Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук


Виключено з Переліку на підставі наказу від 04.07.2013 № 893страница17/37
Дата01.08.2016
Размер5.04 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   37
Виключено з Переліку на підставі наказу від 04.07.2013 № 893

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Видавництво «Педагогічна преса», Центр сприяння суспільному розвитку

ім. Миколи Пироговафілософські, психологічні, педагогічні

26.01.11
23.02.11
Діалог: Медіа-студії

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

філологічні, соціальні комунікації

26.01.11

23.02.11
Довкілля та здоров’я

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва НАМН України

медичні,

біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)14.10.09Донецький археологічний збірник

Донецький національний університет

історичні

23.02.11Доповіді Національної академії наук України.

Доклады Национальной академии наук Украины.

Reports of the National Academy of Siences Ukraine


Національна академія наук України

фізико-математичні (математика, механіка, геофізика, фізика, інформатика та кібернетика), геологічні, біологічні, хімічні, технічні

10.11.10
31.05.11

22.12.10
Досвід та перспективи розвитку міст України

ДП Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто” Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

архітектура

10.02.10Дослідження з історії техніки

Національний технічний університет України “ Київський політехнічний інститут ” МОН України

історичні

06.10.10Дослідження з лексикології і граматики української мови

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

філологічні (українська мова)

16.12.09Дослідження світової політики. Збірник наукових праць

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

політичні

06.10.10Досягнення біології та медицини.

Достижения биологии и медицины.

Achievements of biology and medicine


НАН України, АМН України, Одеський державний медичний університет МОЗ Українимедичні,

біологічні27.05.09Дриновський збірник

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

історичні

23.02.11Дрогобицький краєзнавчий вісник.

Дрогобычский краеведческий сборник.Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України

історичний

01.07.10Духовні студії

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв, Історичний клуб «Планета»

історичні,

філософські26.01.11Духовність особистості: методологія, теорія і практика

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

педагогічні

08.07.09Ейдос.

Эйдос.


Ejdos

Національна академія наук України, Інститут історії НАН України

історичні

16.12.09Екологічна безпека

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

(Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського)технічні (екологічна безпека)

22.12.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу.

Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа.

Ecological safety of coastal and shelf zones and comprehensive use of shelf resources


Національна академія наук України, Морський гідрофізичний інститут НАН України,

Одеський філіал Інституту біології південних морів ім.. О.О.Ковалевського НАН України,

Інститут геологічних наук НАН України


технічні (екологічна безпека), геологічні, фізико-математичні (геофізика), географічні

14.04.10

01.07.10
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

технічні (розробка корисних копалин,

екологічна безпека)23.02.11

31.05.11
Екологічна безпека та природокористування

Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України; Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

технічні, геологічні (екологічна безпека)

14.04.10 22.12.10Екологія довкілля та безпека життєдіяльності

Товариство “Знання” України, НАН України, МОН України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища

геологічні
технічні

10.02.10
14.04.10Екологія і ноосферологія.

Экология и ноосферология.

Ecology and noospherology


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України, ТОВ “Агентство “Телепресінформ”

біологічні

08.07.09Екологія і природокористування

Національна академія наук України, Інститут проблем природокористування та екології НАН України

технічні (розробка корисних копалин, екологічна безпека)

22.12.10Екологія і промисловість.

Экология и промышленностьУкраїнський державний науково-технічний центр з технології та обладнання, обробки металів, захисту навколишнього середовища та використання вторинних ресурсів для металургії та машинобудування “Енергосталь”

технічні

14.04.10Економіка будівництва і міського господарства Экономика строительства и городского хозяйства. Economics of Civil Engineering and Municipal Economy.

Донбаська національна академія будівництва і архітектури МОН України


економічні
державне управління


27.05.09
08.07.09

Економіка і організація управління

Донецький національний університет МОН України

економічні

18.11.09Економіка і прогнозування

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

економічні

01.07.10Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Экономика и регион. Научный вестник Полтавского национального технического университета им. Юрия КондратюкаПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України

економічні

14.10.09
Економіка і управління

ПВНЗ “Європейський університет”,

Асоціація навчальних закладів України приватної форми власностіекономічні

06.10.10Економіка. Менеджмент. Бізнес

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

економічні

30.03.11Економіка. Менеджмент. Підприємництво

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

економічні

16.12.09Економіка Криму.

Экономика Крыма.

Economy of Crimea


Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського МОН України

економічні

06.10.10Економіка природокористування і охорони довкілля

ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України” (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України)

економічні

14.04.10Економіка промисловості

НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України

економічні

08.07.09Економіка ринкових відносин

ВНЗ “ Київський університет ринкових відносин ”


економічні

27.05.09Економіка розвитку.

Экономика развитияХарківський національний економічний університет МОН України

економічні

26.05.10Економіка та держава.

Экономика и государствоІнститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства праці та соціальної політики України,

ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава»економічні, державне управління

27.05.09Економіка та підприємництво

ДВНЗ “ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ” МОН України

економічні

14.04.10Економіка та право.

Экономика и право.НАН України,

Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький державний технічний університет МОН Україниюридичні, економічні

08.07.09

14.10.09
Економіка та управління. Экономика и управление

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва МОН України

економічні

27.05.09Економіка та управління АПК

Білоцерківський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України

економічні

14.10.09Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ Харківський авіаційний інститут ” МОН України

економічні

14.10.09Економіка транспортного комплексу.

Экономика транспортного комплекса. Economics of Transport ComplexХарківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України

економічні

18.11.09Економіка. Фінанси. Право

Академія муніципального управління, ТОВ “Аналітик”

економічні

06.10.10Економіка харчової промисловості.

Экономика пищевой промышленности.

Food industry Economics


Одеська національна академія харчових технологій МОН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

економічні

14.04.10Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України

економічні

14.10.09Економіст

Інститут економіки та прогнозування НАН України, ПП ”Колегіум”

економічні

22.04.11Економічна кібернетика.

Экономическая кибернетика.

Economic cybernetics


Донецький національний університет МОН України

економічна

10.03.10Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг

Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України

економічні

14.10.09Економічна та соціальна географія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічні

10.03.10Економічна теорія.

Экономическая теория.

Economic Theory


Національна академія наук України,

Міністерство освіти і науки України,

ДУ “ Інститут економіки та прогнозування НАН України ”,

ДВНЗ “ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ”економічні

01.07.10Економічний аналіз

Тернопільський національний економічний університет МОН України

економічні

14.10.09Економічний вісник Донбасу

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України

економічні

14.10.09Економічний вісник Національного гірничого університету

Національний гірничий університет МОН України, Інститут економіки промисловості НАН України

економічні

10.02.10Економічний вісник Національного технічного університету України “ Київський політехнічний інститут ”

Національний технічний університет України “ Київський політехнічний інститут ”


економічні

26.05.10Економічний вісник університету

ДВНЗ “ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України

економічні

10.02.10Економічний простір

ДВНЗ “ Придністровська державна академія будівництва і архітектури ” МОН України


економічні

14.10.09Економічний форум

Луцький національний технічний університет

економічні

23.02.11Економічний часопис – ХХІ.

Экономический журнал – ХХІ.

Economic Annals – ХХІ.

Czasopys Ekonomiczny -ХХІТОВ “ Інститут суспільної трансформації ”,

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН Україниполітичні, економічні


14.04.10Економічні інновації

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

економічні

10.02.10Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент

Луцький державний технічний університет МОН України

економічні

14.10.09Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія

Луцький державний технічний університет МОН України

економічні

14.10.09Економічні науки. Серія: Облік і фінанси

Луцький державний технічний університет МОН України

економічні

14.10.09Економічні науки. Серія: Регіональна економіка

Луцький державний технічний університет МОН України

економічні

14.10.09Екосистеми, їх оптимізація та охорона.

Экосистемы, их оптимизация и охрана».

Optimization and protection of Ecosystems


Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України

географічні, біологічні

26.05.10 01.07.10Експериментальна і клінічна медицина

Харківський національний медичний університет МОЗ України

медичні

26.05.10Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, Державне підприємство ” Всеукраїнське спеціалізоване видавництво “ Світ ”

медичні,

біологічні14.10.09Електромашинобудування та електрообладнання

Одеський національний політехнічний університет МОН України

технічні

14.04.10Електромеханічні і енергозберігаючі системи

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

(Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського)технічні

26.01.11

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

Електротехнічні та комп’ютерні системи

Одеський національний політехнічний університет

технічні

22.12.10Електроніка та зв'язок.

Электроника и связь.

Electronics and Communications


Національний технічний університет України “ Київський політехнічний інститут ” МОН України, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Міністерства транспорту та зв’язку України

технічні

10.02.10Електроніка та системи управління

Національний авіаційний університет МОН України

технічні

01.07.10Електронне моделювання.

Электронное моделирование.

Electronic modeling


Національна академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України

технічні

26.05.10Електронне моделювання.

Электронное моделирование.

Electronic modeling


Національна академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України

фізико-математичні

26.01.11Електротехніка і електромеханіка.

Электротехника и электромеханика.

Electrical engineering & Electromechanics


Національний технічний університет “ Харківський політехнічний інститут ” МОН України

технічні

10.02.10Електротехніка та електроенергетика.

Запорізький національний технічний університет МОН України

технічні

10.02.10Ендокринологія.

EndocrinologyДУ “ Інститут ендокринології та обміну речовин ім.. В.П. Комісаренка АМН України»

медичні,

біологічні
08.07.09Енергетика:

економіка, технології, екологія.

Энергетика: экономика, технологии, экология


Національний технічний університет України “ Київський політехнічний інститут ” МОН України

технічні

01.07.10Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.

Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.

Energy saving. Power engineering. Energy audit


ТОВ “ Північно-східна енергетична компанія “СВЕКО”

технічні, економічні

01.07.10

23.02.11
Енерготехнології та ресурсозбереження.

Энерготехнологии и ресурсосбережение.

Energy Technologies and Resource Saving


Національна академія наук України, Інститут газу НАН України, Інститут вугільних енерготехнологій НАН України

технічні

10.02.10Етнічна історія народів Європи

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

історичні

10.03.10Ефективність державного управління

Львівський регіональний інститут державного управління при Президентові України

державне управління, економічні

18.11.09
10.03.10Європейські перспективи

ГО “ Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО”

юридичні, економічні

06.10.10Журнал Академії медичних наук України

Національна академія медичних наук України

медичні

08.07.09Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, ГО “Асоціація дерматовенерологів та косметологів Донецької області “ Здоровий світ ”

медичні

10.02.10Журнал європейської економіки

Тернопільський національний економічний університет МОН України

економічні

10.03.10Журналістика

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

26.01.11Журнал математической физики анализа геометрии.

Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії.

Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry


Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна

НАН Українифізико-математичні

10.03.10Журнал нано- та електронної фізики.

Журнал нано- и электронной физикиСумський державний університет МОН України

фізико-математичні (фізика)

10.02.10Журнал обчислювальної та прикладної математики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МП “ТВ і МС”

фізико-математичні (інформатика і кібернетика), технічні

06.10.10Журнал обчислювальної та прикладної математики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МП “ТВ і МС”

фізико-математичні (математика)

01.07.10Журнал органічної та фармацевтичної хімії.

Журнал органической и фармацевтической химии.

Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry


Національна академія наук України, Інститут органічної хімії НАН України, МОЗ України, Національний фармацевтичний університет

хімічні, фармацевтичні

10.02.10 10.03.10Журнал практикуючого психолога. Журнал практикующего психолога

Київський національний лінгвістичний університет

психологічні

22.12.10Журнал психіатрії та медичної психології

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України

медичні

14.04.10Журнал фізичних досліджень

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

фізико-математичні (фізика, астрономія )

10.02.10Журнал Хроматографічного товариства

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,

ГО “ Хроматографічне товариство”,

ДП “Центр розвитку експериментальних методів дослідження якості “Хроматос”технічні, хімічні

01.07.10Загальна патологія та патологічна фізіологія

Луганський державний медичний університет МОЗ України

медичні, біологічні

10.02.10Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин

Кіровоградський національний технічний університет МОН України

технічні

14.04.10Залізничний транспорт України

Державна адміністрація залізничного транспорту України Міністерства транспорту та зв’язку України

технічні

26.05.10Записки з ономастики

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МОН України

філологічні (мовознавство)

14.04.10Записки з романо-германської філології

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МОН України

філологічні (мовознавство)

01.07.10Записки історичного факультету

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

історичні

22.12.10Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника.

Записки Львовской национальной научной библиотеки Украины имени В.Стефаника.

Prace Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. V. Stefanyka.

Proceedings of Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in LvivНаціональна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника

історичні, соціальні комунікації

10.02.10Записки Українського мінералогічного товариства.

Proceedings of the Ukrainian mineralogical societyУкраїнське мінералогічне товариство

геологічні

10.03.10Заповідна справа

(Заповідна справа

в Україні)


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(Канівський природний заповідник)біологічні

10.03.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

Запорізький медичний журнал.

Запорожский медицинский журналЗапорізький державний медичний університет МОЗ України

медичні, фармацевтичні

14.10.09З архівів ВУНК – НКВС - КДБ

Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг “ Реабілітовані історією ”

історичні

10.03.10Засоби навчальної та науково-дослідної роботи

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МОН України

педагогічні

10.02.10Захист і карантин рослин

Інститут захисту рослин НААН України

(Інститут захисту рослин УААН)біологічні, сільськогосподарські (агрономія)

08.07.09
(зі змінами від 25.01.13

№ 54)
Захист інформації

Національний авіаційний університет МОН України

технічні

10.11.10Захист металургійних машин від поломок

Приазовський державний технічний університет МОН України

технічні

06.10.10Зберігання та переробка зерна.

Хранение и переработка зернаТОВ «АПК – Зерно»

технічні

23.02.11Збірник наукових праць Академії військово-морських сил імені П.С.Нахімова

Академія військово-морських сил імені П.С.Нахімова Міністерства оборони України

технічні

06.10.10Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

технічні

26.01.11Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)

Бердянський державний педагогічний університет МОН України

педагогічні

14.04.10Збірник наукових праць ВАТ “УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного

Collection of scientific proceedings of the OJSC “The Ukrainian research institute of refractories named after A.S. Berezhnoy”Відкрите акціонерне товариство “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С.Бережного”


технічні

14.10.09Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

технічні (інформаційні технології, комп’ютерні системи та компоненти)

16.12.09Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ “КПІ”

ВІТІ Міністерства оборони України,

Національний технічний університет України “ Київський політехнічний інститут ” МОН Українитехнічні

08.07.09Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: економічні науки

Вінницький національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України

економічні

01.07.10Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету.

Серія: сільськогосподарські наукиВінницький національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України

сільськогосподарські

01.07.10Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: технічні науки

Вінницький національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України

технічні

01.07.10Збірник наукових праць

“ Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектуриПридніпровська державна академія будівництва та архітектури /ПДАБА/ МОН України

технічні (будівництво),

архітектура01.07.10Збірник наукових праць, серія: Галузеве машинобудування, будівництво

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України

технічні

14.10.09Збірник наукових праць. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Запорізька державна інженерна академія МОН України

філософські

10.02.10Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія

“ Економіка і управління ”Державний економіко-технологічний університет транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України

економічні

14.04.10Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Транспортні системи і технології»

Державний економіко-технологічний університет транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України

технічні (транспорт)

18.11.09Збірник наукових праць Державного підприємства “Науково-дослідний гірничорудний інститут”

Державне підприємство “Науково-дослідний гірничорудний інститут”

технічні

31.05.11Збірник наукових праць ДНБС.

Сборник научных трудов ГНБСДержавний Нікітський ботанічний сад Української академії аграрних наук

біологічні

14.04.10Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки).

Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета (технические науки)Дніпродзержинський державний технічний університет МОН України

технічні

14.04.10Збірник наукових праць Донецького державного університету управління

Донецький державний університет управління МОН України

державне управління

18.11.09Збірник наукових праць Донецького державного університету управління.

Серія «Економіка»Донецький державний університет управління

економічні

22.12.10Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Спеціальні та галузеві соціології»

Донецький державний університет управління МОН України


соціологічні

27.05.09Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту

Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта. Collection of Scientific Works of Donetsk Railway Transport InstituteДонецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України


технічні

14.10.09Збірник наукових праць. Економічні науки

ПВНЗ “ Буковинський університет ”

економічні

01.07.10Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України.

Сборник научных трудов Института геологических наук НАН Украины.

Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences NAS of Ukraine


Інститут геологічних наук НАН України

геологічні

01.07.10Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища.

Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды.

Collected papers of Institute of environmental geochemistry


Національна академія наук України, Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України

геологічні
технічні

16.12.09
14.04.10Збірник наукових праць ННЦ “ Інституту землеробства УААН”

Національний науковий центр

“ Інститут землеробства УААН”сільськогосподарські

06.10.10Збірник наукових праць Інституту математики НАН України

Інститут математики НАН України

фізико-математичні (математика)

10.02.10Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України

Національна академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України

технічні

14.10.09Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України

“ Проблеми загальної та педагогічної психології ”Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України

психологічні

10.03.10Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: педагогічна

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України

педагогічні

26.05.10Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: соціально-педагогічна

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України

педагогічні

10.11.10Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація

Кіровоградський національний технічний університет МОН України


технічні

14.10.09Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства

(Виключено з Переліку на підставі наказу від 25.04.2013 № 463)

Науково-дослідний інститут українознавства МОН України

філологічні (мовознавство) філософські, історичні

14.04.10
26.05.10Збірник наукових праць Національного гірничого університету

Національний гірничий університет МОН України


технічні, геологічні

26.05.10

01.07.10
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України


технічні, економічні

18.11.09Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України

Національна академія державного управління при Президентові України

державне управління,

філософські10.02.10
14.04.10Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

військові, технічні

14.04.10Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні та психологічні науки

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

педагогічні, психологічні

26.05.10Збірник наукових праць

“ Педагогічна освіта: теорія і практика ”Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України, Інститут педагогіки АПН України

педагогічні

26.05.10Збірник наукових праць /педагогічні науки/

Херсонський державний університет МОН України

педагогічні

10.02.10

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   37


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница