Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наукстраница35/37
Дата01.08.2016
Размер5.04 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Рідна школа


Міністерство освіти України

педагогічні

14.04.10


Розведення і генетика тварин


Інститут розведення і генетики тварин УААН

сільськогосподарські

14.04.10Розвиток методів управління та господарювання на транспорті

Одеський державний морський університет МОН України

економічні

01.07.10Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ

Івано-Франківський технічний університет нафти і газу МОН України

технічні,

геологічні (геологія нафти і газу, геофізика)16.12.09Гірничий вісник

(Розробка рудних родовищ.

Разработка рудных месторождений)


ДВНЗ «Криворізький національний університет»

(Криворізький технічний університет МОН України)технічні

10.03.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

Рукописна та книжкова спадщина України. Археологічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України

історичні, соціальні комунікації

10.02.10Русская литература. Исследования

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України

філологічні (літературознавство)

06.10.10Русская словестность в школах Украины

Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Видавництво «Педагогічна преса»,

Асоціація вчителів російської мови та літератури Українипедагогічні

(теорія та методика навчання)10.11.10Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди МОН України

філологічні (літературознавство)

10.02.10Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета

Донбаський державний технічний університет МОН України


технічні

14.10.09Садівництво

Національна академія аграрних наук України

сільськогосподарські

10.11.10Сверхтвердые материалы

Надтверді матеріалиНаціональна академія наук України, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

технічні,

хімічні10.02.10

10.03.10
Свинарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник

Інститут свинарства імені О.В. Квасницького УААН

сільськогосподарські

06.10.10Світ геотехніки.

Мир геотехники.Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України, Всеукраїнська громадська організація “Українське товариство з механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування”,

технічні

10.02.10Світлотехніка та електроенергетика

Харківська національна академія міського господарства

технічні

26.05.10Світ медицини та біології

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань,

Всеукраїнська громадська організація ” Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України»медичні, біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)

08.07.09Світова література на перехресті культур і цивілізацій

Кримський центр гуманітарних досліджень, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

філологічні (літературознавство)

22.12.10Світ фінансів

Тернопільський національний економічний університет МОН України

економічні

14.10.09Селекція і насінництво

Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва УААН

сільськогосподарські

14.10.09Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова МОН України

технічні, біологічні, фізико-математичні (фізика)

08.07.09

16.12.09
Серце і судини.

Сердце и сосуды.

Heart & Vessels


Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва

медичні

26.05.10Система і структура східнослов’янських мов

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

філологічні (мовознавство)

26.01.11Системи контролю навколишнього середовища.

Системы контроля окружающей среды.

Monitoring systems of environment


Національна академія наук України, Морський гідрофізичний інститут НАН України

технічні, географічні (океанологія)

26.05.10Системи обробки інформації

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України

технічні

14.10.09Системи озброєння і військова техніка

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України

технічні, військові

14.10.09Системи управління, навігації та зв’язку

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

(ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління» Міністерства аграрної політики України)технічні

16.12.09
(зі змінами від 25.01.13 наказ

№ 54)
Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

технічні

01.07.10Системні дослідження та інформаційні технології.

Системные исследования и информационные технологии.

System research  information technologies


Національна академія наук України, Навчально-науковий комплекс “ Інститут прикладного системного аналізу ”, Національного технічного університету України “ Київський політехнічний інститут ” МОН України

технічні, фізико-математичні

14.10.09Системні технології

Національна металургійна академія України МОН України

технічні

26.05.10Сіверщина в історії України

Національний заповідник «Глухів», Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

історичні

22.12.10Сіверянський літопис

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка МОН України,

Всеукраїнське товариство

“ Просвіта ”,

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН Україниісторичні

26.05.10Сільський господар

Львівська обласна державна адміністрація, Львівська академія ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького, Інститут землеробства і тваринництва західного регіону НААНУ, Львівський сільськогосподарський інститут, Редакція журналу “Український пасічник”, Приватна науково-виробнича фірма “Галатович”, Виробничо-комерційне об’єднання “Мостпласт” ЛТД

сільськогосподарські, ветеринарні

31.05.11Сільськогосподарська мікробіологія

Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України

сільськогосподарські

10.02.10Сільськогосподарські машини

Луцький національний технічний університет МОН України

технічні (галузеве машинобудування)

10.02.10Сімейна медицина

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, Українська асоціація сімейної медицини

медичні

10.11.10Слобожанський науково-спортивний вісник

Харківська державна академія фізичної культури Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту

фізичне виховання і спорт

14.10.09Слово і час

Національна академія наук України, Інститут літератури ім.. Т.Г. Шевченка, Національна спілка письменників України

філологічні (літературознавство)

14.04.10Слов’янський вісник

Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету

історичні, політичні

14.04.10Слов’янський збірник

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

філологічні (мовознавство)

22.12.10Слов’янський світ

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України

мистецтвознавство, філологічні (літературознавство)

14.04.10

01.07.10
Современная электрометаллургия

НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Міжнародна Асоціація “ Зварювання ”


технічні

08.07.09Современные проблемы физического материаловедения

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

хімічні,

технічні


06.10.10Современные строительные конструкции из металла и древесины

Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН України

технічні

26.05.10Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин

Український інститут експертизи сортів рослин,

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення

(Державна служба з охорони прав на сорти рослин, Український інститут експертизи сортів рослин)


сільськогосподарські

23.02.11

(зі змінами від 14.02.14 наказ № 153)

Соціальна економіка.

Социальная экономикаХарківський національний університет імені В.Н.Каразіна

МОН Україниекономічні

14.04.10Соціальна педагогіка: теорія та практика

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України

педагогічні

14.10.09

(поновлення від 04.07.14 № 793)

Соціальна психологія

Український центр політичного менеджменту

філософські, соціологічні, психологічні

01.07.10Соціальна робота в Україні: теорія і практика

Державна соціальна служба сім’ї, дітей та молоді,

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України,

Благодійна організація “ Фонд соціальної роботи ”,

ВГО “ Ліга соціальних працівників України ”педагогічні (соціальна педагогіка)

14.04.10Соціальні виміри суспільства

Інститут соціології НАН України

соціологічні

14.04.10Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики

Класичний приватний університет

соціологічні

14.10.09Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.

Социально-экономические проблемы современного периода Украины.

Social and Economic Problem of modern Period of Ukraine


НАН України, Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України.

економічні

18.11.09Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

педагогічні

22.12.10Соціологічні дослідження

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

соціологічні

14.10.09Соціологія: теорія, методи, маркетинг.

Социология: теория, методы, маркетингІнститут соціології НАН України

соціологічні

14.04.10Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики

Національна академія наук України,

Інститут історії України НАН Україниісторичні

06.10.10Спортивна медицина

Національний університет фізичного виховання і спорту України Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту

фізичне виховання і спорт,

медичні


14.10.09
27.05.09Спортивний вісник Придніпров’я

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту

фізичне виховання та спорт

26.05.10Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах. Способи та засоби створення безпечних та здорових умов праці у вугільних шахтах


Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості Міністерства вугільної промисловості України

технічні

10.03.10Сталий розвиток економіки

ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва»

економічні

22.12.10
Стандартизація, сертифікація, якість

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, ДП український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості

технічні

10.02.10Старожитності.

ДревностиХарківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

історичні

01.07.10Старожитності степового Причорномор’я і Криму

ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН України

історичні

16.12.09Статистика України

Державна служба статистики, ДП «Науково-технічний комплекс статистичних досліджень», Національна академія статистики, обліку та аудиту, Національна академія державного управління при Президентові України

(Міністерство статистики України, Науково-технічний комплекс (НТК) статистичних досліджень)економічні, державне управління

18.11.09 26.05.10
(зі змінами від 25.01.13 наказ

№ 54)
Степи Європи в епоху середньовіччя

Донецький національний університет МОН України

історичні

06.10.10Стиль і текст

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

10.03.10Сторінки воєнної історії України.

Страницы военной истории УкраиныНаціональна академія наук України, Інститут історії НАН України

історичні

10.02.10Сторінки історії

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України

історичні

18.11.09Стратегічна панорама

Національний інститут проблем міжнародної безпеки

політичні (національна безпека), економічні (національна безпека)

10.02.10Стратегічні пріоритети

Національний інститут стратегічних досліджень

економічні, державне управління, політичні, філософські

26.01.11

23.02.11
30.03.11

Стратегія економічного розвитку України

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

економічні

26.01.11Стратегія розвитку України

Національний авіаційний університет, ТОВ “Науково-видавничий центр “Стратегія”

соціологічні, економічні

22.04.11Строительство, материаловедение, машиностроение

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури МОН України

технічні

14.10.09Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

технічні

22.12.10Студії з архівної справи та документознавства

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

історичні

18.11.09Студії мистецтвознавчі Researches of Fine Arts

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України

архітектура, мистецтвознавство

26.01.11 23.02.11Судова апеляція

Апеляційний суд м. Києва,

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН Україниюридичні

10.03.10Судово-медична експертиза

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України

медичні

22.12.10Судовые энергетические установки

Одеська національна морська академія МОН України

технічні

10.02.10Судовождение

Одеська національна морська академія МОН України

технічні

16.12.09Сумська старовина

Сумський державний університет МОН України, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка МОН України

історичні

01.07.10Сумський історико-архівний журнал

Інститут української археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАН України, Сумський Державний університет,

Державний архів Сумської областіісторичні

06.10.10Сучасна гастроентерологія.

Современная гастроэнтерология.

Contemporary gastroenterology


Інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України, Інститут гастроентерології НАМН України, ПП „ІНПОЛ ЛТМ”

медичні

10.11.10Сучасна ортодонтія.

Современная ортодонтияНаціональний медичний університет імені О.О. Богомольця, ТОВ «Юнімед»

медичні

26.01.11Сучасна педіатрія.

Современная педиатрияНаціональна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України,

ДУ “ Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України ”медичні

26.05.10Сучасна стоматологія.

Современная стоматологияНаціональна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, ТОВ “ Експерт ЛТД”

медичні

10.02.10Сучасна українська політика

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, Асоціація політичних наук України, ГО «Українська академія політичних наук», Український центр політичного менеджменту, Чорноморський державний університет ім. П.Могили

філософські, політичні

22.12.10Сучасне мистецтво

Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв україни

мистецтвознавство культурологія

31.05.11Сучасне промислове та цивільне будівництво.

Современное промышленное и гражданское строительство.Modern Industrial and Civil Construction

Донбаська національна академія будівництва і архітектури МОН України


технічні, архітектура

27.05.09Сучасне птахівництво

Національний університет біоресурсів і природокористування України

сільськогосподарські, ветеринарні

06.10.10Сучасний захист інформації

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Міністерства транспорту та зв’язку України

технічні

01.07.10Сучасні аспекти військової медицини

Головний військово-медичний клінічний ордена Червоної Зірки центр «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України

медичні

16.12.09Сучасні дослідження з іноземної філології

Ужгородський національний університет МОН України

філологічні (мовознавство)

10.03.10Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва

Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії та картографії

технічні

10.02.10Сучасні інфекції

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, ТОВ “ Медицина України ”

медичні

10.02.10Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН України

педагогічні

10.02.10Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони

Національна академія оборони України Міністерства оборони України

технічні, військові

14.10.09Сучасні літературознавчі студії

Київський національний лінгвістичний університет МОН України

філологічні (літературознавство

10.03.10Сучасні медичні технології.

Современные медицинские технологииЗапорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України


медичні

14.10.09Сучасні проблеми архітектури та містобудування

Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України

технічні, архітектура

14.04.10Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини

Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України

мистецтвознавство, культурологія, архітектура

22.12.10

26.01.11
Сучасні проблеми металургії

Національна металургійна академія України МОН України

технічні

10.03.10Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства

Ужгородський національний університет МОН України

філологічні

14.04.10Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва

(Сучасні ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва)Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

(Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського МОН України)технічні

10.03.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

Сучасні технології в машинобудуванні.

Современные технологии в машиностроении.

Modern Technologies in mechanical engineering


Національний технічний університет “ Харківський політехнічний інститут ” МОН України

технічні

26.05.10Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві

Вінницький національний технічний університет

МОН Українитехнічні

10.03.10Схід

Український культурологічний центр,

Інститут економіки промисловості НАН України,

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Запорізький національний університет МОН України


економічні, історичні, філософські

10.02.10Східний Світ.

The Word of the OrientНаціональна академія наук України, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України

історичні, філологічні (мовознавство)

10.02.10 01.07.10Східноєвропейський журнал громадського здоров’я

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України

медичні (соціальна медицина)

16.12.09Східноєвропейський журнал передових технологій.

Восточно-европейский журнал передовых технологий.

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies


Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України, НВП “ Технологічний центр ”

технічні

08.07.09

(поновлення від 04.07.14 № 793)

Східнослов’янська філологія

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, Донецький національний університет

філологічні

26.01.11Східноукраїнський лінгвістичний збірник .

Восточноукраинский лингвистический сборникДонецький національний університет

філологічні (мовознавство)

22.12.10Сходознавство

Інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН України

історичні, філологічні (мовознавство)

10.03.10 01.07.10Таврійський вісник інформатики і математики.

Таврический вестник информатики и математикиКримський науковий центр НАН України і МОН України, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України

фізико-математичні (математика, інформатика і кібернетика)

26.05.10Таврійський науковий вісник

ДВНЗ “ Херсонський державний аграрний університет ” Міністерства аграрної політики України

сільськогосподарські, економічні

14.04.10
26.05.10Таврический журнал психиатрии

Таврійський журнал психіатріїКримська республіканська Асоціація психіатрів, психотерапевтів та психологів

медичні

31.05.11Таврический медико-биологический вестник.

Таврійський медико-біологічний вісникКримський науковий центр НАН України і МОН України,

Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгіївського МОЗ Українимедичні,

біологічні (групи спеціальностей 14.01.00-14.03.00)01.07.10

06.10.10
Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

філологічні


14.04.10Тваринництво України

Міністерство аграрної політики України, УААН,

ПП “ Видавниче представництво “ Паралель ”, Національне об’єднання по племінній справі у тваринництві

“ Укрплемоб’єднання ”


ветеринарні, сільськогосподарські

14.04.10Тектоніка і стратиграфія.

Тектоника и стратиграфия.

Tectonics and stratigraphy


Інститут геологічних наук НАН України

геологічні

01.07.10Теле- та радіожурналістика.

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

соціальні комунікації

27.05.09Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

(Інститут проблем виховання АПН України)педагогічні

10.02.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

Теоретическая и экспериментальная химия.

Теоретична і експериментальна хіміяНаціональна академія наук України, Інститут фізичної хімії ім.. Л.В.Писаржевського НАН України

хімічні

14.04.10Теоретична електротехніка

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

технічні

26.01.11Теоретична і дидактична філологія

ДВНЗ “ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України ”

педагогічні, філологічні (літературознавство)

26.05.10Теоретична та прикладна механіка.

Теоретическая и прикладная механикаДонецький національний університет МОН України

фізико-математичні (механіка)

01.07.10Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

Приазовський державний технічний університет МОН України

економічні

08.07.09Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики.

Теоретические и прикладные аспекты геоинформатики.

Theoretical and applied aspects of geoinformatics


Всеукраїнська асоціація геоінформатики, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України

геологічні (геофізика, геоінформатика), фізико-математичні (геофізика, геоінформатика)

22.12.10Теоретичні і прикладні проблеми психології

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

психологічні

26.05.10Теоретичні основи будівництва.

Theoretical Foundations of Civil EngineeringДВНЗ “ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури ” МОН України

технічні

26.05.10Теоретичні питання культури, освіти та виховання

Київський національний лінгвістичний університет МОН України

педагогічні

22.12.10Теоретичні та прикладні питання економіки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

економічні

10.03.10Теорії мікро-макроекономіки

Академія муніципального управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

економічні

10.03.10Теорія і методика фізичного виховання і спорту

Національний університет фізичного виховання і спорту України Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту

фізичне виховання та спорт

08.07.09Теорія і практика будівництва.

Теория и практика строительстваКиївський національний університет будівництва і архітектури, Українська Академія наук національного прогресу

технічні

01.07.10Теорія і практика викладання української мови як іноземної

Львівський національний університет імені Івана Франка

філологічні (мовознавство)

22.12.10Теорія і практика інтелектуальної власності

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності АПрН України

юридичні

18.11.09Теорія і практика металургії.

Теория и практика металлургииЦентр (відділення) матеріалознавства і металургії Академії інженерних наук України

технічні

14.04.10Теорія і практика управління соціальними системами

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди МОН України, Українська інженерно-педагогічна академія МОН України,

Національний технічний університет “ Харківський політехнічний інститут ” МОН Українипедагогічні, психологічні, філософські

10.02.10Теорія і практика фізичного виховання.

Теория и практика физического воспитанияДонецький національний університет

фізичне виховання і спорт

22.12.10Теорія ймовірностей та математична статистика

Київський університет імені Тараса Шевченка, МП “ТВіМС"

фізико-математичні (математика)

14.04.10Теорія та методика навчання та виховання

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МОН України

педагогічні

10.02.10Теорія та практика державного управління

Харківський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при Президентові України

державне управління, економічні

14.10.09Теорія та практика судової експертизи і криміналістики

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

юридичні

30.03.11Теорія оптимальних рішень.

Теория оптимальных решенийНАН України, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України

фізико-математичні

14.10.09Термоелектрика.

Термоелектричество.

Journal of Thermoelectricity


Національна академія наук України, Інститут термоелектрики НАН України та МОН України

фізико-математичні (фізика)

22.12.10Техніка будівництва.

Техника строительстваАкадемія будівництва України

технічні


01.07.10Техніка і технології АПК

Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого, ДП “ Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва”, МГО “Український міжнародний Інститут Агропромислового Інжинірингу”

сільськогосподарські, технічні

01.07.10
10.11.10Техника и приборы СВЧ

Міністерство промислової політики України, ВАТ “Науково-виробниче підприємство “Сатурн”,

ДП “НДІ “Оріон”,

Одеський національний політехнічний університет МОН України,

ПП “Політехперіодика”технічні

08.07.09Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України

Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого Міністерства аграрної політики України

сільськогосподарські,
технічні

10.02.10

10.03.10
Технічна діагностика та неруйнівний контроль. Техническая диагностика и неразрушающий контроль.


НАН України,

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

технічні


27.05.09Технічна електродинаміка.

Техническая электродинамикаІнститут електродинаміки НАН України

технічні

14.10.09Технічна механіка

Техническая механикаНаціональна академія наук України,

Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Національного космічного агентства Українитехнічні,

фізико-математичні (механіка рідини, газу та плазми)26.05.10Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Національна металургійна академія України

технічні

26.01.11Технічні гази. Технические газы

Одеська державна академія холоду МОН України,

Українська асоціація виробників технічних газів «УА-СІГМА»технічні

10.11.10Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист

Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради

геологічні,

технічні (екологічна безпека)23.02.11Технологічні комплекси

Луцький національний технічний університет

технічні

23.02.11Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Білоцерківський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України

сільськогосподарські (зоотехнія)

10.02.10Технологія і техніка друкарства

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України

технічні (машини і процеси поліграфічного виробництва

16.12.09Технологія приладобудування

ДП « Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування»

технічні

27.05.09Технологические системы

ВАТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» Міністерства промислової політики України, ТОВ «Компанія «Індустріальні технології»

технічні

16.12.09Технология и конструирование в электронной аппаратуре

Міністерство промислової політики України,

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України,

ВАТ “Науково-виробниче підприємство “Сатурн”,

Одеський національний політехнічний університет,

Видавництво “Політехперіодика”


технічні,

фізико-математичні (фізика)26.05.10Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах

Донецький національний університет

філологічні (мовознавство)

22.12.10“Товари і ринки” Міжнародний науково-практичний журнал

Київський національний торгово-економічний університет МОН України

економічні, технічні (технологія продуктів харчування, товарознавство)

14.10.09 10.02.10Товарознавство та інновації.

Товароведение и инновацииДонецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган -Барановського

технічні

23.02.11

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница