Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наукстраница34/37
Дата01.08.2016
Размер5.04 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Прикладна гідромеханіка

Інститут гідромеханіки НАН України

фізико-математичні (механіка рідини, газу та плазми), технічні (механіка рідини, газу та плазми)

26.05.10Прикладна радіоелектроніка.

Прикладная радиоэлектроника.

Applied Radio Electronics


Академія наук прикладної радіоелектроніки,

Харківський національний університет радіоелектроніки МОН Українитехнічні, фізико-математичні (фізика, математичне моделювання та обчислювальні методи)

10.03.10 01.07.10Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика

Донецький національний університет МОН України

фізико-математичні (інформатика і кібернетика, теорія ймовірності і математична статистика)

14.04.10Прикладна статистика: проблеми теорії та практики

Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України

економічні (статистика)

16.12.09Прикладні проблеми механіки і математики.

Прикладные проблемы механики и математики.

Applied Problems of Mechanics and Mathematics


Національна академія наук України,

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН Українифізико-математичні (механіка, математика, математичне моделювання та обчислювальні методи), технічні (механіка, математичне моделювання та обчислювальні методи)

14.04.10

26.05.10
Природа Західного Полісся та прилеглих територій

Волинський національний університет імені Лесі Українки

географічні, біологічні

22.12.10 22.04.11Природничий альманах, серія: біологічні науки

Херсонський державний університет

біологічні

23.02.11Проблеми археології Подніпров’я

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

історичні

10.02.10Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

технічні (екологічна безпека), (енергетика)

18.11.09

10.02.10
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України

географічні

10.03.10Проблеми безперервної медичної освіти та науки


Харківська медична академія післядипломної освіти

медичні

31.05.11Проблеми взаємодії мистецтв, педагогіки та теорії і практики освіти

Харківський державний університет мистецтв ім. І.П.Котляревського Міністерства культури і туризму України

мистецтвознавство

06.10.10Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр.

Інститут історії України НАН України

історичні

01.07.10Проблеми військової охорони здоров’я

Українська військово-медична академія

медичні, фармацевтичні

10.03.10Проблеми високотемпературної техніки

Проблемы высокотемпературной техникиДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

технічні

14.04.10Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки

Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України

технічні

14.04.10Проблеми гірського тиску

Донецький національний технічний університет

технічні

31.05.11Проблеми гуманітарних наук

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України

філософські, психологічні

01.07.10Проблеми гуманітарних наук. Історія

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

історичні

22.12.10Проблеми гуманітарних наук. Філологія

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

філологічні

26.01.11Проблеми екології.

Проблемы экологии.

Problems of Ecology


Донецький національний технічний університет МОН України

технічні (національна безпека),

хімічні (національна безпека)01.07.10Проблеми екології та медицини.

Проблемы экологии и медицины.

Medical and ecological problems


ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України,

Українська Академія наук національного прогресумедичні

18.11.09Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону

Донецький національний університет МОН України

біологічні

26.05.10Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології

Луганський державний медичний університет МОЗ України


медичні, біологічні, фармацевтичні

14.10.09Проблеми економіки.

The problems of economyНауково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України

економічні

31.05.11Проблеми експлуатації обладнання шахтних стаціонарних установок

ВАТ “ Науково-дослідний інститут гірничої механіки ім. М.М. Федорова ”

технічні

10.02.10Проблеми екстремальної та кризової психології

Університет цивільного захисту України МНС України

психологічні

10.02.10Проблеми ендокринної патології.

Проблемы эндокринной патологииАМН України, МОЗ України, Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України

медичні,
біологічні

27.05.09
08.07.09Проблеми етномузикології

Національна музична академія України імені П.І.Чайковського Міністерства культури і туризму України

мистецтвознавство

14.10.09Проблеми загальної енергетики

НАН України, Інститут загальної енергетики НАН України

технічні

08.07.09

(поновлення від 04.07.14 № 793)

Проблеми законності

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого МОН України

юридичні

18.11.09Проблеми зіставної семантики

Київський національний лінгвістичний університет МОН України

філологічні (мовознавство)

26.05.10Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини

Харківська державна зооветеринарна академія

ветеринарні,

сільськогосподарські23.02.11 31.05.11Проблеми інженерно-педагогічної освіти

Українська інженерно-педагогічна академія МОН України

педагогічні

10.02.10Проблеми інформатизації та управління

Національний авіаційний університет МОН України

технічні

14.10.09Проблеми інформаційних технологій

Херсонський національний технічний університет МОН України

технічні

16.12.09Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України

ДВНЗ “ Українська академія банківської справи Національного банку України ”

економічні

10.02.10Проблеми історії України ХІХ- початку ХХ ст.

Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України

історичні

26.05.10Проблеми історії України: факти, судження, пошуки

Інститут історії України НАН України

історичні

23.02.11Проблеми клінічної педіатрії

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України

медичні

18.11.09Проблеми кріобіології і кріомедицини

Проблемы криобиологии и криомедицины

Problems of Cryobiology and Cryomedicine

(Проблеми кріобіології.

Проблемы криобиологии)


Національна академія наук України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

медичні,

біологічні10.02.10

(зі змінами від 25.04.13 № 463)

Проблеми легкої і текстильної промисловості України.

Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины.

Problems of light and textile Industry Ukraine


Херсонський національний технічний університет МОН України

технічні

01.07.10Проблеми машинобудування.

Проблемы машиностроения.

Journal of Mechanical Engineering


Національна академія наук України, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

технічні, фізико-математичні (механіка, інформатика)

22.12.10Проблеми міжнародних відносин

ПВНЗ «Київський міжнародний університет», Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

політичні

23.02.11Проблеми надзвичайних ситуацій

Проблемы чрезвычайных ситуацийУніверситет цивільного захисту України МНС України

технічні

14.04.10Проблеми науки.

Проблемы науки.

Problems of science


ДП «Київський державний центр науково-технічної і економічної інформації»

економічні

22.12.10Проблеми нафтогазової промисловості

ДП “ Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості “ Національної акціонерної компанії” “Нафтогаз України”

технічні, геологічні

10.03.10

26.01.11
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій.

Проблемы вычислительной механики и прочности конструкций.

Problems of Computational Mechanics and Strength of Structures


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

фізико-математичні (механіка, математичне моделювання та обчислювальні методи),

технічні


16.12.09

10.02.10
Проблеми освіти

ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти»

педагогічні

26.01.11Проблеми остеології.

Проблемы остеологииУкраїнська Асоціація остеопорозу

медичні

26.01.11Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки

Український науково-дослідний інститут екологічних проблем

географічні,

технічні (екологічна безпека)22.12.10Проблеми охорони праці в Україні

ДУ “ Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці ”

технічні (охорона праці)

26.05.10Проблеми підвищення ефективності інфраструктури

Національний авіаційний університет

економічні

26.01.11Проблеми підготовки сучасного вчителя

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

педагогічні

23.02.11Проблеми пожежної безпеки

Проблемы пожарной безопасностиУніверситет цивільного захисту України МНС України

технічні

14.04.10Проблеми політичної історії України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

історичні

14.04.10Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави

Інститут соціальної та політичної психології АПН України

психологічні

26.05.10Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності

Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка МВС України

юридичні

10.03.10Проблеми програмування.

Проблемы программирования.

Problems in Programming


Національна академія наук України, Інститут програмних систем НАН України

технічні, фізико-математичні


06.10.10Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції

Спілка економістів України, Національний університет водного господарства та природокористування МОН України, Інститут Європейської інтеграції

економічні

01.07.10Проблеми розвитку міського середовища

Національний авіаційний університет

технічні

26.01.11Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні (мовознавство)

10.02.10Проблеми семантики слова, речення та тексту

Київський національний лінгвістичний університет МОН України

філологічні (мовознавство)

10.02.10Проблеми системного підходу в економіці

Національний авіаційний університет МОН України

технічні (інформатика), економічні

10.02.10Проблеми слов’янознавства

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

історичні,

філологічні26.05.10Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем.

Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова Національного авіаційного університету Міністерства оборони України

технічні

14.10.09Проблеми сучасного літературознавства

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

філологічні (літературознавство)

30.03.11Проблеми сучасної медичної науки та освіти.

Проблемы современной медицинской науки и образования (до 31.05.11)Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, ТОВ “Видавництво ФОЛІО”

медичні

14.10.09Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія


Республіканський вищий навчальний заклад “Кримський гуманітарний інститут» МОН України

психологічні педагогічні

14.10.09Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка

Луганський державний інститут культури і мистецтв

мистецтвознавство

22.12.10Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Житомирський державний технологічний університет МОН України

економічні

14.10.09Проблеми тертя та зношування

Національний авіаційний університет МОН України

технічні

08.07.09

(поновлено від 04.07.14 № 793)

Проблеми техніки.

Проблемы техникиОдеський національний морський університет МОН України, Хмельницький національний університет МОН України

технічні

10.02.10Проблеми транспорту

Національний транспортний університет МОН України

технічні

14.04.10Проблеми трибології.

Problem of tribologyХмельницький національний університет МОН України

технічні (машинознавство, машинобудування)

16.12.09Проблеми трудової і професійної підготовки

Слов’янський державний педагогічний університет

педагогічні

26.01.11Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ

Донецький національний університет МОН України

економічні

18.11.09Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект

Донецький національний університет МОН України

економічні

18.11.09Проблеми слов’янознавства

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

філологічні

14.04.10Проблемы старения и долголетия

ДУ «Інститут геронтології» АМН України

медичні,

біологічні14.10.09Проблеми філософії права

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України,

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

юридичні, філософські

14.04.10Проблеми харчування

ДП «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя » МОЗ України

медичні, біологічні

18.11.09Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі

Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України


технічні

14.10.09Прогресивні технології та системи машинобудування

Донецький національний технічний університет МОН України

технічні

16.12.09Продовольча індустрія АПК

Національний університет біоресурсів і природокористування України КМ України, ПП “ Видавниче представництво “ Паралель ”

технічні сільськогосподарські

14.04.10 01.07.10Продуктивні сили і регіональна економіка

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

економічні

14.04.10Продуктивні сили України

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

економічні

14.04.10Продуктивність агропромислового виробництва

Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу Міністерства аграрної політики України

економічні

10.11.10Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів

Національний транспортний університет МОН України

технічні

16.12.09Прометей

Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України

економічні

26.05.10Промислова ботаніка

Національна академія наук України, Донецький ботанічний сад НАН України

біологічні

01.07.10Промислова гідравліка і пневматика

Вінницький державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України, Міжнародне громадське науково-технічне об’єднання “ Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики ”

технічні

10.02.10Промислове будівництво та інженерні споруди

ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського», Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт, “Укрмонтажспецбуд»

технічні (будівництво), архітектура

18.11.09Промышленная теплотехника.

Промислова теплотехнікаНаціональна академія наук України, Інститут технічної теплофізики НАН України

технічні

10.02.10Професійно-технічна освіта

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти України НАПН України

педагогічні (теорія та методика навчання)

22.12.10Профілактична медицина (епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, паразитологія, інфекційні хвороби)

Preventive medicine (epidemiology, microbiology, virology, parasitology, infectious diseases)ДУ “ Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Академії медичних наук України ”

медичні

10.02.10Процеси механічної обробки в машинобудуванні

Житомирський державний технологічний університет МОН України

технічні

10.02.10Процессы литья.

Процеси лиття.

Casting Processes


Національна академія наук України, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України

технічні

10.03.10Психічне здоров’я

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика,

Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня №1медичні

01.07.10Психолінгвістика

ДВНЗ “ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди ” МОН України

психологічні, соціальні комунікації, філологічні (мовознавство)

10.03.10

14.04.10
22.12.10

Психологічні науки: проблеми і здобутки

Київський міжнародний університет. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

психологічні

22.12.10Психологічні перспективи

Волинський національний університет імені Лесі Українки МОН України,

Інститут соціальної та політичної психології АПН Українипсихологічні

26.05.10Психолого-педагогічні проблеми сільської школи

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН України

педагогічні

16.12.09Психологія і суспільство

Тернопільський національний економічний університет МОН України

психологічні, соціологічні, філософські

14.04.10

10.11.10
Птахівництво

Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України

(Інститут птахівництва УААН)сільськогосподарські

10.02.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

Публічне право.

Публичное право.

Public Law


ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, ВГО “Майбутнє країни”

юридичні

22.04.11Публічне управління: теорія та практика

Харківський регіональний інститут державного управління,

Асоціація докторів наук з державного управліннядержавне управління

30.03.11Радіоелектроніка, інформатика, управління

Запорізький національний технічний університет МОН України

технічні, фізико-математичні (фізика)

26.05.10Радіоелектроніка та інформатика.

Радиоэлектроника и информатика.

Radioeleкtroniса & informaticа


Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України

технічні,

фізико-математичні01.07.10Радіоелектронні і комп’ютерні системи

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“ Харківський авіаційний інститут ” МОН України
технічні

08.07.09Радіотехніка.

Радиотехника.

Radiotekhnika


Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України

технічні, фізико-математичні (фізика)

01.07.10Радіофізика і радіоастрономія

Національна академія наук України, Радіоастрономічний інститут НАН України,

Український комітет радіосоюзуфізико-математичні (фізика, астрономія)

14.04.10Радіофізика та електроніка

Національна академія наук України, Інститут радіофізики та електроніки ім.. О.Я. Усикова НАН України

фізико-математичні (фізика)

14.04.10Регіональна економіка

Національна академія наук України,

Міністерство економіки України,

Інститут регіональних досліджень НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України,

Українська асоціація регіональних наукекономічні

16.12.09Регіональна історія України

Інститут історії України НАН України

історичні

27.05.09Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України

Тернопільський національний економічний університет МОН України

економічні

06.10.10Реєстрація, зберігання і обробка даних.

Регистрация, хранение и обработка данныхІнститут проблем реєстрації інформації НАН України

технічні (інформаційні технології, комп’ютерні системи та компоненти)

16.12.09Резание и инструмент в технологических системах

Національний технічний університет “ Харківський політехнічний інститут ” МОН України

технічні

26.05.10Релігія та Соціум

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

філософські історичні, соціологічні

16.12.09 01.07.10 22.12.10Ренесансні студії

Класичний приватний університет, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України

філологічні (літературознавство)

06.10.10Репродуктивное здоровье женщины

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, ТОВ “ Видавничий дім та рекламна агенція “ Професіонал ”

медичні

27.05.09Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди

Національний університет водного господарства та природокористування МОН України

технічні (будівництво)

26.05.10Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

технічні

16.12.09Рибне господарство України

Керченський державний морський технологічний університет Міністерства аграрної політики України

технічні (технологія харчової промисловості)

01.07.10Рибогосподарська наука України.

Рыбохозяйственная наука Украины.

Fisheries Science of Ukraine


Інститут рибного господарства УААН

біологічні, сільськогосподарські (іхтіологія)

08.07.09Ринок праці та зайнятість населення

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства праці та соціальної політики України

економічні, соціологічні, психологічні

14.04.10“ Ринок цінних паперів України ”, Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

“Рынок ценных бумаг Украины», Вестник Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынкуДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку

економічні

14.04.10

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница