Оцінка транскордонного впливу викидів радіоактивних речовин у атмосферне повітря з Южно-Української аес 1


Транскордонний вплив викидів радіонуклідів внаслідок аварії «Падіння збірки у реактор на активну зону» (ПЗР)страница12/15
Дата06.06.2016
Размер2.15 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

10 Транскордонний вплив викидів радіонуклідів внаслідок аварії «Падіння збірки у реактор на активну зону» (ПЗР)
10.1 Вхідні дані для розрахунку дозових навантажень при ПЗР


Результативні значення сумарного радіоактивного викиду в довкілля наведено в табл. 10.1.
Таблиця 10.1 − Викид радіоактивних речовин при ПЗР

Радіонуклід

Викид в навколишнє середовище, Бк

Sr-90

1,20E+12

Ru-103

2,30E+12

Ru-106

4,30E+11

I-131

4,63E+12

Cs-134

1,60E+12

Cs-137

8,20E+11

Ce-144

4,10E+10

Xe-133

1,10E+14

Сумарна активність

1,21E+1410.2 Результати розрахунків для ПЗР


У табл. 10.2 наведені результати розрахунків об'ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосферного повітря і щільності випадінь на кордоні з Молдовою (130 км від джерела викиду) для ПЗР.
Таблиця 10.2 − Результати розрахунків об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосферного повітря та щільності випадінь на поверхню ґрунту для ПЗР

Радіонуклід

Максимальна об’ємна активність в атмосферному повітрі, Бк/м3

Максимальна щільність випадінь на поверхню ґрунту, Бк/м2

Sr-90

2,77E-15

6,05E-12

Ru-103

5,28E-15

1,15E-11

Ru-106

9,93E-16

2,16E-12

I-131

7,32E-01

9,68E+00

Cs-134

3,69E-15

8,05E-12

Cs-137

1,89E-15

4,12E-12

Ce-144

9,46E-17

2,06E-13

Xe-133

5,32E+02

0,00E+00

Сума

5,32E+02

9,68E+00


Максимальні активності радіонуклідів в атмосферному повітрі і щільності випадінь на поверхню землі при використовуваних параметрах метеорологічних умов очікуються в межах СЗЗ. Максимальні значення об'ємної активності в атмосферному повітрі очікуються для ксенону133 − на кордоні з Молдовою до 532 Бк/м3. Максимальні значення відпадінь на поверхню ґрунту на кордоні з Молдовою очікуються для 131І − до 9,68 Бк/м2.

У табл. 10.3–10.5 наведено результати розрахунків максимальних доз опромінення різних органів і тканин на кордоні з Молдовою (130 км від джерела викиду) для періодів опромінення 2 доби, 2 тижні і 1 рік. На рис. 10.1–10.3 наведені відносні внески різних радіонуклідів у ефективні дози.За 50 років доза, обумовлена цією аварією на кордоні з Молдовою (130 км) не перевищить 3,76 нЗв.

Таблиця 10.3 − Дози опромінення органів та тканей людини при ПЗР за 2 доби

Нуклід

Ефективна доза, Зв

Легені, Гр

Щитовидна залоза (дорослі), Гр

Кістяний мозок, Гр

Материнський плід, Гр

Кришталик ока, Гр

Гонади, Гр

Шкіра, Гр

Усе тіло (зовнішнє), Гр

Щитовидна залоза (діти), Гр

Sr-90

3,05E-25

4,50E-25

3,26E-26

2,84E-25

1,63E-24

1,24E-30

3,26E-26

5,78E-23

0,00E+00

9,79E-26

Ru-103

1,17E-22

1,26E-22

1,34E-22

1,14E-22

1,05E-22

1,28E-22

1,08E-22

3,47E-23

1,14E-22

1,40E-22

Ru-106

9,93E-24

1,26E-23

1,08E-23

9,16E-24

1,13E-23

1,03E-23

8,64E-24

3,31E-28

8,44E-24

1,40E-23

I-131

4,55E-10

1,02E-10

7,27E-09

8,84E-11

8,15E-11

9,45E-11

8,33E-11

8,24E-08

4,05E-10

8,87E-09

Cs-134

2,54E-22

2,66E-22

2,96E-22

2,51E-22

2,29E-22

2,82E-22

2,38E-22

3,70E-23

2,54E-22

2,96E-22

Cs-137

4,81E-23

5,03E-23

5,58E-23

4,75E-23

4,31E-23

5,33E-23

4,49E-23

2,53E-23

4,77E-23

5,70E-23

Ce-144

2,38E-25

5,21E-25

1,96E-25

1,67E-25

4,22E-25

1,87E-25

1,58E-25

6,31E-25

1,21E-25

3,89E-25

Xe-133

4,20E-10

4,09E-10

4,86E-10

3,01E-10

3,01E-10

5,64E-10

2,63E-10

0,00E+00

4,20E-10

4,86E-10

Сумма

8,75E-10

5,11E-10

7,76E-09

3,90E-10

3,83E-10

6,59E-10

3,46E-10

8,24E-08

8,25E-10

9,35E-09


Таблиця 10.4 − Дози опромінення органів та тканей людини при ПЗР за 2 тижні

Нуклід

Ефективна доза, Зв

Легені, Гр

Щитовидна залоза (дорослі), Гр

Кістяний мозок, Гр

Материнський плід, Гр

Кришталик ока, Гр

Гонади, Гр

Шкіра, Гр

Усе тіло (зовнішнє), Гр

Щитовидна залоза (діти), Гр

Sr-90

1,10E-24

1,21E-24

2,20E-25

2,54E-24

5,70E-24

2,76E-29

2,20E-25

4,64E-22

0,00E+00

6,59E-25

Ru-103

7,25E-22

7,77E-22

8,37E-22

7,11E-22

6,49E-22

7,98E-22

6,72E-22

1,93E-22

7,17E-22

8,54E-22

Ru-106

6,62E-23

8,47E-23

7,35E-23

6,24E-23

6,49E-23

7,01E-23

5,89E-23

2,00E-27

5,96E-23

8,82E-23

I-131

2,08E-09

3,80E-10

3,48E-08

3,51E-10

3,19E-10

3,84E-10

3,28E-10

3,29E-07

1,83E-09

4,32E-08

Cs-134

1,74E-21

1,82E-21

2,03E-21

1,73E-21

1,56E-21

1,94E-21

1,63E-21

2,26E-22

1,74E-21

2,03E-21

Cs-137

3,32E-22

3,46E-22

3,85E-22

3,28E-22

2,98E-22

3,67E-22

3,10E-22

1,55E-22

3,32E-22

3,85E-22

Ce-144

1,47E-24

3,24E-24

1,36E-24

1,16E-24

1,79E-24

1,30E-24

1,09E-24

3,81E-24

9,25E-25

2,36E-24

Xe-133

4,20E-10

4,09E-10

4,86E-10

3,01E-10

3,01E-10

5,64E-10

2,63E-10

0,00E+00

4,20E-10

4,86E-10

Сумма

2,50E-09

7,89E-10

3,53E-08

6,53E-10

6,20E-10

9,49E-10

5,91E-10

3,29E-07

2,25E-09

4,37E-08


Таблиця 10.5 − Дози опромінення органів та тканей людини при ПЗР за рік

Нуклід

Ефективна доза, Зв

Легені, Гр

Щитовидна залоза (дорослі), Гр

Кістяний мозок, Гр

Материнський плід, Гр

Кришталик ока, Гр

Гонади, Гр

Шкіра, Гр

Усе тіло (зовнішнє), Гр

Щитовидна залоза (діти), Гр

Sr-90

1,12E-23

1,98E-24

8,56E-25

7,12E-23

1,08E-23

8,56E-28

8,56E-25

1,85E-21

0,00E+00

2,57E-24

Ru-103

3,04E-21

3,24E-21

3,52E-21

2,99E-21

2,71E-21

3,36E-21

2,83E-21

4,44E-22

3,01E-21

3,59E-21

Ru-106

9,89E-22

1,26E-21

1,11E-21

9,42E-22

8,69E-22

1,06E-21

8,90E-22

6,79E-27

9,30E-22

1,24E-21

I-131

3,34E-09

5,28E-10

5,74E-08

4,95E-10

4,46E-10

5,37E-10

4,59E-10

4,20E-07

2,87E-09

7,35E-08

Cs-134

3,02E-20

3,15E-20

3,50E-20

2,99E-20

2,70E-20

3,36E-20

2,82E-20

7,89E-22

3,02E-20

3,50E-20

Cs-137

6,55E-21

6,84E-21

7,60E-21

6,47E-21

5,87E-21

7,26E-21

6,11E-21

5,59E-22

6,55E-21

7,60E-21

Ce-144

2,23E-23

4,26E-23

2,27E-23

1,93E-23

1,87E-23

2,16E-23

1,82E-23

1,27E-23

1,81E-23

2,99E-23

Xe-133

4,20E-10

4,09E-10

4,86E-10

3,01E-10

3,01E-10

5,64E-10

2,63E-10

0,00E+00

4,20E-10

4,86E-10

Сумма

3,76E-09

9,37E-10

5,79E-08

7,97E-10

7,48E-10

1,10E-09

7,22E-10

4,20E-07

3,30E-09

7,40E-08
Рисунок 10.1 − Відносні вклади радіонуклідів у дози опромінення за 2 добиРисунок 10.2 − Відносні вклади радіонуклідів у дози опромінення за 2 тижніРисунок 10.3 − Відносні вклади радіонуклідів у дози опромінення за рік

Каталог: sites -> default -> files -> documents
documents -> Наименование мо историческая справка о мемориале «Вечный огонь»
documents -> Конспект флоры Саратовской области, ч. Саратов: Изд. Сарат ун-та, 1977. 79с
documents -> Лекция История становления социологии
documents -> Международного Конгресса «Культура как ресурс модернизации»
documents -> Рыбаков алексей Миронович
documents -> Межрегиональный центр теоретических Научно-образовательное культурологическое и прикладных исследований культуры
documents -> Отчет о выполнении основных направлений развития архивного дела в областном казенном учреждении «Государственный архив общественно-политической истории Курской области»
documents -> К Проекту планировки территории под размещение «Автомобильного комплекса Люберцы. II этап» в муниципальном образовании городское поселение Томилино Люберецкого муниципального района Московской области


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница