Тасдиқ менамоям Раиси Кумитаи меъморӣ ва сохтмони наздистраница1/3
Дата20.07.2016
Размер0.5 Mb.
  1   2   3
Тасдиқ менамоям

Раиси Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

____________________Ҷ.Аҳмадзода

“______”___________________2015с.
НАЌШАИ КОРЇ

ОИДИ ТАКМИЛДИҲИИ МЕЪЁРҲОИ ШАҲРСОЗӣ

(мувофиқи таклифу пешниҳодҳои гурӯҳи корӣ)


Рт

Номгўи МЌС ЉТ

Номгўи чорабинӣМазмуни пешнињод дар шакли воридгардида

Аз тарафи кадом ташкилот ё аъзои гурўњ пешнињод шудааст

Масъул

Мӯҳлати иҷро

1

31-01-2005 «Биноњои истиќоматии бисёрманзила»

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

Фармоиши Директори Агентии сохтмон ва меъмории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба ворид намудани тагйиротњо ба меъёрњою коидањои сохтмони ЉТ зерин аз ќайди Вазорати Адлияи ЉТ гузаронида шавад:

а) Ба банди 4.9. Шинонидани лифтњо дар биноњои истиќоматї бояд њангоми нишонаи сатњи фарши ошёнаи 5-уми истиќоматии боло аз нишонаи сатњи фарши ошёнаи аввал аз 13,6м зиёдтар буданаш пешбинї карда шавад. Шумораи камтарини лифтњои мусофиркаш, ки бо онњо биноњои истиќоматї бояд таљњизонида шуда башанд, дар замимаи Г оварда шудааст.

б) Ба банди 5.7. Баландии камтарини ошёнањои хонаљоњои истиќоматї (аз фарш то фарш) новобаста ба ноњияи иќлимии сохтмон таъин карда мешавад ва он бояд на кам аз 3м гирифта шавад.


Фозилов А.Р.

Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

2

31-01-2005

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

МКС ҶТ 31-01-2005 Здания жилые многоквартирные

Внести изменения по:

Пункт 1.1 ……….высотой до 50-ти м. – вынести на обсуждение рабочей группы.


Зухурутдинов С.А.

Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

3

31-01-2005

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

Правила определения площадей вынести на обсуждение рабочей группы. (входит ли технический этаж в общую площадь? Как быть, при заключении контракта, с определением общей площади? Как быть с подвальной частью при определении показателей здания?).

Ќоидањои муайянкунии масоњати хонаљойњо, масоњати љойгиронї, њаљми сохтмонї ва ошённокии бино њангоми лоињакашї аз нав дида баромада шавад.Зухурутдинов С.А., Фозилов А.Р.

Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

4

31-01-2005

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

Пункт 4.18. Вопрос мусороудаления остаётся открытым. Вынести на обсуждение рабочей группы.

Зухурутдинов С.А.

Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

5

31-01-2005

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

По СНиП-у МЌС ЉТ 31-01-2005 надо предусматривать мусоропровод. Мусоропровод большинство жилых домах закрыты и не функционирует, так как мусороводы хорошо не обслуживает. Из за не хорошего обслуживания в детских площадках и во дворе создается не благоприятный климат.


ЉСК Шањрофар

Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

6

31-01-2005

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

Барои биноҳое, ки дар ошёнаи 1 ва 2 баландии 5,4м муайян карда шудааст дар меъёрҳои амалкунанда бо асосноккунӣ илова карда шавад.

Султонзода М.С.

Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

7

31-01-2005

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

Баландии марказҳои савдо ва хизматрасонӣ, ки дар ду ошёнаи аввали хонаҳои истиқоматии дар кучаҳои протоколӣ ва асосӣ сохта мешаванд аз 4,4 то 5,4 муқаррар карда шавад. Хуб мебуд, аз руи имконият, марказхои савдою хизматрасонӣҳамчун часпондашуда ё стилобат бунёд карда шаванд (таъғирот ба Фармоиши Раиси Кумита №12ф аз 19.02.2015с).

Ҷумъа Зокир

Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

8

31-01-2005

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

Пункт 4.3 Заменить СНиП 2.07. 01-89 и СНиП II-7-81 на таджикские СНиП.


Зухурутдинов С.А.

Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

9

31-01-2005

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

1) Пункт 4.11. Вынести на обсуждение рабочей группы.

2) Пункт 4.12. Вынести на обсуждение рабочей группы.Зухурутдинов С.А.

Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

10

31-01-2005

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

Пункт 4.14. Второй абзац пересмотреть (…..высотой не более 28м.??)

Зухурутдинов С.А.

Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

11

31-01-2005

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

Пункт 4.15. Вынести на обсуждение рабочей группы вопрос размещения семейного детского сада.

Зухурутдинов С.А.

Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

12

31-01-2005

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

Пункт 4.16. Внести изменения. Убрать ( …должны отделяться от автостоянки техническим этажом).


Зухурутдинов С.А.

Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

13

31-01-2005

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

Глава 5. Требования к помещениям квартир. Предлагается заменить данную главу на главу 5 от СНиП 2.08.01-89 предварительно внеся некоторые изменения.

Зухурутдинов С.А.

Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

14

31-01-2005

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

Глава 7. Пожарная безопасность вынести на обсуждение рабочей группы совместно с представителями пожарной службы для внесения изменений.


Зухурутдинов С.А.


Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

15

31-01-2005

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

1) Необходимо пересмотреть пункты 4,9 и 4,10 приложение Г лифты так как, указанные пункты не соответствуют условиям настоящего времени по классификации и типам, технологиям функционирования лифтов (скорости, грузоподъемности и так далее).

2) Пункт 4.15 пересмотреть по части регламентации этажности для общественно-индивидуальной деятельности населения (специалистов различных отраслей).

3) Пересмотреть п.п. 4.14 и 7.2.15 в увязке с пунктом 2,9 МКС ЧТ 31-05-2007 Многофункциональные здания».

4) Пересмотреть п.9.12 МКС ЧТ 31-01-2005 с учётом пунктов 2.13 и 2.14 МКС ЧТ 31-05-2007 по части освещения вторым светом кухонь, лестничных клеток, коридоров.

5) Откорректировать не соответствие таблиц 5,1 и 5,2 пунктов 5,2 и 5,6 (по переработанному варианту проекта МКС ЧТ 31-01-2005 измененного ранее, но не утвержденного до настоящего времени) добавить в таблицу 5,2 дополнительную колонку с наименованием санитарные узлы (туалет-ванная) с указанием площадей – параметров помещений.

6) Внести ясность (по показателям) государственного жилищного фонда квартир и социальной нормы квартир пунктов 5,2 и 5,3. Исключить 2-ой абзац пункта 5.1

7) Пункт 4.18 рассмотреть и внести ясность по определению вида-системы мусороудаления.

8) Дополнить приложение Д, в приложении внесены данные 21-го населенного пункта. По предварительным расчетам в республике насчитывается более 90 населенных пунктов, по которым требуется климатическое районирование и единые технические данные.Наимов Ќ.

Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

16

31-01-2005

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

Боби 3. Талабот ба хонаљоњои манзилњо бо дарназардошти таклифи зерин аз нав таҳрир карда шавад

“Талабот ба хонаљоњои манзилњо ба ду гуруҳ ҷудо карда шавад.

Гуруҳи якум - ҳангоми таъминоти манзили зист барои 1-нафар 20 м2 . Фонди давлатии манзил ё бинохои манзилӣ барои аҳолии камбизоат.

Гуруҳи дувум - Њангоми таъминоти манзили зист барои 1-нафар 30 м2. ва зиёда аз он будан

Масохати минималии хоначохои манзилӣ (њуљраи умумї, њуљраи хоби волидайн, њуљраи хоб барои як кас, њуљраи хоб барои 2 кас, ошхона ва пешгоњ) барои ҳар як гуруҳ алоҳида бо ҷадвали алоҳида муқаррар карда шавад.”

Вобаста ба ин, мувофиқи банди 51 МҚС ЉТ 30-01-2007* «Шаҳрсозӣ. Банақшагирӣ ва бунёди маҳалҳои аҳолинишин», дар эзоҳоти Замимаи 4 ба ҷойгиркунии биноҳо бо хонаҷоҳои манзилии гурӯҳи якум фақат дар минтақаҳои миёна ва канорӣ пешбини карда шуда ва бо хонаҷоҳои манзилии гурӯҳи дуйюм дар минтақаи марказӣ ва миёна иҷозат дода шавад.Базаров М.А.

Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

17

31-01-2005

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

Необходимо актуализировать приложение Д касательно перечня данных по населенным пунктам.

Наимов Ќ.

Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

18

31-01-2005

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

1) Талаботњои масоњатњои хонаљойњо. Барои ноњия ва шањр агар хуб мешуд, ки ба кварталњо яъне ба категорияњо људо карда мешуд.

2) Хонањои истиќоматии мављудбуда дар њолати аз навсози (реконструксия) дар он њолат масоњатњои мављуд бударо илољи калон таѓир додани масоњат ёки баромад аз тањхонаро надорад хуб мешуд, ки дар МЌС дар бораи њамин пункт илова мешуд.

3) Оиди Генплан масофаи байни биноњо ва майдончањо

Масофаи байни биноњо ва майдончањо ба шароити Љумњурии Тољикистон мувофиќа карда шавад, аз сабабе, ки Љумњурии Тољикистон њафт фоизаш њамвори мебошад.

4) По СНиП-у МЌС ЉТ 31-01-2005 надо предусматривать мусоропровод. Мусоропровод большинство жилых домах закрыты и не функционирует, так как мусороводы хорошо не обслуживает. Из за не хорошего обслуживания в детских площадках и во дворе создается не благоприятный климат.

5) В зданиях с паркингам по противопожарным нормам не допускается с паркинга доступы к техническим помещениям. Так как масса и габариты технические оборудования здания большие, лучше их транспортировать и эксплуатировать через паркинг.ҶСК Шаҳрофар

Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

18

31-01-2005

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

П.7.3. Противопожарные требования к инженерным системам и оборудования здания.

Под пункт 7.3.3. Защиту зданий автоматической пожарной сигнализацией следует предусматривать в соответствии с действующими нормативными документами. При наличии в здании автоматической пожарной сигнализации следует в помещении консьержи, во внеквартирных коридорах и мусоросборных камерах установить дымовые пожарные извещатели.

Тепловые пожарные извещатели, устанавливаемые в прихожих квартир зданий высотой более 28м должны иметь температуру срабатывания не более 52 С.

Жилые помещения квартир и общежитий (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных, саун) следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям действующих нормативных документов.

Просим определить, если зданий высотой до 28м.


ҶСК Шаҳрофар

Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

19

31-01-2005

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

П.7.4.5 поквартирные пожаротушения.

На сети хозяйственно –питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага взгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры.

Водоразборный кран установленный не над санитарным прибором может являться источником затопления квартиры даже при отсутствии пожара. Для пожаротушения можно использовать краны для мойки или умывальника.


ҶСК Шаҳрофар

Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

20

31-01-2005

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

Муайян намудани меъёри биноњои истиќоматии баландошёна бо назардошти љойгир намудани сўхторхомўшкунї дар боми биноњо.

КВД «Маркази нархгузорї дар соњаи сохтмон»

Фозилов А.Р.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 июли соли 2015с.

21

30-01-2007* «Шањрсозї. Банаќшагирї ва бунёди мањалњои ањолинишин»

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

Фармоиши Директори Агентии сохтмон ва меъмории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба ворид намудани тагйиротњо ба меъёрњою коидањои сохтмони ЉТ зерин аз ќайди Вазорати Адлияи ЉТ гузаронида шавад:

а) Ба банди 85. Сархати охирини мазкур бекор карда шавад:

«Дар шароити зилзилатобоварии 8-балла ва зиёда аз он масофаи байни рӯяҳои дарози биноҳо бояд на кам аз 1,5 баландии бинои баландтарин бошад».


Фозилов А.Р.

Базаров М.А.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 ноябри соли 2015с.

22

30-01-2007*

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

Пеш аз ҳама бояд қайд намуд, ки лоиҳаҳои ҳамагуна сохтмонҳо тибқи Нақшаҳои генералӣ ва нақшаҳои тарҳрезии муфассал (ПДП) амалӣ карда шаванд, зеро дар онҳо биною иншоот бо назардошти масоҳатҳои зарурӣ, иқтидори шабакаҳои муҳандисӣ, шумораи аҳолӣ, тараққиёти ояндаи маҳал ва ғайра омилҳо ба инобат гирифта мешаванд.

Ҷумъа Зокир


Базаров М.А.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 ноябри соли 2015с.

23

30-01-2007*

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

Аз ҳисоби кам кардани масоҳати дигар намуди майдончахо, таваққуфгоҳҳо, мавзеи кабудизоркунӣ, масоҳати майдончаҳои бозии кудакон ҳангоми лоиҳасозии хонаҳои истиқоматӣ нигоҳ дошта шавад. (танҳо барои шаҳри Душанбе). Тавақќуфгоҳҳо зери биноҳо ва майдонҳо сохта шаванд ( МҚС ҶТ 30-01-2007*).

Ҷумъа Зокир

Базаров М.А.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 ноябри соли 2015с.

24

30-01-2007*

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

1) Банди 236), §6. МҚС ҶТ 30-01-2007* «Шаҳрсозӣ. Банақшагирӣ ва бунёди маҳалҳои аҳолинишин». Иншоотҳо, биноҳо ва воситаҳо барои нигоҳдорӣ ва хизматрасонӣ ба нақлиёти мусофиркаш бо таври зайл таҳрир карда шавад

“Ҳангоми лоиҳагирии ҳудудҳои иморатсозии бисёрошёнаи истиқоматӣ, барои нигоҳдории мошинҳои сабукрав, микроавтобусҳо ва дигар намуди воситаҳои нақлиётӣ, мебояд гараж ва истгоҳҳои кушода пешбинӣ намуд. Ғунҷоиши онҳо аз рўи ҳисоби сатҳи мошиндорӣ, вале на камтар аз як мошин ба як манзили истиқоматӣ ду мошин ба як манзили дар мӯҳлати ҳисобӣ қабул карда шавад. Дастрасии пиёдагардӣ то онҳо на зиёда аз нишондодҳои замимаи 26 қабул карда мешавад”.

Дар айни ҳол дар замимаи 6, банди 84. андозаҳои хоси майдон барои истгоҳи автомошинаҳо аз 0,8 м2/нафар ба 1,3 м2/нафар иваз карда шавад.

2) Банди 127), §6. Боби 7. МҚС ҶТ 30-01-2007* «Шаҳрсозӣ. Банақшагирӣ ва бунёди маҳалҳои аҳолинишин», 127) Муассисаҳои маданӣ ва санъатро, чун қоида, бояд дар марказҳои ҷамъиятии маҳалҳои аҳолинишин ва ноҳияҳои калон, бо дарназардошти таъиноти амалӣ ва мавқеи онҳо дар инъикоси муҳити шаҳр, ҷойгир намуд. Ғунҷоиши муассисаҳои маданӣ ва санъат дар маҳалҳои аҳолинишин бояд аз рӯи ҳисоби ба 1000 нафар сокин барои муассисаҳои зерин қабул намуд:

- клубҳо – 40 ҷой дар толори тамошобинӣ дар маҳалҳои шаҳрӣ;

- ҳамчунин – аз 25 то 100 ҷой дар толори тамошобинӣ дар маҳалҳои деҳотӣ;

- китобхонаҳо – аз 4000 то 6000 адад нигаҳдошт;

- осорхонаҳои кишваршиносӣ - аз 4 то 5 м2 муссаввараҳо;

- толорҳои рақсӣ (дискотекаҳо) – 10 м2 масоҳати фарш;

- кинотеатрҳо ва видеотолорҳо – аз 20 то 50 ҷой дар толори тамошобинӣ.

- биноҳои динӣ - то 50 ҷой

3) Меъёрҳою Қоидаҳои Шаҳрсозӣ доир ба таҳияи муассисаҳои динӣ таҳия карда шавад.

4) Бо сабаби он, ки дар §2. Боби 6. МҚС ҶТ 30-01-2007* «Шаҳрсозӣ. Банақшагирӣ ва бунёди маҳалҳои аҳолинишин», «ҳудудҳои истиқоматӣ»

хусусиятҳои банақшагирӣ ва иморатсозии маҳалҳои аҳолинишини деҳот хело маҳдуд фаро гирифта шудаанд, пас аз §2 «Иморатсозии ҳудудҳои истиқоматӣ » дар асоси РСН 01-88 «Банақшагирӣ ва бинокории маҳалҳои аҳолинишини Тоҷикистон» параграфи алоҳидаи «Иморатсозии ҳудудҳои истиқоматии маҳалҳои аҳолтнишини деҳот» ворид карда шавад.

5) Меъёрњою ќоидањои сохтмони Љумњурии Тољикистон МќС љТ 31-03-2007 «Муассисањои тањсилоти умумї» ба пуррагї вобаста ба талаботҳои шароитҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва табиии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав таҳрир карда шавад.

6) Ворид намудани таѓйирот, илова ва дархостҳо барои такмилдиҳии Меъёрҳою Қоидаҳои Шаҳрсозии амалкунандаи Чумҳурии Точикистон фақат бо дарназардошти Моддаи 4. Кодекси шаҳрсозии Ҷумҳурии Тоҳикистон “Принсипњои асосии фаъолияти шањрсозї дар Љумњурии Тољикистон” яъне:

- таъмини рушди устувори њудудњо дар асоси банаќшагирии њудуд ва минтаќабандии шањрсозї;

- фароҳам овардани мањалњои ањолинишин бо шароити мусоиди зист равона карда шаванд ва на бар хилофи он.Базаров М.А.

Базаров М.А.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 ноябри соли 2015с.

25

30-01-2007*

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

Бо дар назардошти ҳаракат ва амали мошинҳои зиддисухторӣ масофаи байни биноҳо на кам аз 7 метр муқаррар карда шавад.(МҚС ҶТ 30-01-2007*).

Ҷумъа Зокир

Базаров М.А.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 ноябри соли 2015с.

26

30-01-2007*

Омӯзиш, омода кардани хулоса ва пешниҳодҳо оиди таҳрир ва тағйирдиҳӣ

Банди 115, замимаи 9. Андозаҳои қитъаҳои замини муассисањои тањсилоти умумї бо назардошти ѓунљоишї муассисаи тањсилоти умумї, мањалли љойгиршавї аз нав дида баромада шавад.

Фозилов А.Р.

Базаров М.А.

Аъзоёни гурӯҳи корӣ
То 1 ноябри соли 2015с..Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница