Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наукстраница19/37
Дата01.08.2016
Размер5.04 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   37

Здоров’я жінки

Здоровье женщины


МОЗ України,

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України,

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України»,

ДНДУ “ Український інститут громадського здоров’я МОЗ України»медичні

27.05.09


Здоровье мужчины


Інститут урології АМН України, ТОВ “ Видавничий дім та рекламна агенція “ Професіонал ”


медичні

27.05.09Здоровье ребёнка.

Здоров’я дитини.

Child’s Health


Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України

медичні

10.02.10Землевпорядний вісник

Державний комітет України по земельних ресурсах

економічні

30.03.11Землеробство

Національна академія аграрних наук України


сільськогосподарські

14.04.10Зернові продукти і комбікорми.

Зерновые продукты и комбикорма.

Grain Products and Mixed Fodder’s


Одеська національна академія харчових технологій МОН України

технічні

14.04.10Зерно і хліб

Інститут аграрної економіки НААНУ, АТ «Київхліб», Державна акціонерна компанія «Хліб України», АТ «Київхліб», Редакційно-видавничий центр «ЗіХ»

економічні, технічні, сільськогосподарські

23.02.11Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі


економічні, юридичні

10.03.10

06.10.10
Зовнішня торгівля. Економічна безпека.

Внешняя торговля. Экономическая безопасность.

Foreign trade. Economic security


Університет економіки та права «Крок»

економічні

22.12.10Зрошуване землеробство

Інститут землеробства південного регіону УААН

сільськогосподарські

10.02.10Известия Крымской Астрофизической обсерватории.

Відомості Кримської астрофізичної обсерваторії.

Bulletin of the Crimean Astrophysical Observatory


Кримська астрофізична обсерваторія МОН України

астрономія

01.07.10Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. Серія: Історична та філологічна

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України

філологічні (літературознавство), історичні

14.04.10Імідж сучасного педагога

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтавський обласний інститут післядипломної освіти ім. М.В.Остроградського,

ТОВ «АСМІ»педагогічні


30.03.11Імунологія та алергологія: наука і практика

Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, ДУ “ Інститут урології АМН України

медичні, біологічні (медико-біологічні спеціальності)

01.07.10Інвестиції: практика та досвід

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України),

ТОВ “ДКС ЦЕНТР”
економічні, державне управління

27.05.09Індуктивне моделювання складних систем

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України


технічні

10.03.10Інженерна геодезія

Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України

технічні

14.04.10Інноваційна економіка

Тернопільський інститут агропромислового виробництва УААН


економічні

10.03.10Іноземна філологія

Львівський національний університет імені Івана Франка

філологічні (мовознавство)

22.12.10Іноземні мови

Київський національний лінгвістичний університет МОН України, ТОВ «Видавництво «Ленвіт»

педагогічні (іноземні мови)

10.11.10Іноземні мови навчальних закладах

Міністерство освіти і науки України, Видавництво «Педагогічна преса», ТОВ «Зодіак –ЕКО»

педагогічні

(теорія та методика навчання)10.11.10Інтегровані технології та енергозбереження.

Интегрированные технологии и энергосбереженияНаціональний технічний університет “ Харківський політехнічний інститут ” МОН України

технічні

14.04.10Інтелігенція і влада

Одеський національний політехнічний університет МОН України

історичні

10.03.10Інституціональний вектор економічного розвитку МІДМУ “КПУ”

Мелітопольський інститут державного та муніципального управління “ Класичного приватного університету ”

економічні

08.07.09Інтегративна антропологія (міжнародний медико-філософський журнал)

Одеський державний медичний університет МОЗ Українимедичні

27.05.09
Інтелект. Особистість. Цивілізація.

Интеллект. Личность. ЦивилизацияДонецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України

філософські

14.10.09Інтродукція рослин

Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України, Національний дендрологічний парк „Софіївка” НАН України, Державний дендрологічний парк „Олександрія” НАН України, Державний дендрологічний парк „Тростянець” НАН України”

біологічні, сільськогосподарські

16.12.09 10.02.10Інфекційні хвороби. Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал

ДВНЗ “ Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачовського ” МОЗ України,

ДУ “ Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського” АМН Українимедичні

26.05.10Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах

Видавництво «Освіта України»

педагогічні (теорія та методика навчання)

22.12.10Інформаційна безпека

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

технічні

14.04.10Інформаційна безпека людини, суспільства, держави

Національна академія Служби безпеки України

юридичні

26.05.10Інформаційне суспільство

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

10.03.10Інформаційні системи, механіка та керування

Національний технічний університет України “ Київський політехнічний інститут ” МОН України

технічні

14.10.09Інформаційні технології в освіті

Херсонський державний університет МОН України

педагогічні

14.04.10Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія

Вінницький національний технічний університет МОН України

технічні

08.07.09Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті.

Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспортеУкраїнська державна академія залізничного транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України

технічні

10.03.10Інформація і право

Науково-дослідний центр правової інформатики, Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського, ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

юридичні


31.05.11Історико-географічні дослідження в Україні

Національна академія наук України,

Інститут історії України НАН Україниісторичні

01.07.10Історико-педагогічний альманах

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН України

педагогічні (загальна педагогіка, історія педагогіки)

16.12.09Історико-політичні проблеми сучасного світу

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

історичні, політичні

14.04.10Історична пам’ять

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка МОН України

історичні

26.05.10Історична панорама

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

історичні

10.02.10Історичний архів. Наукові студії


Чорноморський державний університет імені Петра Могили МОН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України

історичні

10.03.10Історичні записки: збірник наукових праць

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

історичні

14.10.09Історичні і політологічні дослідження

Донецький національний університет МОН України

історичні

14.04.10Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки

Волинський національний університет імені Лесі Українки МОН України

історичні

10.03.10Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

історичні

01.07.10Історія в школах України

Міністерство освіти і науки України, Видавництво «Педагогічна преса», ТОВ «Зодіак –ЕКО», Видавництво «Освіта України»

педагогічні

(теорія та методика навчання)10.11.10Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник

Національний гірничий університет МОН України

історичні

14.04.10Історія народного господарства та економічної думки України

ДУ “ Інститут економіки та прогнозування НАН України ”

економічні

08.07.09Історія та географія

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди МОН України

історичні

18.11.09Історія торгівлі, податків та мита

Академія митної служби України, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

історичні

31.05.11Історія України. Маловідомі імена, події, факти

Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України

історичні

14.04.10Історія української географії

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України

географічні

10.11.10

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   37


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница