Оцінка транскордонного впливу викидів радіоактивних речовин у атмосферне повітря з Южно-Української аес 1


Транскордонний вплив викидів радіонуклідів внаслідок аварії «Розрив трубопроводу подавання технологічних задувок на очищення у системі технологічних задувок реакторного відділення» (РТПТ)страница15/15
Дата06.06.2016
Размер2.15 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

13 Транскордонний вплив викидів радіонуклідів внаслідок аварії «Розрив трубопроводу подавання технологічних задувок на очищення у системі технологічних задувок реакторного відділення» (РТПТ)
13.1 Вхідні дані для розрахунку дозових навантажень при РТПТ


Результативні значення сумарного радіоактивного викиду в довкілля наведено в табл. 13.1.
Таблиця 13.1 − Викид радіоактивних речовин при РТПТ

Радіонуклід

Викид в навколишнє середовище, Бк

Ar-41

4,00E+11

Kr-85m

7,20E+11

Kr-88

2,20E+11

Xe-133

2,90E+13

Xe-135

4,00E+12

Xe-138

7,90E+10

Сумарна активність

3,44E+13

13.2 Результати розрахунків для РТПТ


У табл. 13.2 наведені результати розрахунків об'ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосферного повітря і щільності випадінь на кордоні з Молдовою (130 км від джерела викиду) для РТПТ.
Таблиця 13.2 − Результати розрахунків об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосферного повітря та щільності випадінь на поверхню ґрунту для РТПТ

Радіонуклід

Максимальна об’ємна активність в атмосферному повітрі, Бк/м3

Максимальна щільність випадінь на поверхню ґрунту, Бк/м2

Ar-41

6,63E-02

0,00E+00

Kr-85m

9,10E-01

0,00E+00

Kr-88

1,25E-01

0,00E+00

Xe-133

1,40E+02

0,00E+00

Xe-135

1,03E+01

0,00E+00

Xe-138

1,28E-12

0,00E+00

Сума

1,52E+02

0,00E+00


Максимальні активності радіонуклідів в атмосферному повітрі і щільності випадінь на поверхню землі при використовуваних параметрах метеорологічних умов очікуються в межах СЗЗ. Максимальні значення об'ємної активності в атмосферному повітрі очікуються для ксенону133 − на кордоні з Молдовою до 140 Бк/м3. Відпадінь на поверхню ґрунту на кордоні з Молдовою не очікуються оскільки викидаються тільки ІРГ, випадіння дочірніх продуктів не розглядаються, оскільки мають дуже низькі рівні.

У табл. 13.3 наведено результати розрахунків максимальних доз опромінення різних органів і тканин на кордоні з Молдовою (130 км від джерела викиду) для періоду опромінення 2 доби (оскільки вся доза реалізується під час проходження хмари викиду, то дози для періодів 2 тижні і 1 рік співпадають із дозами за 2 доби). На рис. 13.1 наведені відносні внески різних радіонуклідів у ефективну дозу.За 50 років доза, обумовлена цією аварією на кордоні з Молдовою (130 км) не перевищить 0,2 нЗв.Рисунок 13.1 − Відносні вклади радіонуклідів у ефективну дозу
Таблиця 13.3 − Дози опромінення органів та тканей людини при РТПТ за 2 доби, 2 тижні і 1 рік

Нуклід

Ефективна доза, Зв

Легені, Гр

Щитовидна залоза (дорослі), Гр

Кістяний мозок, Гр

Материнський плід, Гр

Кришталик ока, Гр

Гонади, Гр

Шкіра, Гр

Усе тіло (зовнішнє), Гр

Щитовидна залоза (діти), Гр

Ar-41

2,45E-12

2,54E-12

2,91E-12

2,30E-12

2,18E-12

2,79E-12

2,06E-12

0,00E+00

2,45E-12

2,91E-12

Kr-85m

3,57E-12

3,66E-12

4,15E-12

3,15E-12

2,99E-12

4,15E-12

2,66E-12

0,00E+00

3,57E-12

4,15E-12

Kr-88

1,10E-11

1,24E-11

1,14E-11

9,46E-12

9,11E-12

1,08E-11

8,54E-12

1,27E-11

1,05E-11

1,26E-11

Xe-133

1,11E-10

1,08E-10

1,28E-10

7,95E-11

7,95E-11

1,49E-10

6,93E-11

0,00E+00

1,11E-10

1,28E-10

Xe-135

6,68E-11

6,76E-11

7,68E-11

6,20E-11

5,64E-11

7,68E-11

5,24E-11

0,00E+00

6,68E-11

7,68E-11

Xe-138

4,47E-17

4,71E-17

4,46E-17

3,74E-17

3,44E-17

4,23E-17

3,33E-17

1,48E-16

4,38E-17

4,63E-17

Сума

1,95E-10

1,94E-10

2,23E-10

1,56E-10

1,50E-10

2,43E-10

1,35E-10

1,27E-11

1,94E-10

2,25E-10

ВИСНОВКи


У відповідності з вимогами міжнародної конвенції «Про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті», яка ратифікована Законом України N 534-XIV від 19.03.99, виконано оцінку впливу ВП «Южно-Ураїнська АЕС» на навколишнє середовище у транскордонному контексті, тобто оцінка впливу на території сусідніх держав. Оцінку впливу ЮУАЕС розглянуто за нормальних умов експлуатації та під час виникнення аварійних ситуацій.

Для проведення розрахунків використаний програмний комплекс PC COSYMA, розроблений в National Radiological Protection Board (Національний комітет з радіаційного захисту, Англія) для аварійних ситуацій. Для моделювання розповсюдження радіоактивних речовин в атмосфері та формування доз, обумовлених викидами радіонуклідів з Южно-Української АЕС у режимі нормальної експлуатації, використовувались програмні комплекси PC CREAM, розроблений в National Radiological Protection Board (Національний комітет з радіаційного захисту, Англія) та CAP88, розроблений у Environmental Protection Agency (Агентство з охорони навколишнього середовища, США).

Всі розрахунки проведені для консервативних умов поширення домішки і формування доз опромінення (дози максимальні).

Показано, що максимальні дози на найближчому кордоні України з Молдовою (130 км від джерела викиду) для ВП «Южно-Українська АЕС» в режимі нормальної експлуатації не перевищать 0,0035 мкЗв/рік, що на шість порядків менше за природний радіаційний фон. В разі виникнення аварійних ситуацій додаткова доза опромінення на кордоні з Молдовою не перевищить 0,075 мкЗв.


Перелік використаних джерел

 1. PC-CREAM 97. Installing and Using the PC System for Assessing the Radiological Impact of Routine Releases / A. Mayall, T. Cabianca, C. Attwood et al. – NRPB, 1997. – 172 p.

 2. Simmonds J.R., Lawson G., Mayall A. Methodology for assessing the radiological consequences of routine releases of radionuclides to the environment. Radiation Protection. – NRPB, 1995. – 353 p.

 3. Крышев И.И., Рязанцев Е.П. Экологическая безопасность ядерно-энергетического комплекса России. – М.: ИздАТ, 2000. – 384 с.

 4. Отчет по радиационной безопасности на предприятии за 2014 год. ОП «Южно-Украинская АЭС». 2014 г. 101 с.

 5. Отчет по радиационной безопасности на предприятии за 2012 год. ОП «Южно-Украинская АЭС». 2012 г. 115 с.

 6. Отчет по радиационной безопасности на предприятии за 2011 год. ОП «Южно-Украинская АЭС». 2011 г. 121 с.

 7. Отчет по радиационной безопасности на предприятии за 2010 год. ОП «Южно-Украинская АЭС». 2010 г. 131 с.

 8. Состояние радиационной безопасности и радиационной защиты на Запорожской атомной электростанции в 2014 году. Ежегодный отчет. 138 с.

 9. Состояние радиационной безопасности и радиационной защиты на Запорожской атомной электростанции в 2013 году. Ежегодный отчет. 142 с.

 10. Состояние радиационной безопасности и радиационной защиты на Запорожской атомной электростанции в 2012 году. Ежегодный отчет. 139 с.

 11. Radiation Protection. ICRP Publication 60. 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection (ICRP). – N.Y.: Pergamon Press, 1991. – 197 pp.

 12. ICRP72 International Commission on Radiological Protection, “Age Dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides, Part 5. Compilation of Ingestion and Inhalation Dose Coefficients” ICRP Publication 72, Pergamon Press, Oxford, 1996.

 13. Гусев Н.Г., Беляев В.А. Радиоактивные выбросы в биосфере: Справочник. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 256 с.

 14. Barry S. Parks. User's Guide for CAP88-PC, Version 1.0. – USA: Environmental Protection Agency. – 1992. – 30 p.

 15. Коваленко Г.Д. Радиоэкология Украины: Монография.  2-е изд., перераб. и доп. – Х: ИД «Инжэк», 2008. – 264 с.

 16. Берковський В. Б., Ліхтарьов І. А., Бончук Ю. В., Ратіа Г. Г., Л. В. Близнюкова. Порядок встановлення допустимих рівнів скидів і викидів АЕС України (радіаційногігієнічні регламенти I групи). Методичні вказівки/ Комісія з питань гігієнічного регламентування радіоактивних речовин і радіаційних факторів, Комітет з питань гігієнічного регламентування, МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. Київ – 2002 р. –57 с.

 17. J. A. Jones, P. A. Mansfield, S. M. Haywood et al. PC COSYMA (Version 2): An accident consequence assessment package for use on a PC. − Luxemborg: Office for Official Publications of the European Communities, 1996. − 59 pp.

 18. МЕТОДИКА оценки источника выбросов радионуклидов при возникновении аварии в реакторной установке ВВЭР-1000. 00.РБ.XY.МТ.0714.

 19. Отчет о работе «Оценка радиационных последствий проектних аварий с протечками первого контура для энергоблока № 2 ЮУАЭС при использовании ТВС-W. УкрНИИЭП. 2011. 60 с.

 20. Южно-Украинская АЭС. Энергоблок №2. Отчет по анализу безопасности. Анализ проектных аварий. Адаптация. Итоговый отчет. 23.2.0039.ОБ.02.01.

 21. U.S. Nuclear Regulatory Commission. Regulatory Guide 1.4. Assumptions used for evaluating the potential radiological consequences of a loss of coolant accident for pressurized water reactors. Revision 2. June 1974.

 22. Годовой отчет по оценке текущего уровня эксплуатационной безопасности энергоблоков №1,2,3 Южно-Украинской АЭС за 2010 год. - Минтопэнерго Украины, ГП НАЭК «Энергоатом», ОП «Южно-Украинская АЭС», г. Южноукраинск, 2011г.

 23. Отчет по периодической переоценке безопасности, Фактор № 14, Воздействие эксплуатации АЭС на окружающую среду 2010 г.

 24. Отчет по оценке воздействия нерадиационных факторов ОП ЮУ АЭС ГП НАЭК «Энергоатом» на окружающую природную среду за 2009 год.

 25. Отчет по оценке воздействия нерадиационных факторов ОП ЮУ АЭС ГП НАЭК «Энергоатом» на окружающую природную среду за 2010 год.

 26. Министерство здравоохранения Украины. Нормы радиационной безопасности Украины (НРБУ-97).  К., 1998.  134 с.

 27. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-88), 1988.

 28. Публикация 103 Международной Комиссии по радиационной защите (МКРЗ). Пер с англ. /Под общей ред. М.Ф. Киселёва и Н.К.Шандалы. − М.: Изд. ООО ПКФ «Алана», − 2009. − 343 с.Каталог: sites -> default -> files -> documents
documents -> Наименование мо историческая справка о мемориале «Вечный огонь»
documents -> Конспект флоры Саратовской области, ч. Саратов: Изд. Сарат ун-та, 1977. 79с
documents -> Лекция История становления социологии
documents -> Международного Конгресса «Культура как ресурс модернизации»
documents -> Рыбаков алексей Миронович
documents -> Межрегиональный центр теоретических Научно-образовательное культурологическое и прикладных исследований культуры
documents -> Отчет о выполнении основных направлений развития архивного дела в областном казенном учреждении «Государственный архив общественно-политической истории Курской области»
documents -> К Проекту планировки территории под размещение «Автомобильного комплекса Люберцы. II этап» в муниципальном образовании городское поселение Томилино Люберецкого муниципального района Московской области


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница