Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук


Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств Українистраница15/37
Дата01.08.2016
Размер5.04 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   37

Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України


економічні

06.10.10Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча

Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України

технічні

( технологія харчової та легкої промисловості)01.07.10Вісник Львівської національної академії мистецтв

Львівська національна академія мистецтв МОН України

мистецтвознавство, культурологія

10.03.10Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету.

Серія: філологіяМаріупольський державний гуманітарний університет МОН України

філологічні (літературознавство)

08.07.09Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків.

Серія: економічні науки

Вестник Международного славянского университета. Харьков.

Journal of the International Slavonic Unіversity.KharkovВЗО “ Міжнародний Слов’янський університет. Харків ”


економічні

01.07.10Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків.

Серія: мистецтвознавство

Вестник Международного славянского университета. Харьков.

Journal of the International Slavonic Unіversity. KharkovВЗО “ Міжнародний Слов’янський університет. Харків ”


мистецтвознавство

01.07.10Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків.

Серія: соціологічні науки

Вестник Международного славянского университета. Харьков.

Journal of the International Slavonic Unіversity. KharkovВЗО “ Міжнародний Слов’янський університет. Харків ”


соціологічні

01.07.10Вісник морфології

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

медичні,

біологічні14.10.09Вісник наукових досліджень

ДВНЗ “ Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського ” МОЗ України

медичні

14.04.10Вісник Національного авіаційного університету.

Вестник Национального авиационного университета.

Proceedings of the National Aviation University


Національний авіаційний університет МОН України

технічні,
хімічні (екологічна безпека),

педагогічні14.04.10
01.07.10

22.04.11
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія

Національний авіаційний університет МОН України

філософські

18.11.09Вісник Національного банку України

Національний банк України

економічні

10.02.10Вісник Національного технічного університету України “ Київський політехнічний інститут ”.

Серія “ Гірництво ”Національний технічний університет України “ Київський політехнічний інститут ” МОН України, ЗАТ “ Експериментально-промислова технологія вибухових робіт ”

технічні (розробка корисних копалин)

10.03.10Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: приладобудування

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України

технічні (приладобудування)

18.11.09Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: машинобудування

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України

технічні (машинознавство, машинобудування)

18.11.09Вісник Національного технічного університету України “ Київський політехнічний інститут ”. Політологія. Соціологія. Право

Національний технічний університет України “ Київський політехнічний інститут ” МОН України


юридичні

соціологічні, політичні08.07.09

14.10.09
Вісник Національного технічного університету України “ Київський політехнічний інститут ”.

Серія “ Радіотехніка. Радіоапаратобудування ”Національний технічний університет України “ Київський політехнічний інститут ” МОН України

технічні

10.03.10Вісник Національного технічного університету України “ Київський політехнічний інститут ”, серія “ Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження ”.

Вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт», Серия «Химическая инженерия, экология и ресурсосбережение»Національний технічний університет України “ Київський політехнічний інститут ” МОН України


технічні

14.10.09Вісник Національного технічного університету України “ Київський політехнічний інститут ”. Філософія. Психологія. Педагогіка

Національний технічний університет України “ Київський політехнічний інститут ” МОН України


філософські

10.11.10Вісник Національного технічного університету

“ Харківський політехнічний інститут ”Національний технічний університет “ Харківський політехнічний інститут ” МОН України

історичні,

технічні,

економічні


26.05.10Вісник Національного технічного університету

“ Харківський політехнічний інститут ”.

Вестник Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”


Національний технічний університет “ Харківський політехнічний інститут ” МОН України

економічні

10.02.10Вісник Національного транспортного університету

Національний транспортний університет МОН України

технічні

10.03.10Вісник Національного транспортного університету

Національний транспортний університет МОН України

економічні

14.04.10Вісник Національного університету водного господарства та природокористування.

ЕкономікаНаціональний університет водного господарства та природокористування

економічні

22.12.10Вісник Національного університету водного господарства та природокористування.

Національний університет водного господарства та природокористування

сільськогосподарські технічні

22.12.10Вісник Національного університету України «Київський політехнічний інститут». Інформатика, управління та обчислювальна техніка

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

технічні

22.12.10Вісник Національного університету ” Львівська політехніка ”. Серія

“ Автоматика, вимірювання та керування ”Національний університет

” Львівська політехніка ” МОН України
технічні

14.10.09Вісник Національного університету ” Львівська політехніка ”. Серія “ Архітектура ”

Національний університет

” Львівська політехніка ” МОН України
технічні,

архітектура14.10.09

22.04.11
Вісник Національного університету ” Львівська політехніка ”. Серія “ Держава та армія ”

Національний університет

” Львівська політехніка ” МОН України
історичні

14.10.09Вісник Національного університету “ Львівська політехніка ”. Серія

“ Динаміка, міцність та проектування машин і приладів ”Національний університет

“ Львівська політехніка ”

МОН України


технічні

14.10.09Вісник Національного університету ” Львівська політехніка ”. Серія

“ Електроенергетичні та електромеханічні системи ”Національний університет

” Львівська політехніка ”

МОН України


технічні

14.10.09Вісник Національного університету ” Львівська політехніка ”. Серія “ Електроніка ”

Національний університет

” Львівська політехніка ”

МОН України


технічні (електроніка)

18.11.09Вісник Національного університету “ Львівська політехніка ”. Серія

“ Інформаційні системи та мережі ”Національний університет

“ Львівська політехніка ”

МОН України


технічні

14.10.09Вісник Національного університету “ Львівська політехніка ”. Серія

“ Комп’ютерні науки та інформаційні технології ”Національний університет

“ Львівська політехніка ”

МОН України


технічні

14.10.09Вісник Національного університету “ Львівська політехніка ”. Серія

“ Комп’ютерні системи та мережі ”Національний університет

“ Львівська політехніка ” МОН України
технічні

14.10.09Вісник Національного університету “ Львівська політехніка ”. Серія

“ Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика ”Національний університет

“ Львівська політехніка ”

МОН України


технічні

14.10.09Вісник Національного університету ” Львівська політехніка ”. Серія

“ Логістика ”Національний університет

” Львівська політехніка ”

МОН України


економічні

14.10.09Вісник Національного університету ” Львівська політехніка ”. Серія

“ Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвиткуНаціональний університет

” Львівська політехніка ”

МОН України


економічні

14.10.09Вісник Національного університету “ Львівська політехніка ”. Серія

“ Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні ”Національний університет

“ Львівська політехніка ”

МОН України


технічні

14.10.09Вісник Національного університету ” Львівська політехніка ”. Серія

“ Проблеми економіки та управління ”Національний університет

” Львівська політехніка ” МОН України
економічні

14.10.09Вісник Національного університету ” Львівська політехніка ”. Серія

“ Проблеми української термінології ”Національний університет

” Львівська політехніка ” МОН України
філологічні (мовознавство)

18.11.09Вісник Національного університету ” Львівська політехніка ”. Серія

“ Радіоелектроніка та телекомунікації ”Національний університет

” Львівська політехніка ” МОН України
технічні

18.11.09Вісник Національного університету ” Львівська політехніка ”. Серія “ Теорія і практика будівництва ”

Національний університет

” Львівська політехніка ”

МОН України


технічні

14.10.09Вісник Національного університету ” Львівська політехніка ”. Серія “ Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація ”

Національний університет

” Львівська політехніка»

МОН України


технічні

14.10.09Вісник Національного університету ” Львівська політехніка ”. Серія

“ Фізико-математичні науки»Національний університет

” Львівська політехніка ”

МОН України


фізико-математичні (математика)

01.07.10Вісник Національного університету ” Львівська політехніка ”. Серія

“ Філософські науки ”Національний університет

” Львівська політехніка ” МОН України
філософські

14.10.09Вісник Національного університету “ Львівська політехніка ”. Хімія, технологія речовин та їх застосування

Національний університет

“ Львівська політехніка ” МОН України
хімічні, технічні

14.10.09Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

Національна академія державного управління при Президентові України

державне управління, політичні, філософські

10.02.10
10.03.10
Вісник Національної академії наук.

Вестник Национальной академии наук.

Herald of the National Academy Ukraine


Національна академія наук України

економічні, геологічні, географічні, хімічні, біологічні, фізико-математичні (фізика, механіка), технічні

06.10.10

10.11.10 22.12.10

31.05.11
Вісник Національної академії оборони України

(Вісник Національного університету оборони)Національна академія оборони України Міністерства оборони України

(Національний університет оборони)педагогічні, психологічні

16.12.09

01.07.10
Вісник Національної академії прокуратури України

Національна академія прокуратури України


юридичні

27.05.09

(поновлено від 04.07.14 № 793)

Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія. Економічна теорія та право

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

юридичні, економічні

22.12.10

26.01.11
Вісник Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія

(Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія)Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»

(Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого МОН України)
філософські, політичні, соціологічні

10.02.10
(зі змінами від 25.01.13

№ 54)
Вісник невідкладної і відновної медицини.

Вестник неотложной и восстановительной медициныНаціональна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України, ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України

медичні

22.12.10Вісник Одеського державного екологічного університету

Одеський державний екологічний університет МОН України

економічні,

географічні14.04.10

26.05.10
Вісник Одеського національного морського університету

Одеський національний морський університетПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   37


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница