Непомнящий Н. Н. Сто великих приключений / Н. Н. Непомнящий, 2007 1 000 уроков английского=1000 Lektionen Englisch / ред. Н. И. Можжухина, 2007. 1001 сстраница1/3
Дата09.07.2016
Размер0.52 Mb.
  1   2   3
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər kitabxanasına 2009-cu ildə daxil olan yeni kitabların siyahısı


 1. " Kitab-Dədə Qorqud" dilinin izahlı lüğəti / red. A. Axundov, 1999. - 204 s. 1. Непомнящий Н.Н. Сто великих приключений / Н. Н. Непомнящий, 2007
 1. 1 000 уроков английского=1000 Lektionen Englisch / ред. Н. И. Можжухина, 2007. - 1001 с.
 1. 10 фраз на 11 языках , 2007. - 383 с.
 1. 100 000 лучших кулинарных рецептов мира / сост. Л. Смирнова, 2008. - 1280 c.
 1. 100 великих идей и книг которые помогут вам изменить свою жизнь к лучшему, 2007
 1. 1000 заданий для умников и умниц / ред. Р. Бармин, 2006. - 336 с.
 1. 1000 сказок, басен, загадок о животных, 2008
 1. 1000 уроков испанского / пер. Н. А. Ганиной, 2008. - 1011 с.
 1. 1000 уроков французского = 1000 Lektionen französisch / пер. Н. А. Ганиной ; отв. ред. Э. С. Газина, 2007. - 1011 с.
 1. 1000 церквей и монастырей 2007. - 480 с.
 1. 10000 советов рыболову / отв. исполн. В. Н. Волкова ; сост. Б. Н. Владимирович, 2007. - 832 с.
 1. 1750 Шедевров мировой живописи. 500 Великих мастеров / сост. М. В. Адамчик, 2007. - 544 с.
 1. 500 самых великих людей России / сост. О. Любовь ; отв. исполн. В. Н. Волкова, 2008. - 416 с.
 1. 5555 Лучших тостов и поздравлений в стихах, 2008
 1. Abdulla, Bəhlul. Folklorda say simvolikası / B. Abdulla, 2006. - 148 s.
 1. Abdulla, Bəhlul. "Kitabı-Dədə Qorqud"un poetikası / B. Abdulla, 1999. - 224 s.
 1. Abdulla, Kamal. Sirr içində dastan və yaxud gizli Dədə Qorqud - 2 / K. Abdulla, 1999. - 288 s.
 1. Abdullaev, Çingiz. Bağdadlı əlaqələndirici / Ç. Abdullaev, 2006. - 216 s.
 1. Abdullaev, Çingiz. Unudulmuş röya / Ç. Abdullaev, 2006. - 216 s.
 1. Abdullayev, Çingiz. Etiraflar vadisi / З. Abdullayev, 2009. - 280 s.
 1. Abdullayev, Çingiz. Qisasın ünvanı / З. Abdullayev, 2008. - 320 s.
 1. Alexander, Alan Mine. "Winnie-Pooh" / A. M. Alexander, 2008
 1. Türk - İslam dünyası : islam əxlaqı. II Cild / H. Algül, 2007. - 203 s.
 1. Allahverdiyev, İlyas. Qara göl / İ. Allahverdiyev, 2008. - 204 s.
 1. Almanca-Azərbaycanca lüğət : A-Z / red. C. Cəfərov, 2007. - 648 s.
 1. Aristotel Siyasət. Böyük etika / Aristotel, 2006. - 432 s.
 1. Axundova, Elmira. Şüşə saray : siyasi detektiv / E. Axundova, 2007. - 468 s.
 1. Azadə R. Mövlana Cəlaləddin Rumi / R. Azadə, 2005. - 176 s.
 1. Azərbaycan folkloru antologiyası: Şəki, Qəbələ, Oğuz, Qax, Zaqatala, Balakən, folkloru. XIII cild / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, 2005. - 549 s.
 1. Azərbaycan publisistikası antologiyası :/ bur. məsul. Ə. Güləliyev, 2007. - 688 s.
 1. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar / bur. məsul. Ə. Cəfərli, 2007. - 400 s.
 1. Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti : iki cilddə. II cild / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi Adına Dilçilik İnstitutu , 2007. - 304 c.
 1. Azərbaycan arxeologiyası: orta əsrlər. altı cilddə.VI cild / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, 2008. - 632 s.
 1. Azərbaycan arxeologiyası: daş dövrü. altı cilddə I cild / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, 2008. - 448 s.
 1. Azərbaycan Cümhuriyyəti: 1918-1920 / Azərbaycan Cümhuriyyətinin 80 illiyinin keçirilməsi üzrə dövlət komissiyası Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu , 1998. - 336 s.

 2. Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası: V cild / bur. məsul. Ə. Güləliyev, 2007. - 304 s.
 1. Azərbaycan etnoqrafiyası: üç cilddə I cild / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, 2007. - 544 s.
 1. Azərbaycan etnoqrafiyası: üç cilddə III cild / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, 2007. - 568 s.
 1. Azərbaycan folkloru antologiyası: İrəvan çuxuru folkloru. X cild / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, 2004. - 471 s.
 1. Azərbaycan folkloru antologiyası: Dərbənd folkloru. XIV cild / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, 2006. - 429 s.
 1. Azərbaycan folkloru külliyyatı: 7 cilddə. C. 2 : Nağıllar / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnctitutu, 2006. - 400 s.
 1. Azərbaycan folkloru külliyyatı: 7 cilddə. C. 5 : Nağıllar / Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, 2007. - 400 s.
 1. Azərbaycan folkloru külliyyatı: 7 cilddə. C. 1 : Nağıllar / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, 2006. - 400 c.
 1. Azərbaycan folkloru külliyyatı: 7 cilddə. C. 3 : Nağıllar / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnctitutu, 2006. - 400 c.
 1. Azərbaycan folkloru külliyyatı: 7 cilddə. C. 4 : Nağıllar / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnctitutu, 2007. - 400 s.
 1. Azərbaycan folkloru külliyyatı: 7 cilddə. C. 6 : Nağıllar / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, 2007. - 400 s.
 1. Azərbaycan folkloru külliyyatı : 7 cilddə. C. 7 : Nağıllar / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, 2008. - 400 s.
 1. Azərbaycan gəncliyi Azərbaycanın gələcəyi / Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin nəşri, 2003. - 143 s.
 1. Azərbaycan kulinariyası ensiklopediyası / red. T. Əmiraslanov, 2007. - 168 s.
 1. Azərbaycan mətbuatı tarixi: ali məktəb tələbələri üçün dərslik / Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, 2006. - 252 s.
 1. Azərbaycan Respublikası Torpaq Atlası / Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Milli Elmlər Akademiyası Torrpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, 2007. - 127 s.
 1. Azərbaycan tarixi.: III-XII əsrin I rübü. yeddi cilddə. II cild / Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, 2007. - 608 +24 s.
 1. Azərbaycan tarixi. : XIII-XVIII əsrlər. yeddi cilddə. III cild / Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, 2007. - 592 + 56 s.
 1. Azərbaycan tarixi: XIX əsr. yeddi cilddə. IV cild. / Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, 2007. - 504 + 48 s.
 1. Azərbaycan tarixi.: 1900-1920- ci illər. yeddi cilddə. V cild / Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, 2008. - 696 +40 s.
 1. Azərbaycan tarixi.: aprel 1920-iyun 1941. yeddi cilddə. VI cild / Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, 2008. - 568 + 48 s.
 1. Azərbaycan tarixi.: 1941-2002-ci illər. yeddi cilddə. VII cild / Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, 2008. - 608 + 80 s.
 1. Azərbaycan tarixi: XIII-XVIII əsrlər. yeddi cilddə. I cild / Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, 2007. - 560 s.
 1. Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti iki cilddə. I cild / Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu , 2007. - 304 s.
 1. Azərbaycan ədəbi dili tarixi: XIII-XVI əsrlər. dörd cilddə. I cild / red. S. Mehdiyeva, 2007. - 480 s.
 1. Azərbaycan ədəbi dili tarixi: XVII-XVIII əsrlər. dörd cilddə. II cild / red. S. Mehdiyeva, 2007. - 328 s.
 1. Azərbaycan ədəbi dili tarixi: XIX əsr. dörd cilddə. III cild / Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu , 2007. - 336 s.
 1. Azərbaycan ədəbi dili tarixi : XX əsr. dörd cilddə. IV cild / tərt.ed. A. Axundov, 2007. - 424 s.

 2. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi : I cild. altı cilddə / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu , 2004. - 760 s.
 1. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: altı cilddə. II cild / Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu , 2007. - 632 s.
 1. Azərbaycanca Fransızca lüğət : A-Z / red. R. Cabbarov, 2007. - 624 s.
 1. "Azərbaycanın gələcəyi etibarlı əllərdədir" / Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, 1999. - 152 s.
 1. Azərbaycanın heyvanlar aləmi : buğumayaqlılar. II cild / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu, 2004. - 388 s.
 1. Azərbaycanın heyvanlar aləmi : onyrğalılar. III cild / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu, 2004. - 620 s. +3 yap. vərəqi
 1. Azərbaycanın təhsil siyasəti. : 1998-2004 I kitab / ön söz. müəll. M. Mərdanov ; bur.məsul M. Mərdanov, 2005. - 832 s.
 1. Aгни йога .Учение живой этики .- Т. 1 / худож.ред. А. Сауков, 2007. - 1184 с.
 1. Babanlı, Vidadi. Qəribə eşq : roman / V. Babanlı, 2007. - 221 s.
 1. Bakıxanov, Tofiq. Azərbaycan və İran musiqiçilərinin qarşılıqlı əlaqələri / T. Bakıxanov, 2006. - 204 s.
 1. Bastiat , Frederik. Hьquq / F. Bastiat , 2007. - 137 s.
 1. Bayramov Ə.S. Sosial psixologiya : ali məktəblər üçün dərslik / Ə. S. Bayramov, 2003. - 356 s.
 1. Bayramoğlu, Alxan. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə ədəbiyyat / A. Bayramoğlu, 2003. - 276 s.
 1. Bağırov M.M. Banklar və bank əməliyyatları : ali məktəblər üçün dərslik / M. M. Bağırov, 2003. - 512 s.
 1. Boqomolova O. B. Məntiq məsələləri / O. B. Boqomolova, 2007. - 240 s.
 1. Borsunlu, Firudin Tərtəroğlu. Borsunlu ermənilərə göz dağı oldu / F. T. Borsunlu, 2008. - 136 s.
 1. Böyük sənətin böyük dayağı: II hissə / red. H. Aslanoğlu, 2006. - 200 s.
 1. Bünyadova, Şirin. Azərbaycan qonaqpərvərliyi / Ş. Bünyadova, 2005. - 152 s.
 1. Canalıqızı, Aytən. Əxlaqın vəbası / A. Canalıqızı, 2008. - 88 s.
 1. Cəfərli, Əliağa. Puç olmuş arzular: роман / Ə. Cəfərli, 2007
 1. Cəfərov , Nizami. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə. I cild / baş.red. T. Kərimli, 2007. - 352 s.
 1. Cəfərov, Nizami. Türk xalqları ədəbiyyatı : qədim dövr. I cild / tex. red. F. Kərimov, 2006. - 320 s.
 1. Cəfərov, Nizami. Türk xalqları ədəbiyyatı: orta dövr. II cild / tex.red. F. Kərimov, 2006
 1. Cəfərov, Nizami. Türk xalqları ədəbiyyatı : yeni dövr. III cild / tex.red. F. Kərimov, 2007. - 320 s.
 1. Cəfərov, Nizami. Türk xalqları ədəbiyyatı : ən yeni dövr. IV cild / tex.red. F. Kərimov, 2007. - 320 s.
 1. Cəlil Məmmədquluzadə ensiklopediyası / red. S. Ağababayev ; bur.məs. Ə. Güləliyev, 2008. - 320 с.
 1. Cəmşidov, Şamil. " Kitabi-Dədəm Qorqud " : tarixi, coğrafi, tekstoloji tədqiq və Drezden əlyazmasının dürüstləşdirilmiş elmi mətni / Ş. Cəmşidov, 1999. - 680 s.
 1. Cəza-icra hüququ : dərs vəsaiti / Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan Respublikası Din Polis Akademiyası, 2007. - 360 s.
 1. Dadaşov, Aydın. Demokratiya və islam / A. Dadaşov, 2007. - 280 s.
 1. Daşdəmirov Ə. F. Millət və cəmiyyət tarixin sərt dönəmlərində / Ə. F. Daşdəmirov, 2008. - 344 s.
 1. Dünya fantastika antologiyası / bur. məsul. Ə. Güləliyev, 2007. - 464 s.
 1. Dəmirçizadə Ə.M. " Kitabi - Dədə Qorqud " dastanlarının dili / Ə.M. Dəmirçizadə, 199 - 140 s.
 1. Elin oğlu : akademik Həsən Əliyev haqqında xatirələr / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu., 2007. - 184 s.
 1. Farsca-Azərbaycanca lüğət / red. M. Nağısoylu, 2007. - 640 s.
 1. Fazilzadə, Etibar Aydın. Tuədoya gedən yollar / E. A. Fazilzadə, 2007. - 159 s.

100. Fransız ədəbiyyatı antologiyası . III cild / bur. məsul. Ə. Güləliyev, 2007. - 408 s.
 1. Füyuzat : 1906-1907 / Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunur., 2006. - 672 s.
 1. Fətəliqızı, Gülxanım. Məmməd Arazlı günlərim : Xatirələr / G. Fətəliqızı, 2008. - 216 s.
 1. Grahame, Kenneth. The Wind in the Willows = Ветер в ивах / K. Grahame, 2007. - 672 с.
 1. Haylamaz, Reşit. Könül tariximizin bənzərsiz sultanı Peyğəmbərimiz (s): iki cilddə . I cild / red. E. Məmmədov, 2007
 1. Heydər, Nizami. Övliya Mir Möhsün ağa / N. Heydər, 2009. - 328 s.
 1. Hüseynov, Heydər. Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən / H. Hüseynov, 2007. - 400 s.
 1. Hüseynzadə Əli bəy Seзilmiş əsərləri / Əli bəy Hüseynzadə, 2007. - 480 s.
 1. Həmidullah, Məhəmməd. Türk-İslam dünyası : islama giriş. I cild / red. Ə. Əmirbəyli, 2007. - 129 s.
 1. Həsənov, Anar. Beynəlxalq terrorizm. I hissə / red. R. Məmmədov, 2003. - 588 s.
 1. Kazımov, Nurəddin. Məktəb pedaqogikası / N. Kazımov, 2008. - 436 s.
 1. Kazımov, Tahir. Gecikmiş məktublar: Əsirlik düşüncələri : povestlər / T. Kazımov, 2007. - 242 s.
 1. Kazэmzadə Aydın Ədəbi ölməzlik zirvəsi / Aydın Kazımzadə, 2006
 1. Kazımzadə, Aydın. Heydər Əliyev və kinematoqraf / A. Kazımzadə, 2007. - 204 s.
 1. Kiplinq, Rudyard. Just so stories=Кошка, которая гуляла сама по себе / R. Kiplinq, 2007. - 409 с.)
 1. Kitabı-Dədə Qorqud: məqalələr toplusu / Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu , 1999. - 316 s.
 1. Kononov A.N. Rusiyada Türk dillərinin öyrənilməsi tarixi 1917-ci ilə qədər / A. N. Kononov, 2006. - 352 s.
 1. Köçərli, Tofik. Erməni saxtakarlığı / T. Köçərli, 2002. - 79 s.
 1. Kürdoğlu, Hüseyn. Yurduma qurbandır sözüm / H. Kürdoğlu, 2005. - 516 s.
 1. Kəngərli, Aybəniz. "Turanın bir eli var və yalnız bir dili var ! " / A. Kəngərli, 2006. - 152 s.
 1. Kərimov, İnqilab. Şuşa-Ağdam teatrı / İ. Kərimov, 2001. - 140 s.
 1. Kərimova, Sədaqət. Qəlbinə boylan,insan! / S. Kərimova, 2007. - 224 s.
 1. Lore De Veqa Seçilmiş əsərləri / De Veqa Lore, 2007. - 384 s.
 1. Lондон, Jack. In A Far Countrу. Stories = В далекой стране. Рассказы / J. Lондон, 2008. - 380 с.
 1. Maugham W. S. Stories=На окраине империи : рассказы / W. S. Maugham, 2008. - 412 с (
 1. Mehdiyev, Ramiz. Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan ideyalar / R. Mehdiyev, 2006. - 583 s. (
 1. Mehdizadə, İntiqam. Karvanın sarvanı. / İ. Mehdizadə, 2008. - 664 s.
 1. Mir, Cəfər. Düşüncələr / C. Mir, 2008. - 112 s.
 1. Mirzə İbrahimov müasirlərinin xatirələrində / red. Ş. Alışanov, 2008. - 560 s.
 1. Mirzə, Valeh. Azərbaycan dövlətçiliyinin qoşa qanadı: II kitab / V. Mirzə, 2006. - 344 s.
 1. Mirzəyev, İlham. Postravmatik streslərin sosial-psixoloji təhlili / İ. Mirzəyev, 2007. - 280 s.
 1. Mirzəyev, İlham. XXI əsrin sosial psixologiyası : şəxsiyyət, cəmiyyət və idarəetmə. / İ. Mirzəyev, 2006. - 400 s.
 1. Mlüasir Azərbaycan dili. : morfologiya. üçüncü hissə, 2007
 1. Muгphy, Raymond. English Grammar in Use / R. Muгphy, 1995. - 350 p.
 1. Müasir Azərbaycan dili: fonetika, orfoepiya, orfoqrafiya. birinci hissə, 2007
 1. Müasir Azərbaycan dili : sintaksis. dördüncü hissə, 2007
 1. Müasir Azərbaycan dili : leksika. ikinci hissə, 2007
 1. Məhəmməd, Molla. Sərvət və səxavətlə məşhur cənab Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tərcümeyi-əhvali : sənəyi - miladi 1903 / M. Məhəmməd, 2006. - 31 s.
 1. Məmmədli , Nüşabə. 80 budağın hərəsindən bir yarpaq / N. Məmmədli , 2001. - 198 s.
 1. Məmmədov , İsaq. Siyasi tarix XX əsr. Dərslik / İ. Məmmədov , 2006. - 352 s.
 1. Məmmədov Q.Ş. Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları / Q. Ş. Məmmədov, 2007. - 856 s.
 1. Məmmədov, Allahverdi. Jurnalist bunları bilməlidir... kütləvi informasiya vasitələri işçiləri üçün məlumat kitabı / A. Məmmədov, 2005. - 500 s.
 1. Məmmədov, Fuad. Kulturologiya effektivli həyat və fəaliyyətə aparan yol kimi: təriflər, düsturlar, mədəniyyət müddəaları, ayrı-ayrı məqalə, məruzə və çıxışlar / F. Məmmədov, 2008. - 400 s.
 1. Məmmədov, Qərib. Azərbaycan təbiət elminin patriarxı / Q. Məmmədov, 2007. - 128 s.
 1. Məmmədov, Qərib. Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları: ali məktəblər üçün dərslik / Q. Məmmədov, 2007. - 664 s.
 1. Məmmədov, Sultan. Masonluq: Dьnyanı idarə edən qüvvə / S. Məmmədov ; red. N. Hacıoğlu, 2007. - 252 s.
 1. Məmmədov, Süleyman. Azərbaycan tarixi : XV-XIX əsrin birinci otuzilliyi / S. Məmmədov, 2004. - 292 s.
 1. Məmmədova Nьşabə " Nəşri maarif " cəmiyyətinin yaranması və fəaliyyəti / Nüşabə Məmmədova, 2005
 1. Məmmədova, Həvva. Azərbaycan xalq cьmhuriyyəti dцvrьndə yuxarı qarabağda siyasi vəziyyət: Erməni terrorizminin güclənməsi : 1918-1920 / H. Məmmədova, 2006. - 150 s.
 1. Məsumov, Sərvər. Gцr nə vaxtdı, qurd ulamır... / S. Məsumov, 2007. - 148 s.
 1. Nadirov A. Azərbaycan iqtisadiyyatı / A. Nadirov, 2003. - 344 s.
 1. Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri / terc. ed.: Z. Bünyadov, H. Məmmədov, 2001. - 376 s.
 1. Naxçıvan ensiklopediyası / red. C. B. Quliyev, 2002. - 594 s.
 1. Nicat, Əlisa. Dünya sərkərdələri / Ə. Nicat, 2006. - 314 s.
 1. Novruz bayramı ensiklopediyası. / elmi red. M. Qasımlı, 2008. - 208 s.
 1. Nur, Məqsəd. Tərs kimi / M. Nur, 2006. - 240 s.
 1. Nəbatat terminləri : azərbaycanca - rusca və bitki adları, azərbaycanca - latınca - rusca - ingiliscə , latınca - azərbaycanca - rusca - ingiliscə lüğəti I cild. / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Nəbatat Bağı , 2008. - 320 s.

  Каталог: kit
  kit -> Законы ассоциативности Дистрибутивность умножения относительно сложения (А Λ В) V
  kit -> Китайская армия во второй половине XIX – начале ХХ века Владислав Мерк
  kit -> Албазин и албазинцы исторический очерк
  kit -> «культура поднебесной»
  kit -> Э. Р. Тенишев – учёный-тюрколог (1921 – 2004) «Тенишевы – татарский княжеский род, известен с 16 века. Родоначальник династии кипчакский князь Бехан»
  kit -> В защиту традиции
  kit -> Конкурс проводится по номинациям: 2 d анимация
  kit -> Чингиз Торекулович Айтматов. И дольше века длится день


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница