, non-governmental and other organizations for joint social, humanitarian and moral serve for Bulgarian people and our state. We are placed to invite for meeting Bulgarian public administration leaders, the main churches, NGO’s and etc. Between our guests we expect famous public and political figures from our country, foreign guests, representatives of the diplomatic circles and others.


Personal participation fee is $ 100, EUR 100 or BG. Lv. 50 for participant.

National Prayer Breakfast will take place on 11 Mai 2005 in Sofia-1504,str.``Vasil Drumev``N:37,from 9:00 to 12:00.


Recognizing, that organization and preparation of this type of events requires medium of circulation we ask for some sponsorship. In order to starting this project we ask persons who would like to participate to nominate their representative in Organizational Committee, which sessions are every Thursday from 14:00 in Bulgarian Good Church, Sofia, “Vasil Drumev” str. N 37. Donation account: OBB “Fr. Nansen”, bank code 20078205; account in lv. and currency 1026366518; Tax N 222 116 27 17; BULSTAT 13 05 50 905.

Contacts: www.nsmzb.narod.ru ,


Coordinator: Marius Georgiev Markov (02) 8623875; 9274072; 0888-124723
Coordinator: Prof. Ivan Denev Georgiev (02) 8276537; 0888-397901;fax-(003592)9430209.e-mail:
vashkevich@mail.bg ; bobitashkov@yahoo.com ; mv.nums@abv.bg ,
We look forward hearing from you. Initiative Committee
.

СЪЮЗ НА ПИСАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ основан от Иван Вазов в 1913 година, заличен от ``Народна власт``в 1946 година, возкресен от Слави Македонски в 2001 година.

Председател на``Съюз на писателите в България``г-н Никола Илиев Статков; тел: 02/8733786, 0885/442778.

Сдружение "НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА” - / НУМС /
До: Ръководителите на Държави, Правителства и Парламенти;
До: Религиозни организации, Съюзи, Асоциации, Братства,
Свещеници и Пастори на църкви;
До: Ръководители на фирми и VIP персони от цялата страна и чужбина.
П О К А Н А
Сдружение "Национална Утринна Молитвена Среща / НУМС / организира такава – първа обществена проява в България от този род. Това е обществено-духовно мероприятие, което се провежда в повече от 60 страни на света с участието на представители на Държавната власт и лидери на обществени и политически
структури от една страна, а от друга – ръководители на църкви и религиозни организации от страната и света. В Русия например, такива закуски се провеждат редовно от 6 години с участието на руски и чуждестранни гости, в Албания – от 3 години. В столицата на САЩ Вашингтон събитието беше организирано за 54-ти път тази година с участието на 5000 известни личности от цял свят.
Ние изразяваме готовността си да развием връзки с обществени, културни, научни, религиозни, държавни,партийни, неправителствени и др. организации за съвместна социална, хуманитарна и морално-нравствена служба на народа на България и на държавата ни.
Ние каним на среща ръководителите на органите на държавните власти на България, основните църкви, неправителствените организации и др.
Сред гостите очакваме видни обществени и политически деятели на страната, чуждестранни гости, дипломати и др.
Персоналната такса за участие е за чужденци - 150 $ или 100 Э и за българи 50 LV на човек или др. /съгласно ценоразписа или от спонсори по банков път/.
Цели на НУМС:
- засвидетелстване пред българското общество, в това число и пред различните власти /законодателна, изпълнителна, съдебна и средствата за масова информация/, че вярващите хора са неотменима част от обществото; че нашите духовни и
нравствени стремежи са насочени към благото и просперитета на държавата ни.
- Създаване на убеденост у ръководителите на държавата, че са поставени на ръководните си места от Бога чрез своите избиратели и са длъжни да бъдат отговорни с действията си пред своя народ и пред самия Твор
eц.


СЪЮЗ НА ПИСАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ основан от Иван Вазов в 1913 година, заличен от ``Народна власт``в 1946 година возкресен от Слави Македонски в 2001 година.

Председател на``Съюз на писателите в България``г-н Никола Илиев Статков; тел: 02/8733786, 0885/442778.

``Съюз на писателите в България``./прочети и разпространи/.

THE WRITTERS UNION OF BULGARIA. www.numzb.narod.ru

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА``ПОСОЛСТВО НА МИРА``.

Понеделник, Михаил Вашкевич-Беларус:

0898/914811. Е-mail: worlduni@all.bg , www.worlduni.narod.ru .

Procheti komentarite na uristkata. Sent from my iPhone. Begin forwarded message: From: <promishlenisurovini@speednetbg.net>
Date: 08 май 2012, 18:18:58 Гриинуич+0300
Subject: FW: Sreshta s Migraciats, документите на г-н Вашкевич:
-   карта на чужденец с хуманитарен статут и
-   удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут
са валидни /както установих от документите, които ми донесе днес
сутринта/ до 21.02.2014г.;
Доколкото разбрах, опасенията свързани с отказа за получаване на българско гражданство са, че мотивите за  отказа  биха могли да доведат и до отнемане/ прекратяване на статута на хуманитарно пребиваващ в страната чужденец на Михаил, но това не е точно така.
Производствота по получаване, отнемане  на българско гражданство и
производствота по установяване, отнемене и прекратяване на статут на
хуманитарно пребиваващ в страната чуждец са  две различни неща, те са и
производства по различни закони, първото по Закона за българското
гражданство, а второто по Закона за убежшщето и бежанците.
В този смисъл   Михаил ДО 21.02.2014Г. ще продължава да има статут на
хуманитарно пребиваващ в страната чужденец, но просто няма да има българско
гражданство.
Разбирам опасенията, че мотивите за отказ от българско
гражданство и залегнолите в Закона за убежището и бежанците предпоставки за
отнемане и прекратяване  на статут на хуманитарно пребиваващ в страната чужденец са еднакви, като например:
- заплаха за обществения ред, обществения морал, общественото здраве или за
националната сигурност, но те са и различни производства и  пр-то по  отнемане и прекратяване  на статут на хуманитарно пребиваващ в страната чужденец е обжалваемо. Подлежи на обжалване пред Административен съд. Докато  отказ за получаване на българско гражданство не се мотивира и не се обжалва, просто след 6-месеца лицето има право пак да подаде документи, но от разговора си по телефона с г-н Енев разбрах, че колкото и висящи да са мотивите на ДАНС за отказ, едвали към настоящия момент ще ги променят.
Енев ме прати при Директор на Дирекция МИГРАЦИЯ, като ме предопреди
да не коментирам отказа за гражданство, а сомо продължавенето на  срока на
документите за самоличност.
   Но от директора на Дирекция МИГРАЦИЯ- г-н Драгомир Петров разбрах,
че в случая щом лицето има вече статут на Хуманитерно пребиваващ в страната
чужденец, те не са компетентни, а Държавна Агенция за бежанците в България, той ми  каза още, че ако лицето не извърши тежко престъпления против РБ, няма да му се отнеме статута, нямало практика на Държавна Агенция за бежанците в България, да не се продължава  вече получен статут, още повече, познавайки положението в Беларус,според него,  Държавна Агенция за бежанците в България ще запази статута.
Предадох разговара си с директора на Дирекция МИГРАЦИЯ- г-н Драгомир
Петров на Енев, той каза, че ще уреди среща с някой в  Държавна Агенция за


бежанците в България. Original Message, Sent: Monday, May 07, 2012 3:34 PM
Subject: Sreshta s Migraciats
, 088 6055150, Milcho Enev s problema s grajdanstvoto na Misha. Obadi se na g-n Enev.
Utre sledobyad ili s nego, ili sama da otidesh do Migraciata.
Tryabva da napravim taka, che Misha da ostane v Bg.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница