Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наукстраница36/37
Дата01.08.2016
Размер5.04 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Товарознавчий вісник


Луцький національний технічний університет МОН України

технічні (товарознавство)

10.02.10Торгівля і ринок України.

Торговля и рынок УкраиныДонецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України

економічні

14.10.09Торгівля, комерція, підприємництво

Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України


економічні

06.10.10Травма.

Trauma


Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України

медичні

14.04.10Традиції та інновації у вищій архітектурно-художній освіті

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

мистецтвознавство, архітектура

22.04.11Трудова підготовка в закладах освіти

Міністерство освіти і науки України

педагогічні

(теорія та методика навчання)10.11.10Труды Института прикладной математики и механики НАН Украины

Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН УкраїниНаціональна академія наук України, Інститут прикладної математики і механіки НАН України

фізико-математичні (математика, механіка, інформатика і кібернетика),

технічні (механіка, інформатика)26.05.10Труды Института проблем материаловедения НАН Украины. Серия: Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия. Электрические контакты и электроды

Інститут проблем матеріалознавства ім.. І.М. Францевича НАН України

технічні

01.07.10Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.

Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция.

Tuberculosis, Lung diseases. HIV infection


Національний медичний університет ім.. О.О.Богомольця, ПП «ІНПОЛ ЛТМ»

медичні

22.12.10Углехимический журнал. Вуглехімічний журнал

Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут “УХІН” Міністерства промислової політики України, Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості “Дніпрококс”,

Українська науково-промислова асоціація “Укркокс”технічні

14.10.09Україна: аспекти праці

НДІ праці і зайнятості населення, Міністерство праці та соціальної політики України,

ТОВ “ Інформаційно-консультативна фірма “Праця”економічні

08.07.09Україна в Центрально-Східній Європі: Студії з історії ХІV – ХVІІІ ст.

Національна академія наук України,

Інститут історії України НАН Україниісторичні

26.05.10Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України

історичні

10.03.10Україна. Здоров’я нації

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України

медичні (соціальна медицина)

26.05.10Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність

Інститут українознавств ім. І. Крип’якевича НАН України


історичні

06.10.10


Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика


Національна академія наук України, Інститут історії НАН України

історичні

10.02.10Українознавство

Науково-дослідний Інститут українознавства МОН України

філософські, філологічні (мовознавство)

08.07.09

01.07.10
Україна у світовій історії

(Українознавство)Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії (Науково-дослідний Інститут українознавства МОН України)

історичні

06.10.10

(зі змінами від 17.01.14 № 41)

Українознавчий альманах

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

політичні, філософські, історичні, філологічні

23.02.11


Українознавчі студії


Прикарпатський національний університет імені В.С. Стефаника МОН України

філологічні

14.04.10Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури Міністерства культури і туризму України

мистецтвознавство, архітектури

14.04.10
26.05.10


Українська біографістика.


Biographistica ukrainica

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського

соціальні комунікації, історичні

10.02.10
10.03.10Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету

Рівненський державний гуманітарний університет

МОН України
мистецтвознавство, культурологія (теорія та історія культури)

14.10.09

18.11.09
Українська література в загальноосвітній школі

Інститут педагогіки НАПН України

педагогічні

14.04.10Українська мова і література в школі

Інститут педагогіки НАПН України

педагогічні

26.01.11Українська мова

Національна академія наук України, Інститут української мови НАН України

філологічні

14.04.10Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах

Міністерство освіти і науки України, Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса»

педагогічні (13.00.02)

22.12.10Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє

Тернопільський національний економічний університет МОН України

економічні

06.10.10Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку

Інститут народознавства НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Національний університет

“ Львівська політехніка ” МОН Україниполітичні

14.04.10Українська полоністика

Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України

філологічні (слов’янські мови),

філософські,

педагогіка


18.11.09

10.03.10 06.10.10

Українське журналістикознавство

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

10.03.10


Українське літературознавство


Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

філологічні (літературознавство)

10.02.10Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії

Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України

архітектура, мистецтвознавство

26.01.11 23.02.11Українське мовознавство

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні

14.04.10Українське музикознавство

Національна музична академія України імені П.І.Чайковського Міністерства культури і туризму України

мистецтвознавство

14.10.09Українське релігієзнавство

Українська асоціація релігієзнавців

філософські, соціологічні,

історичні01.07.10Український антарктичний журнал

Державне науково-виробниче підприємство «Український антарктичний центр»

геологічні, біологічні

22.12.10

26.01.11
Український археографічний щорічник

Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України

історичні

01.07.10


Український біофармацевтичний журнал


Національний фармацевтичний університет МОЗ України, ПП “Фармітек”

біологічні, фармацевтичні

10.02.10Український біохімічний журнал

НАН України, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

біологічні

26.01.11Український ботанічний журнал.

Украинский ботанический журнал.

Ukrainian Botanical Journal.


НАН України, Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України

біологічні

08.07.09


Український вісник психоневрології


Державна установа “ Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України ”

медичні
фармацевтичні

10.03.10
14.04.10Український географічний журнал

Національна академія наук України, Інститут географії НАН України, Українське географічне товариство

географічні

26.05.10Український гідрометеорологічний журнал

Одеський державний екологічний університет МОН України

географічні

26.05.10Український журнал дерматології, венерології косметології.

Украинский журнал дерматологии, венерологии, косметологии.

Ukrainian Journal of Dermatology, Venerology, Cosmetology


Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України,

Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів і косметологів,

ПП “ІНПОЛ ЛТМ”


медичні

26.05.10Український журнал екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва

Луганський державний медичний університет МОЗ України

медичні

08.07.09Український журнал клінічної та лабораторної медицини

Луганський державний медичний університет МОЗ України

медичні,

біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00), фармацевтичні08.07.09


Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії


Український фонд підтримки та розвитку нейроендоскопії та ендоскопічної нейрохірургії

медичні

10.02.10Український журнал нефрології та діалізу

ДУ «Інститут нефрології АМН України», Національний нирковий фонд України

медичні, біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)

18.11.09 14.04.10Український журнал з проблем медицини праці

ДУ «Інститут медицини праці АМН України»

медичні,

біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)
08.07.09 18.11.09

(поновлення від 04.07.14 № 793)

Український журнал телемедицини та медичної телематики.

Украинский журнал телемедицины и медицинской телематики.

Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics


Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України

медичні

26.05.10Український журнал хірургії. Украинский журнал хирургии.

Ukrainian Journal of SurgeryАсоціація хірургів Донецької області,

Донецький національний медичний університет ім.. М.Горького МОЗ Українимедичні


27.05.09Ukrainian journal of physical optics

Український журнал фізичної оптикиІнститут фізичної оптики

МОН України
фізико-математичні (фізика)

27.05.09

(поновлення від 04.07.14 № 793)

Український історичний журнал

Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України,

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН Україниісторичні

14.04.10


Український історичний збірник


Національна академія наук України, Інститут історії НАН України

історичні

10.02.10Український кардіологічний журнал

ННЦ “ Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска АМН України

медичні

14.04.10Український математичний вісник

Украинский математический вестник.

Ukrainian Mathematical Bulletin


Інститут математики НАН України,

Інститут прикладної математики і механіки НАН України,

Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка МОН України,

Українське математичне товариствофізико-математичні (математика)

14.04.10


Український математичний журнал


Національна академія наук України, Інститут математики Національної академії наук України

фізико-математичні (математика)

10.02.10Український медичний альманах

Луганський державний медичний університет МОЗ України

фармацевтичні медичні

10.02.10 27.05.09Український медичний часопис.

Украинский медицинский журнал.

Ukrainian medical journal


Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України,

ТОВ “Моріон”медичні

01.07.10Український метрологічний журнал

ННЦ «Інститут метрології»

технічні

18.11.09Український міжвідомчий науково-технічний збірник

“ Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні»Національний університет ” Львівська політехніка ” МОН України


технічні

14.10.09Український морфологічний альманах

Луганський державний медичний університет МОЗ України, „ Всеукраїнська громадська організація „ Товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України ”

медичні, біологічні

14.10.09 10.02.10Український науково-медичний молодіжний журнал.

Украинский научно-медицинский молодежный журнал.

Ukrainian Scientific Medical Youth Journal


Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України

медичні

22.12.10Український неврологічний журнал.

Украинский неврологический журнал.

Ukrainian Neurological Journal


Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України,

ПП “ІНПОЛ ЛТМ”медичні

26.05.10Український нейрохірургічний журнал

Національна академія медичних наук України, Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П.Ромоданова АМН України,

ГО “Українська асоціація нейрохірургів”медичні

10.02.10Український пульмонологічний журнал. Украинский пульмонологический журнал

Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України

медичні

22.12.10Український радіологічний журнал

ДУ “ Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва АМН України

медичні

14.04.10Український селянин

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

історичні

22.12.10Український соціологічний журнал.

Украинский социологический журнал.

Ukrainian sociological journal


Соціологічна асоціація України,

Харківський національний університет імені В.Н.Каразінасоціологічні

31.05.11Український соціум.

Украинский социум.

Ukrainian society


ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,

ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»,

ГО «Центр «Соціальний моніторинг»,

ПВНЗ «Київський міжнародний університет»,

Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту,

Державний інститут проблем сім’ї та молодісоціологічні, економічні

10.11.10Український стоматологічний альманах

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України

медичні

01.07.10Український терапевтичний журнал.

Украинский терапевтический журнал.

Ukrainian Therapeutic Journal


Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України, приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ»

медичні

10.11.10Український фізичний журнал

Національна академія наук України,

Інститут фізики НАН Українифізико-математичні (фізика)

01.07.10Український хімічний журнал.

Украинский химический журналНаціональна академія наук України, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

хімічні

10.11.10Український щорічник міжнародного права

ВГО “ Українська асоціація міжнародного права ”

юридичні

01.07.10“ Університет ” науковий історико-філософський журнал.

“Университет” научный историко-философский журнал


ВНЗ “ Київський славістичний університет ”


історичні

06.10.10


Університетська клініка.


Университетская клиника.

University ClinicДонецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України

медичні

10.02.10Університетські наукові записки

Хмельницький університет управління та права МОН України,

Національна академія державного управління при Президентові України,

Інститут законодавства Верховної Ради України


юридичні, економічні, державне управління

26.05.10

01.07.10
Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

юридичні

26.01.11Упаковка

Національний університет харчових технологій МОН України, ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «Упаковка»

технічні

10.11.10


Управління, економіка та забезпечення якості в фармації


Національний фармацевтичний університет МОЗ України,

ПП “Фармітек”фармацевтичні

10.02.10Управління проектами та розвиток виробництва

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

економічні технічні

16.12.09 01.07.10Управління проектами, системний аналіз і логістика

Національний транспортний університет МОН України

технічні, економічні (економіка та управління підприємствами)


16.12.09 10.02.10Управління розвитком.

Управление развитиемХарківський національний економічний університет МОН України

економічні

26.05.10Управління розвитком складних систем

Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України

технічні

10.11.10Управління сучасним містом

Національна академія державного управління при Президентові України

економічні державне управління

26.05.10 01.07.10Управляющие системы и машины.

Керуючі системи та машиниНаціональна академія наук України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Фонд Глушкова

фізико-математичні (інформатика і кібернетика), технічні, економічні

10.02.10

14.04.10

Управляющие системы и машины.

Керуючі системи та машиниНаціональна академія наук України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

технічні, економічні, фізико-математичні (інформатика і кібернетика)

14.04.10
10.02.10Урологія

Інститут урології АМН України, Дніпропетровська державна медична академія

медичні

14.04.10Успіхи фізики металів. Успехи физики металлов

Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України

фізико-математичні (фізика)

22.12.10Фармакологія та лікарська токсикологія

Pharmacology and Drug Toxicology

(Фармакологія та лікарська токсикологія)


НАМН України, ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», ДП «Державний фармакологічний центр МОЗ України», Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України»

медичні, фармацевтичні
біологічні

27.05.09
08.07.09

(зі змінами від 25.04.13 № 463)


(поновлення 04.07.14

№ 793)Фармаком


ДП “ Державний науковий центр лікарських засобів ”, ДП “ Науково-експертний фармакопейний центр ”

фармацевтичні

10.02.10Фармацевтичний журнал

Національний фармацевтичний університет, ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції», ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

медичні (фармакологія),

фармацевтичні
30.03.11Фармацевтичний часопис

ДВНЗ “ Тернопільський державний університет імені І.Я.Горбачевського « МОЗ України, Національний фармацевтичний університет

фармацевтичні

01.07.10Физика и техника высоких давлений.

Фізика і техніка високих тисківНАН України, Донецький фізико-технічний інститут НАН України ім.О.О.Галкіна

фізико-математичні (фізика)

18.11.09


Физика низких температур.


Фізика низьких температур.

Fizika Nizkikh TemperaturНаціональна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України

фізико-математичні (фізика)

10.02.10Физико-технические проблемы горного производства

Інститут фізики гірничих процесів Національної академії наук України

технічні

10.02.10Физическое воспитание студентов

Харківська державна академія дизайну і мистецтв МОН України, Харківське відділення НОК України

фізичне виховання та спорт, педагогічні

08.07.09

10.11.10
Фізика і хімія твердого тіла.

Physics and Сhemistry of Solid StateПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника МОН України

фізико-математичні (фізика),

хімічні,


технічні

26.05.10Фізика конденсованих систем.

Condensed Matter PhysicsІнститут фізики конденсованих систем НАН України

фізико-математичні (фізика)

22.12.10


Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка.


Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics

Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, Українське відділення міжнародного товариства оптичної техніки “SPIE/Ukraine”, ТОВ “ Технологічний парк “Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка ”

фізико-математичні (фізика)

10.02.10Фізика та астрономія в школі

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, ТОВ «Зодіак –ЕКО», Видавництво «Освіта України»

педагогічні

(теорія та методика навчання)10.11.10Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології

Національна академія наук України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

фізико-математичні (механіка)

31.05.11Фізико-хімічна механіка матеріалів

Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

технічні, фізико-математичні (механіка деформівного твердого тіла)

10.11.10Фізіологічний журнал

Національна академія наук України,

Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН Українимедичні,

біологічні01.07.10Фізіологія рослин і генетика

Физиология растений и генетика

Plant Physiology and Genetics

(Фізіологія та біохімія культурних рослин.

Физиология и биохимия культурных растений)


НАН України, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

біологічні

18.11.09

(зі змінами від 04.07.2013 № 893)

Фізична активність, здоров’я і спорт

Львівський державний університет фізичної культури

фізична культура і спорт

23.02.11Фізична географія та геоморфологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

10.03.10Фізична інженерія поверхні.

Физическая инженерия поверхности.

Physical Surface Engineering


Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України, Науковий фізико-технологічний центр МОН України та НАН України, Концерн “ Центр нових технологій ”, Харківський фізико-технічний інститут, ЗАТ “ Центр науково-технічних досліджень ”

технічні (матеріалознавство),

фізико-математичні (фізика)10.02.10Фізична культура, спорт та здоров’я нації

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН України

фізичне виховання і спорт

10.02.10Фізичне виховання в школі

Міністерство освіти і науки України

педагогічні

(теорія та методика навчання)10.11.10Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві

Волинський національний університет імені Лесі Українки МОН України

фізичне виховання і спорт, педагогічні

10.02.10

26.05.10
Філологічні дослідження. Филологические исследования

Донецький національний університет

філологічні

22.12.10


Філологічні науки


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка МОН України

філологічні

14.04.10


Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету

(Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету)


ДВНЗ «Криворізький національний університет»

(Криворізький державний педагогічний університет МОН України)педагогічні, філологічні (мовознавство)

14.04.10 01.07.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

Філологічні семінари

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні (літературознавство)

10.11.10Філологічні трактати

Сумський державний університет МОН України,

Харківський національний університет імені В.І.Каразіна МОН Українифілологічні

26.05.10Філософія і політологія в контексті сучасної культури.

Философия и политология в контексте современной культурыДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

політичні, філософські

14.10.09Філософія. Культура. Життя.

Дніпропетровська державна фінансова академія, Національна металургійна академія України

філософcькі

22.04.11Філософія науки: традиції та інновації

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка МОН України

філософські

26.05.10Філософська думка

Національна академія наук України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

філософські

10.03.10Філософські дослідження

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

філософські

14.10.09Філософські обрії

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка МОН України

філософські

18.11.09Філософські проблеми гуманітарних наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філософські

14.10.09Фінанси, облік і аудит

Київський національний економічний університет МОН України

економічні

10.02.10Фінанси України

Міністерство фінансів України

економічні

10.02.10Фінансове право

Науково-дослідний інститут фінансового права

юридичні

08.07.09Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики

Університет банківської справи Національного банку України

економічні

08.07.09Фітотерапія. Часопис

ДП “ Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України ”, ПВНЗ Київський медичний університет УАНМ”

медичні, фармацевтичні, біологічні

10.03.10Финансы, учет, банки

Донецький національний університет МОН України

економічні

14.10.09Формування ринкових відносин в Україні

ДП “ Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України ”

економічні

14.10.09Формування ринкової економіки

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України

економічні

06.10.10Формування ринкової економіки в Україні

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

економічні

10.02.10Фотобіологія та фотомедицина

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

медичні, біологічні,

технічні


10.02.10
10.03.10Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії.

Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургииІнститут чорної металургії ім. З.І Некрасова НАН України

технічні

06.10.10


Функціональні матеріали.


Функциональные материалы.

Functional materialsНаціональна академія наук України, Інститут монокристалів НАН України

технічні, фізико-математичні (фізика)

26.05.10

22.12.10
Харківська хірургічна школа

ДУ „ Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України

медичні

16.12.09Харківський історіографічний збірник

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

історичні

06.10.10Харчова промисловість

Національний університет харчових технологій МОН України

технічні

16.12.09


Харчова наука і технологія.


Пищевая наука и технология.

Food science and technologyОдеська національна академія харчових технологій МОН України

технічні

14.04.10Химия и технология воды.

Хімія і технологія води.

Journal of water chemistry and technology (Ukraine)


Національна академія наук України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України

хімічні, технічні, біологічні

10.02.10


Химия и технология производств основной химической промышленности


Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії /НІОХІМ/ Міністерства промислової політики України

технічні

01.07.10Хімічна промисловість України.

Химическая промышленность УкраиныМіністерство промислової політики України,

Українське хімічне товариство,

Союз хіміків України,

АТ “ВНДІХімпроект”технічні

10.03.10Хімія металів і сплавів

Chemistry of Metals and AlloysЛьвівський національний університет імені Івана Франка МОН України


хімічні

27.05.09
Хімія, фізика та технологія поверхні.

Химия, физика и технология поверхности.

Chemistry, Physics and Technology of Surface


Національна академія наук України, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

хімічні, фізико-математичні (фізика)

22.12.10


Хірургія дитячого віку.


Хирургия детского возраста


Національна медична академія післядипломної освіти ім.. П.Л.Шупика МОЗ України, Благодійний фонд допомоги дітям з травмами та хірургічними хворобами “ХІТОД”, Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів

медичні

14.04.10Хірургія України

Асоціація хірургів-гепатологів України, Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва, ПП “ІНПОЛ ЛТМ”

медичні

26.05.10Хлібопекарська і кондитерська промисловість України

Національний університет харчових технологій, Державний департамент з продовольства України, Укрхлібпром, АТ «Київхліб», Редакційно- видавничий центр «ЗіХ»

технічні

23.02.11Холодильна техніка і технологія.

Холодильная техника и технологияОдеська державна академія холоду МОН України


технічні

14.10.09

(поновлення від 07.04.14)

Художня культура. Актуальні проблеми

Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, Державний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса

архітектура, мистецтвознавство, культурологія

26.01.11Цитологія і генетика

Цитология и генетика

Cytology and Genetics


Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

біологічні, медичні

16.12.09 26.05.10


Центрально український правничий часопис


Кіровоградський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України

юридичні

01.07.10Цифрові технології

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова Міністерства транспорту і зв’язку України

технічні

08.07.09Цукор України.

Сахар Украины.

Ukrainian Sugar


Національна асоціація цукровиків України, Національний університет харчових технологій , Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості

технічні,

економічні (економіка та управління підприємствами)26.01.11


Цукрові буряки


Інститут цукрових буряків УААН

сільськогосподарські

06.10.10Часопис економічних реформ

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

економічні

31.05.11Часопис картографії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

22.12.10


Часопис Київського університету права


Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Київський університет права НАН України

юридичні

14.04.10Часопис Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського

Національна музична академія України імені П.І.Чайковського Міністерства культури і туризму України

культурологія, мистецтвознав-ство

27.05.09Часопис соціально-економічної географії

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

географічні

18.11.09Часопис української історії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ видавництво “ Книги - ХХІ”

історичні

10.03.10Чорноморський ботанічний журнал

Херсонський державний університет МОН України

біологічні

10.02.10Чорноморський літопис

Чорноморський державний університет мені Петра Могили, Інститут історії Національної академії наук України

історичні

31.05.11Шевченків світ

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

філологічні (літературознавство)

31.05.11


Шевченкознавчі студії


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні (мовознавство, літературознавство)

14.04.10


Школа першого ступеня: теорія і практика.


Школа первой ступени: теория и практика.

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України

педагогічні

06.10.10Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин

Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України

економічні, технічні (технологія та організація промислового та цивільного будівництва)

10.02.10Шлях освіти

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України

педагогічні

22.12.10Шпитальна хірургія

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України,

Інститут урології, Інститут нефрології АМН України,

Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова АМН України,

ДУ “ Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України»,

Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М Амосова АМН України,

ДУ “ Інститут патології крові та транс фузійної медицини АМН України»,

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України


медичні

08.07.09Штучний інтелект.

Искусственный интеллектНаціональна академія наук України, Інститут проблем штучного інтелекту НАН України і МОН України

технічні, фізико-математичні (інформатика і кібернетика)

26.05.10


Щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України


Асоціація серцево-судинних хірургів України

медичні

14.04.10Юридична психологія та педагогіка

(Київський національний університет внутрішніх справ МВС України)

Національна академія внутрішніх справюридичні, педагогічні, психологічні

14.10.09

30.03.11
Юридична Україна

Київський регіональний центр Академії правових наук України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва,

Українсько-люксембурзьке спільне підприємство у формі ТОВ «ЮРІНКОМ Інтер»юридичні

18.11.09Юридичний вісник.

Юридический вестник.

Law herald


Одеська національна юридична академія МОН України

юридичні

14.04.10Юридичний вісник Причорномор’я

Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ

юридичні

22.04.11Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

Національна академія внутрішніх справ

юридичні

31.05.11Юрист України.

Юрист УкраиныНаціональний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, Національна академія правових наук України, Харківський національний університет внутрішніх справ,

Харківська обласна організація Спілки юристів України, ТОВ “Юридична міжнародна служба”,

ТОВ “Український науково-практичний консалтинг”


юридичні

31.05.11Ядерна та радіаційна безпека

Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки, Одеський державний політехнічний університет МОН України

технічні

14.10.09Ядерна фізика та енергетика

Інститут ядерних досліджень НАН України

фізико-математичні (фізика), біологічні (радіобіологія, екологія), технічні

16.12.09
14.04.10Электронная микроскопия и прочность материалов

Інститут проблем матеріалознавства ім.. І.М. Францевича НАН України

фізико-математичні

31.05.11

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница