Терапевты 21 группа (с 1 по 21 (4 договорные)Скачать 161.02 Kb.
Дата29.03.2016
Размер161.02 Kb.

ТЕРАПЕВТЫ – 21 группа (с 1 по 21 (4 договорные)


Группа 1


Группа 7


Группа 13


Группа 2


Группа 12

1. Байбулатова Р. З.; гос.тер № 1

2. Пугачева М. Е.; -//-

3. Борлакова М. М.; -//-

4. Бондарь М. А.; -//-

5. Букина И. С.; -//-

6. Егорова Т. Г.; -//-

7. Закипная Л. А.; -//-

8. Захарова И. Р. -//-

9. Иванова П. К.; -//-

10. Ильиных Ю. В.. -//-
1. Иманова Е. А.;гос.тер № 1

2. Кочнева Е. И.; -//-

3. Курдюкова Н. Н.; -//-

4. Михайлова Е. Е.; -//-

5. Набиуллина И. Х.; -//-

6. Новоселова И. В.; -//-

7. Обрезкова А. А.; -//-

8. Попова Е. В.; -//-

9. Попова И. В.; -//-

10.Печёрина О. Н. -//-


1.Прокопьева Е. И.; гос.тер № 1

2.Сидоренко Д. В.; -//-

3. Стрекашева М. И.; -//-

4. Тореева Т. А.; -//-

5. Храмцова Е. В.; -//-

6. Чернавская А. Р.; -//-

7. Шевалдина М. А.; -//-

8. Нестеренко И. С.; -//-

9. Зотова А.А.; -//-

10. Ганиева Д. А.; -//-11. Шаламова М. В. -//-

1. Аданичкина Е. Д.;гос.тер №2

2. Ануфриева М. В.; -//-

3. Безменов А. В.; -//-

4. Бикбулатова Е. М.; -//-

5. Брюхова Н. А.; -//-

6. Бугай А. С.; -//-

7. Вдовина Н. Е.; -//-

8. Гришина Н. С.; -//-

9. Дегтярюк О. А.; -//-

10. Жданова Е. А.; -//-

11 Шарапова Е. Е.. тер.ФПДПО


1. Исакова Е. П.; гос.тер № 2

2. Кирюшина Д.С.; -//-

3. Колпаков А. А.; -//-

4. Кравец Я. Н.; -//-

5. Лик Н. А.; -//-

6. Лущикова О. Ю.; -//-

7. Нефедова А. Н.; -//-

8. Комиссарова В. С.; -//-

9. Прудникова В. Л.; -//-

10. Рукавишникова С. В.; -//-

11. Семенушкина О. С.; -//-Группа 4


Группа 3


Группа 5


Группа 11
1. Соломина Е. А.; гос.тер № 2

2. Талызина Ю. В.; -//-

3. Юлдашев Т. Н.; -//-

4. Хазиев Р. Р.; -//-

5. Оробинская Е. В.; энд. и кл.фар. ФПДПО

6. Мусихина Н. В.; -//-

7. Шамарина Е. А.; -//-

8. Чиркова О. А.; -//-

9. Галкина Е. С.; -//-

10. Луганский С. А.. -//-1. Кагарманова Л.Б.; проп.вн.бол.

2. Корепанова Я. В.; -//-

3. Кузнецова Е. С.; -//-

4. Приданникова Т. А.; -//-

5. Шафикова М. В.; -//-

6. Шорина Ю. С.; -//-

7. Штангеев А. В.; -//-

8. Шуклина И. О.; -//-9. Держинская Т. И.; -//-

10. Холкина К.А. -//-1. Гунашян С. М.; факул. тер

2. Жаворонкова Ю. Ф.; -//-

3. Нигаматуллина Э.И.; -//-

4. Ражапова Д. И.; -//-

5. Соболь Д. Н.; -//-

6. Столбенко А. А.. -//-

7. Асадова В. Х.; внут. бол. и ВПТ

8. Белянина С. С.; -//-

9. Шарипова А. М.; -//-

10. Ведерникова М. В.; -//-

1.Гаврилюк С.В.; внут. бол. и ВПТ

2. Зуева Н.С.; -//-

3. Елшина О. В.; -//-

4. Мингазова З. И.; -//-

5. Панина В. И.; -//-

6. Сабирова Ю.Ф.; -//-

7. Тюрюшкина М. И.; -//-

8. Шакирова Г. Р.; -//-

9. Варфоломеева Е. А.; -//-

10. Руденко В. А.; -//-11. Сиротюк Ю. А..; -//-

12. Ковина А.Л. -//-


Группа 6

Группа 8

Группа 14

Группа 9

Группа 10

1. Иванова А. А.; инф. бол.

2. Котченко Е. В.; -//-

3. Лаврова А. В.; -//-

4. Неупокоева Е. А.; -//-

5. Сандырева Е.В.; -//-

6. Якупова Л. Р.; -//-

7. Якушова Л. Е.; -//-

8. Ерина Ю. О. -//-

9. Носова Н. М. -//-

10. Балонова С. В. -//-


1. Казакова С. В.; невр.ФПДПО

2. Многосмыслова Т. С.; -//-

3. Сарычев И. А.. -//-

4. Оевецкая Н. А.; -//-

5. Вейнгарт М. С.; неврол.

6. Гончарова А. С.; -//-

7. Гудкова И. А.; -//-

8. Дюндина Н. Д.; -//-

9. Зарипова Е. Р.; -//-

10. Кинзерский А. А.; -//-
1. Ожегова Н. В.; неврол

2. Питакова Ю. В.; -//-

3. Поздеева Н. С.; -//-

4. Прусова М. В.; -//-

5. Санникова С. Е.; -//-

6. Томилова М. В.; -//-

7. Хакимов А. Э.; -//-

8. Юсупова Л. В.. -//-

9. Кудряшов А. А. суд. мед.эксп

10. Манаева М. А.; -//-

11. Федорова Р. Ж. -//-


1. Баторшина П. В.; псих.

2. Двинянина Ю.Н.; -//-

3. Кропотов В.С.; -//-

4. Минникаева О. У.; -//-

5. Никитин А. С.; -//-

6. Никулина И. И; -//-

7. Самарина Я. И.; -//-

8. Сивкова С.В.; -//-

9. Сукнева Е. С.; -//-

10. Уфимцев С.А. -//-
1. Гарифуллина В. З.; псих.ФПДПО

2. Дворников А. О.; -//-

3. Калинкина И. В.; -//-

4. Кривулина О. Е.; -//-

5. Суровцев Д. А.; -//-

6. Финагина М. В.; -//-

7. Шафикова А. М.. -//-

8. Зоткина Н. А.; фтизиатр.

9. Монахов Д. А.; -//-

10. Тиунова Е. Н. -//-

11. Литвиненко А.С.; -//-

12. Сорокина С.Н. . -//-Группа 15


Группа 16


Группа 17


Группа 18

(договорные)


Группа 19

(договорные)

1. Васильева Ю. Е.; КЛД

2. Воложенина Е. Ю.; -//-

3. Гильметдинова Р. Ф.; -//-

4. Киселева Д. В.; -//-

5. Ермакова В. В.; -//-

6. Иванова М. Ю.; -//-

7. Котова В. Ю.; -//-

8. Леонова С. В.; -//-

9. Маковкина А. А. -//-

10. Арзамасцева О. В.; -//-1. Мыларщикова А. В.; КЛД

2. Фархетдинова А. Т.; -//-

3. Черепанова А. В.; -//-

4. Фильченко А. А.. -//-

5. Архипова К. А.; дерматов.

6. Болдырева К. А.; -//-

7. Бородулина М. Т.; -//-

8. Марченко И. С.; -//-

9. Ивашкова А. В.; -//-

10. Каргина А. П.; -//-1. Ульянова Н. А.; дерматов.

2. Ковальская К. В.; -//-

3. Ильина Е. Б.; -//-

4. Колбановская А. А.; -//-

5. Привалова О. С.; -//-

6. Солдатенко М. В.; -//-

7. Хуснутдинова Н. В.; -//-

8. Камалова Д. С.; -//-

9. Моисеева М. А.; -//-

10. Козавчинская Н. А.; -//-

11. Чередник И. Б.. -//-


1. Коротких И.Ю.

2. Грибанов А.В.

3. Любимова Т.А.

4. Давлетова И.С.

5. Афлятунова Э.М.

6. Чернигова И.Н.

7. Коваль К.Г.

8. Бецков А.С.

9. Файзуллин К.Р.

10. Коростелев А.А.

11.Жигануров И.Р.

11. Мирошниченко И.Ю.

12. Иванов Е.А.


1. Уткина Т.В.

2. Замрыга Г.Н.

3. Польских И.И.

4. Шишкин В.И.

5. Дубнова Е.В.

6. Погодин Д.В.

7. Бусыгина Е.В.

8. Зуднева Е.Н.

9. Чурина Л.М.

10. Джулаян С.А.

11. Крылова Е.Ю.

12. Метленкова Е.В.

13. Кергетова Г.А.


Группа 20

(договорные)

Группа 21

(договорные)
1. Новожилов М.В.

2. Ханбикова Е.И.

3. Горбунова И.В.

4. Ефремов Д.В.

5.Ходжиев А.А.

6. Шатаерников В.В.
7. Османова Ш.О.

8. Крутогина Г.В.

9. Московченко А.А.

10. Лаврухин О.И.

1. Щербакова Л.В.

2. Жарова О.А.

3. Холодилина Г.И.

4. Курбанов А.Ж.

5. Осинская М.В.

6. Исламова Г.Р.7. Бараева Н.Р.

8. Данилова А.Ю.

9. Гура О.П.

10. Тундина Т.Н.

11. Балыбердин И.В.

ХИРУРГИ – 16 групп (с 22 по 37 (1 договорная)

Группа 22


Группа 25


Группа 23


Группа 26


Группа 24
1. Асатрян Г. М.; общ. хир

2. Бобров Д. В.; -//-

3. Варакосова К. В.; -//-

4. Власов Э. С.; -//-

5. Гарев А.В.; -//-

6. Дорофеев Д.А.; -//-

7. Дюсебаев А. Р.; -//-

8. Закирова В. Ф.; -//-

9. Кораблева Д.Е.; -//-

10. Курбановская Н.А. -//-1. Ростовых В. А.; общ.хир

2. Соколов И. В.; -//-

3. Шпак Н. А.; -//-

4. Неупокоев В. В.; -//-

5. Быстров С. Ю.;хир.ФПДПО

6. Путинин А. В.; -//-

7. Щелокова Ю. И.; -//-

8. Юмагузин А. Н.; -//-

9. Юсупов И. М. -//-


1. Валеев В. Р.; госп. хир

2. Гусева М. А.; -//-

3. Давыдова О. С.; -//-

4. Кудряшова С. Ю.; -//-

5. Курносова О. А.; -//-

6. Медведев А. А.; -//-

7. Першукова А. П.; -//-

8. Рощектаева Т. Н.; -//-

9. Садыков Р. Ф.; -//-

10. Сигуа А. Ю.; -//-

11. Терентьева С. В.; -//-

12. Сенькин Н. Ю. -//-
1.Гурин И. Н.; анест. и реан

2. Зайцев А. В.; -//-

3. Красильников О. О.; -//-

4. Мирасов А. Ф.; -//-

5. Полева М. С.; -//-

6. Конишев А. Е.; -//-

7. Ессер А. Ф.; -//-

8. Чабаненко А. В.; -//-

9.Панин А. И.. -//-


1. Албердина Н. С.; хир.бол. и урол.

2. Азналин В.Р.; -//-

3. Акулинина Н.Н.; -//-

4. Антипанов Е. А.; -//-

5. Габбасова Р.И.; -//-

6. Годунов С.В.; -//-

7. Андреев А. А.; -//-

8. Зиновьева Е. Е.; -//-

9. Курбатов Е. А.; -//-

10. Макаренко С. Н.; -//-
Группа 31


Группа 33


Группа 27


Группа 29


Группа 28
1. Малыгин В. А.; хир.бол. и ур.

2. Христенко П. И.; -//-

3. Нестерова К. А.; -//-

4. Пашевич С. А.; -//-

5. Сафаргалиев Д.Ж.; -//-

6. Кузина М. Н.; -//-

7. Трясеногова Е.А.; -//-

8. Тулегенов А. Б.; -//-

9. Умурзаков Б. Т.; -//-

10. Шилова Е.М.; -//-

11. Хайретдинов Р. М.. -//-


1.Альмагамбетов Д. Б; онк,луч.д. и луч. тер.

2.Никулина А. С.; -//-

3. Медведева Н. Е.; -//-

4. Медведева С. А.; -//-

5. Новикова Н.М.; -//-

6. Абдрафикова Г. В.; -//-

7. Стрельникова Е. Н.; -//-

8. Шварц А. В.; -//-

9. Шнайдер И.С.; -//-

10. Жаров К. А.; -//-

11. Матвеева Е. А.. -//-


1. Абдрафиков Т. Н.; трав. и орт.

2. Бикмуллин Д. И.; -//-

3. Выдрин Г. С.; -//-

4. Гирфанов Р. З.; -//-

5. Звигинцев Н. А.; -//-

6. Малофей Д. В.; -// -

7. Хузин Р. Н.; -//-

8. Шеломенцев А. С.; -// -

9. Муслимов А. Ф. -//-1. Анфертьева М.акуш.ФПДПО

2. Боброва Е. В.; -//-

3. Брауде О. Ю.; -//-

4. Вашкеева И.С.; -//-

5. Подгузова М.А.; -//-

6. Краснова Н. А.; -//-

7. Озерова М.В.; -//-

8. Обрядова Е. А.; -//-

9. Яхонтова Л. В.. -//-1. Баталова Р. Ю.; акуш.

2. Бочкова А. Г.; -//-

3. Галяткина З. С.; -//-

4. Домрачева М.А.; -//-

5. Евсеева Е.Ю.; -//-

6. Киселева Ю.В.; -//-

7. Комлева А. А.; -//-

8. Кочергина М. А.; -//-

9. Кузнецова И.В.; -//-

10. Литвинова М. С.; -//-
Группа 32


Группа 30


Группа 34


Группа 35


Группа 36

1. Макарьева Т. М.; акуш.

2. Наумова Г. С.; -//-

3. Нурмухаметова О.Р.; -//-

4.Обласова Ю. И.; -//-

5. Огородникова Е..А.; -//-

6. Чистякова А. С.; -//-

7. Романова А. А.; -//-

8. Савельева Е. В.; -//-

9. Сайфутдинова Р. Ш.; -//-

10. Салмина Д. В.; -//-

11. Богатых О.Л. -//- дог.

12. Киндалова С.Ф. -//-дог.
1. Сапожникова А. В.; акуш.

2. Солиева Ф. Ш.; -//-

3. Соромятникова Н. С.; -//-

4. Тайманова А.А.; -//-

5. Коновальцева Н. В.; -//-

6. Хасанова Е. А.; -//-

7. Кяримова Т. В.; -//-

8. Пряхина А. А. -//-

9. Власова О. С.; онколог.

10. Ездина М. Н.; -//-

11.Таратонов А. В.. -//-1. Губанова К. В.; глазн. бол.

2. Еськина А. К.; -//-

3. Ильина Ю. А.; -//-

4. Сафина С. Х.; -//-

5. Торхова Е. Н.; -//-

6. Ткаченко Д. В.; -//-

7. Юдина М. В.; -//-

8. Хорошильцева Н. А. -//-

9. Бодрая А.А. -//- договорн.

10. Дедюхина М.С. -//-догов.


1. Блюденова Л. П.офтал.ФПДПО

2. Галин А. Ю.; -//-

3. Дмитриева С. М.; -//-

4. Клопова Е. Б.; -//-

5. Халдина А. А.; -//-

6. Шаимов Т. Б.. -//-

7. Белобородов Д. Д.; оторинол.

8. Вирютина Е. В.; -//-

9. Габдрахманова Э. А.; -//-


1. Кочеткова А. С.; оторинол.

2. Легачева Н. А.; -//-

3. Мирошкина Я. В.; -//-

4. Подергина И. В.; -//-

5. Попов Е. А.; -//-

6. Солодовник А. В.; -//-

7. Строц Н. К.; -//-

8. Шафиков А. З.. -//-

9. Бачилов Х.Я. -//- договорн.

10. Асанбеков А.К. -//- догов.

Группа 37

(договорные)

1.Волкова А.П.

2. Ахатов А.Ф.

3. Алиханов Н.Г.

4. Шунько Е.Л.

5. Калистратов Е.Л.

6. Желкова И.В.

7. Рослова Т.М.

8. Копылова Е.В.

9. Танкова В.А.

10. Моисеенко

11. Курган Я.Я.

12. Макаров Я.Д.

13. Давлетов В.Р.

ПЕДИАТРЫ - 7 групп (с 38 по 44 (1 договорная)


Группа 38


Группа 39


Группа 40


Группа 41


Группа 42

1. Бардова Т. А.; фак. педиатр.

2. Босюк Е. П.; -//-

3. Гамова М. А.; -//-

4. Гордиенко Л. В.; -//-

5. Гуреева Е. П.; -//-

6. Гусева О. М.; -//-

7. Еремеева А. В.; -//-

8. Калганова Г. П.; -//-

9. Климова Е. А.; -//-

10. Козелец О. С.; -//-1. Кузьмина М. С.; фак. пед..

2. Купченок Н. И.; -//-

3. Ливерко К. Ю.; -//-

4. Лысенко К. В.; -//-

5. Нефедьев С. А.; -//-

6. Павленкова О. В.; -//-

7. Пышкова Е. В.; -//-

8. Саитова И. Ф.; -//-

9. Сизова Е. Е.; -//-

10. Симоненко Е. М.; -//-1. Шевченко А. А. фак. пед.

2. Шевченко Н. А.; -//-

3. Юрасов В. В.; -//-

4. Каримова Л.М.; -//-

5. Елизарова Т. Я.; -//-

6. Хусамова Н. Г.; -//-7. Османова Ш. А.; -//-

8. Вяткина А. А.; госп. пед.

9. Гонцова Н. А.; -//-

10. Даушева Э. З.; -//-

11. Мартынова О.А. -//-


1. Клюквина А. В. госп. пед.

2. Латыпова Г. Р. -//-

3. Молодова Ю. М.; -//-

4. Башлыкова О. А.; -//-

5. Симонова Е. В.; -//-

6. Емельянова Е. В. -//-

7. Клочкова М. И.; -//-

8. Коковина Е. О. -//-
1. Конишева Т. В. госп. пед.

2. Лобкова А. В. -//-

3. Спирина Е. Ю. -//-

4. Габдрахманова Р. Ф. -//-

5. Галстян Э. С.; проп. дет. бол.

6. Гавричкова А. А.; -//-

7. Дубинкина Н. В.; -//-

8. Ефимова Е. В.; -//-

9. Назарова Ю. М.; -//-

10. Потапов Д. А. -//-Группа 43


Группа 44

(договорные)


1. Ладутько О. О.; проп. дет. бол.

2. Морозкова Ю. Э.; -//-

3. Шахмарданова В.Г.; -//-

4. Ляшенко Т. П.; -//-

5. Изюрова Е. В.; -//-

6. Лебедева Е. В. -//-

7. Пыжьянова А. Н. -//-

8. Букреева М. А. педиат. ФПДПО

9. Квач О. Г.; -//-

10. Шагеева Л. У.; -//-

11. Ячменкина А. Г. -//-


1. Чупрынина О.В.

2. Хольшина Е.А.


СТОМАТОЛОГИ- 8 групп (с 45 по 51 (1 договорная)


Группа 45


Группа 46


Группа 47


Группа 48


Группа 49

1. Глазунов А. Ю.; терапевт.

2. Жупикова А. А.; -//-

3. Мамедова Д. К.; -//-

4. Налбандян Т. С.; -//-

5. Наперова К. И.; -//-

6. Поладов Т. В.; -//-

7. Пономарев М. В.; -//-

8. Ржендинская А. А.; -//-

9. Рябцева О. Г.; -//-

10. Саитова Ю. Р.; -//-1. Семенов Н. С.; терапевт.

2. Степанова Д. Е.; -//-

3. Степанова Ю. А.; -//-

4. Шнайдер А. Д.; -//-

5. Уфимцева О. В.; -//-

6. Сырейщикова Е. О.;-//-

7. Корнилова О. Ю.; -//-

8. Страздус Е. И.; -//-

9. Климов А. С.; -//-

10. Хамидуллина Ж. Т.-//-1. Щеглова В. Л.; терапевт.

2. Рахматуллина Л. Р.; -//-

3. Охотников Н. В.; -//-

4. Каммер И.М.; -//-

5. Ожиганова С. Г.; -//-

6. Зырянова И. И.; -//-

7. Байкалов Д. Н.; -//-

8. Стафилова Д. Н.; -//-

9. Бекетова Ю. В.; -//-

10. Бабинец Е. В.; -//-1. Хабибулин Э. Р.; терапевт.

2. Подивилова К. В.; -//-

3. Божко А. М.. -//-

4. Булатова О. И.; хирургич.

5. Ильина Е. А.; -//-

6. Карташев А. Н.; -//-

7. Касимова В. Е.; -//-

8. Кононова А. А.; -//-

9. Маркова Н. А.; -//-

10. Масагутова Н. Т.; -//-
1 Михайлова Е.Ю. хирургич.

2 Осипова Г.В. -//-

3 Пыжьянов Е.В. -//-

4 Родионов Г.Г. -//-

5 Руденко М.А. -//-

6 Сердцева Е.А. -//-

7 Латыпова Р.Д. -//-

8 Киселева Л.А. -//-

9 Слюсаренко Н.В. -//-Группа 50


Группа 51


Группа 52

(договорные)


1. Байдина Г.А. ортопедич

2. Кальянова Ж. А.; -//-

3. Валташев А. В.; -//-

4. Долгих М. А.; -//-

5. Захарова Е. С.; -//-

6. Зырянова А. А.; -//-

7. Кардаш М. М. -//-

8. Клочкова А.С. -//-

9. Литвиненко Д. Ю. -//-

10. Приходько Е.В. -//-
1. Афанасьев А.И. ортопедич

2. Хромова Я. А.; -//-

3. Хубларян Л. Л.; -//-

4. Чернышков Г. Г.; -//-

5. Голдин Е. В.; -//-

6. Голдина М. С.; -//-

7. Янковская М. В.; -//-

8. Ильина К. В.; -//-

9. Брандт У. А.; -//-

10. Козорезов А. П. -//-
1. Крышева О.С.

2. Мамедов М.Т.

3. Кадыров М.Б.

4. Волкова О.А.

5. Афанасьева М.В.


ОБЩАЯ ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ – 3 группы
Группа 53

Группа 54

Группа 551. Биргалин А. М. общая гигиена;

2. Волкова А. Н.; -//-

3. Гуров М. В.; -//-

4. Дмитрина Е. М. -//-

5. Кобелева И. В.; -//-

6. Лакирев В. В. -//-

7. Легошина С. Б. -//-


1. Лукашук А. И. общая гигиена;

2. Митрофанова Е. Ю.; -//-

3. Нестеров Д. В.; -//-

4. Сафронова О. В.; -//-

5. Ступникова А. М.; -//-

6. Фахрисламов Д. А.; -//-

7. Шакирова Е. Ю.; -//-

8. Шулев А. А.; -//-1. Перминова К. Г. эпидем.;

2. Чупахин А. С.. -//-3. Чамушев К. Л. -//-

4. Лазукин Д.А. -//- договорн.

5. Любавин В.О. -//- договорн.

6. Кутрова Е.Ф. -//- договорн.

7. Большаков А.С. -//- договорн.ФАРМАЦИЯ

Группа 56


Группа 57


Группа 58


Группа 59
1. Гребнев П. А.;

2. Мариненко О. А.;

3. Ророкина М. В.;

4. Цокурь А. В.;

5. Звонарева М. Е.;

6. Асулова К. А.;

7. Яблочкова А. И.;

8. Савина О. Ю.;
1. Макаренко А. О.;

2. Неклюдова Е. А.;

3. Миндавлятова И. Н.;

4. Прокопьева Е. В.;

5. Ершова Е. Д.;

6. Снигирёва А. Н.;

7. Левинец Э. И.;

8. Дынина А. А.;
1. Бойкова Н. А..


1. Карагезов С. Т.;

2. Юркова Е. А..ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ


Группа 60


Группа 61

1. Гаврилов А. В.;

2. Мосеев А. А.;

3. Орлова С. С..


1. Набиуллина Р. Р.;

2. Петунина А. А.;3. Пашнина А. Д.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница