Назаренко аскольд Федорович 21. 09. 1935 Державні нагороди та почесні звання Нагороджений 7 медалями вднг СРСР медаллю «Ветеран праці»Скачать 169.16 Kb.
Дата20.03.2016
Размер169.16 Kb.НАЗАРЕНКО
Аскольд Федорович
21.09.1935

Державні нагороди та почесні звання

Нагороджений 7 медалями ВДНГ СРСР
Медаллю «Ветеран праці»
Відзначений подякою Президента України у зв'язку з десятиріччям незалежності України
Заслужений діяч науки і техніки України
Академік Академії наук Вищої школи України
Доктор технічних наук, професорОсновні напрямки наукової діяльності

        Гідродинамічний звукообразование, хвильові процеси і технологіїКандидатська дисертація

        Дослідження многостержневих гідродинамічних випромінювачів акустичних коливань


    
Місце захисту

         Одеський політехнічний інститут (м.Одеса)Рік захисту

         1969Докторська дисертація

        Гідродинамічні випромінюючі системи і проблема інтенсифікації деяких технологічних процесівМісце захисту
 
          Московський інститут хімічного машинобудування (м.Москва)

Рік захисту

           1982Наукова школа

       Розробив новий науковий напрям: відкритий ним оригінальний механізм гідродинамічного звукоутворення базується на керованому формуванні затопленої струменем рідини локалізованої області кавитационной природи і періодичному вибухоподібному викиді її вмісту в навколишній простір. На цьому принципі розроблені гідродинамічні випромінюючі системи наукового і технологічного призначення. Саме після його теоретичних та експериментальних досліджень у фізичних енциклопедіях з'явилися присвячені гідродинамічним випромінювачам статті, автором яких є Аскольд Федорович Назаренко.Життєвий і творчий шлях

         Аскольд Федорович народився в 1935 р в Одесі. У 1953 р після закінчення середньої школи вступив до Одеського політехнічного інститут (механіко-технологічний факультет), який закінчив в 1958 р за фахом «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». Працював в КБ Одеського заводу фрезерних верстатів інженером-конструктором. У 1959 р вступив на фізичний факультет Одеського державного університету, який закінчив в 1965 р, поєднуючи навчання з роботою. У тому ж році перейшов в Одеський політехнічний інститут на посаду старшого інженера НДСу. У 1966-1969 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі фізики за спеціальністю «Експериментальна фізика». Після захисту в 1969 р кандидатської дисертації працював старшим викладачем, доцентом (з 1971 р), а після захисту в 1982 р докторської дисертації - професором. З березня 1986 - проректор ОПІ з наукової роботи. У грудні 1988 р був обраний завідувачем кафедри загальної та прикладної фізики (на цій посаді пропрацював до 2000 г.). З 1994 р - академік Академії наук Вищої школи України.


         Педагогічна майстерність і наукова інформативність лекцій сприяли розвитку інтересу до фізики у студентів та були оцінені ними по достоїнству: в останні роки він двічі був визнаний студентами кращим викладачем факультету і займав перше місце в номінації «Мій улюблений викладач».
         За результатами наукових досліджень А.Ф. Назаренко опубліковано близько 240 робіт, у тому числі 5 публікацій в енциклопедичних виданнях («Ультразвук», 1979; «Фізичний енциклопедичний словник», 1983; «Фізична енциклопедія», т. 1, 1988; «Diccionario Enciclopedico de Fesica»: переклад статті в іспанської фізичної енциклопедії; «Фізика»: великий енциклопедичний словник, 1999 г.), 56 публікацій у виданнях АН СРСР і АН УРСР, а також РАН, 32 авторських свідоцтва СРСР і два патенти України. Брав участь у роботі конференцій, симпозіумів, у тому числі міжнародних.
         Аскольд Федорович підтримував наукові контакти і проводив спільні дослідження з науковими організаціями, а також, з рядом промислових підприємств. Був науковим керівником фундаментальних науково-дослідних робіт держбюджетного фінансування, виконуваних на замовлення Міністерства освіти і науки України. З 1998 р брав участь у виконанні міжнародних проектів з фундаментальних досліджень INTAS і COPTRNICVS. Понад 10 років А.Ф. Назаренко був членом Наукової Ради АН СРСР з проблеми «Ультразвук» та Об'єднаного наукової ради АН СРСР з комплексної проблеми «Фізична і технічна акустика». Він організував на базі Одеського політехнічного інституту Всесоюзну конференцію з ультразвуковим технологіям і Всесоюзний симпозіум «Кавітація-89». З 1991 по 1994 р - член координаційної ради Українського фізичного товариства. Очолював секцію «Прикладна акустика» загальнотехнічного відділення АН ВШ України. Протягом багатьох років був членом Вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, а також, членом Спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій в Одеській національній академії зв'язку.
       Аскольд Федорович цікавиться історією, літературою, музикою. Займався спортом як любитель (шахи, футбол).
Наукові праці, монографії, автореферат дисертації
Автоматическая установка : каталог экспонатов “Выставки достижения изобретателей и рационализаторов Одесской области” / соавт. : А. В. Кортнев, Э. Б. Колтынюк, В. П. Муравьев, В. В. Самойленко ; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1983. – 75 c.

Гидродинамическая излучающая система : рекл. просп. / соавт. О. В. Сухарьков ; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1988. – 2 с.

Гидродинамические излучающие системы и проблема интенсификации некоторых технологических процессов : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук. – М., 1982. – 32 с. – Библиогр.: 54 назв.
Гидродинамические излучающие системы и проблема интенсификации некоторых технологических процессов : дис. ... д-ра. техн. наук. – М., 1982. – 383 с.
Исследование многостержневых гидродинамических излучателей акустических колебаний : дис. ... канд. техн. наук / науч. рук. А. В. Кортнев. – Одесса, 1969. – 175 с.
Статьи

Акустическое диспергирование парафинистых включений в высокопарафинистых битумах / соавт. : Т. М. Слиозберг, А. А. Назаренко // Тр. Одес. политехн. ун-та. – Одесса, 2000. – Вып. 2 (11). – С. 198 – 202. – Библиогр.: 3 назв.

Анализ акустических полей гидродинамических излучателей в замкнутых областях // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1985. – Вып. 20. – С. 9 – 13.

Анализ акустического поля в заглушенной ультразвуковой технологической емкости / соавт. Т. М. Слиозберг // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1992. – Вып. 27. – С. 3 – 7.

Анализ акустического поля в заглушенной ультразвуковой технологической емкости в режиме слаборазвитой кавитации / соавт. : Р. В. Протопопов, Т. М. Слиозберг // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1993. – Вып. 29. – С. 3 – 6. – Библиогр.: 3 назв.

Анализ акустического поля в ультразвуковой технологической емкости / соавт. : П. С. Гуцаленко, Т. М. Слиозберг // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1990. – Вып. 25. – С. 3 – 6.

Анализ акустического поля в ультразвуковой технологической емкости в режиме слаборазвитой кавитации / соавт. : П. С. Гуцаленко, В. Ф. Казанцев, Т. М. Слиозберг // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1991. – Вып. 26. – С. 3 – 7.

Анализ возможности применения акустического метода для обнаружения истечения газа из повреждений в трубах / соавт. : Д. В. Билей, Т. М. Слиозберг // Тр. Одес. политехн. ун-та. – Одесса, 1998. – Вып. 2 (6). – С. 66 – 69.
Анализ сигнала, генерируемого кольцевой струей жидкости при свободном ее истечении / соавт. : Л. А. Бореймагорская, В. В. Самойленко, Т. Х. Седельников // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1980. – Вып. 15. – С. 44 – 47.

Анализ чувствительности параметров комплексной частотной характеристики устройств на поверхностных акустических волнах к воздействию искажающих факторов / соавт. : А. Н. Калашников, Я. И. Лепих // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 1994. – Т. 37, № 1. – С. 18 – 25. – Библиогр.: 10 назв.

Вільні коливання газонаповної порожнини у в'язкій стисливій рідині / співавт. : Д. В. Білей, М. В. Максимов, Р. В. Протопопов // Наукові зап. / АН ВШ України. – Київ, 1998. – Вип. 1. – С. 297 – 304.

Влияние обратной связи на частотные характеристики систем, содержащих нерекурсивные цифровые фильтры / соавт. А. Н. Калашников // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 1990. – № 7. – С. 88 – 89.

Влияние статического давления на работу гидродинамической излучающей системы / соавт. : А. П. Морозов, Т. Х. Седельников // Акуст. журн. – 1980. – Т. 26, № 2. – С. 304 – 306.

Воздействие акустических колебаний на величину межфазной поверхности в двухкомпонентной жидкой системе / соавт. : Р. В. Протопопов, Т. М. Слиозберг // Журн. физ. химии. – 1995. – Т. 69, № 10. – С. 1883 – 1886.

Выбор начального приближения при градиентном синтезе широкополосных нерекурсивных фильтров по критерию ОСП / соавт. : В. А. Власенко, А. Н. Калашников // Тр. Одес. политехн. ун-та. – Одесса, 1996. – № 2 : Автоматика и системотехника. Радиоэлектроника. Гуманитар. науки. – С. 36 – 37. – Библиогр.: 3 назв.

Генерирование колебаний гидродинамическими излучающими системами в ограниченных емкостях / соавт. Т. М. Слиозберг // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1986. – Вып. 21. – С. 12 – 17.

Гибридные устройства обработки сигналов на основе цифровых фильтров с линейной фазой и преобразователей Гильберта / соавт. : А. Н. Калашников, В. А. Власенко // Пр. УНДІРТ. – 1996. – № 3. – С. 28 – 33.

Гидродинамические источники акустических колебаний и проблема очистки в машиностроении / соавт. : О. В. Сухарьков, Ю. М. Дудзинский // Вибротехнология-97. Мех. обраб. дисперс. сред : тез. докл. науч. шк. – Одесса, 1998. – С. 44 – 46.

Гидродинамические излучатели // Ультразвук : малая энцикл. – М., 1979. – С. 79 – 81. – Библиогр.: 5 назв.

Гидродинамический излучатель // Физика : большой энцикл. словарь. – М., 1999. – С. 119.

Гидродинамический излучатель // Физ. энцикл. – М., 1988. – T. 1. – С. 466 – 467.

Гидродинамический излучатель // Физ. энцикл. словарь. – М., 1984. – С. 119.

Гидродинамическое звукообразование и проблема анализа акустических полей в ограниченных пространствах / соавт. : Л. А. Давиденко, О. В. Сухарьков // Тр. ученых Одес. политехн. ун-та : семидесятипятилетию ун-та посвящ. – Одесса, 1995. – С. 146 – 147. – Библиогр.: 2 назв.

Градиентная оптимизация отношения Рэлея и обобщенного отношения Рэлея при синтезе цифровых фильтров / соавт. А. Н. Калашников // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 1994. – Т. 37, № 11. – С. 43 – 48.

Дискретная оптимизация линейных аддитивных антенных решеток согласно энергетическим критериям / соавт. : А. Н. Калашников, В. А. Власенко // Пр. УНДІРТ. – 1997. – № 2 (10). – С. 30 – 35.

Исследование влияния механических колебаний на процесс трения / соавт. Е. Г. Топилин // Трение и износ. – Минск, 1994. – Т. 15, вып. 4. – С. 590 – 594.

Исследование давления внутри локализованной кавитационной области / соавт. : В. В. Самойленко, Л. А. Бореймагорская // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1982. – Вып. 17. – С. 6 – 9.

Использование критерия отношения сигнал/помеха для оценки АЧХ полосовых фильтров / соавт. : А. Н. Калашников, Я. И. Лепих, Ф. В. Молодцов // Изв. вузов. Радиотехника. – 1994. – № 3. – С. 24 – 26.

Исследование процесса приготовления эмульсий с помощью гидродинамического излучателя / соавт. : И. И. Кононова, А. П. Морозов, О. В. Сухарьков // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1978. – Вып. 13. – С. 22 – 24.

Исследование прямоточной гидродинамической излучающей системы с кольцевым соплом и цилиндрическим препятствием / соавт. : А. В. Кортнев, В. В. Самойленко // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1979. – Вып. 14. – С. 47 – 52.

Исследование работы гидродинамического излучателя в вязкой жидкости / соавт. : Т. И. Долгова, А. П. Морозов, И. Е. Томашевский // Ультразвуковые методы воздействия на технол. процессы : науч. тр. / МИСиС. – М., 1981. – № 133. – С. 117 – 120.

Исследование среднего давления в звукообразующем элементе гидродинамической излучающей системы / соавт. : Т. М. Слиозберг, А. А. Назаренко // Акуст. измерения. Геоакустика. Электроакустика. Ультразвук : сб. тр. – М., 2003. – Т. 2. – С. 271 – 274.

К вопросу оценки эффективности преобразования энергии струи жидкости в энергию акустических колебаний // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1980. – Вып. 15. – С. 42 – 44.

К вопросу профилирования отражающих поверхностей противоточных гидродинамических излучающих систем // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1983. – Вып. 18. – С. 25 – 29. – Библиогр.: 5 назв.

Методы оптимальной цифровой фильтрации при решении задач вибродиагностики : критерии синтеза и применение для выделения информативных сигналов / соавт. : А. Н. Калашников, В. А. Власенко // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 1998. – Т. 41, № 3. – С. 21 – 27.

Некоторые особенности поведения кавитационной зоны, образованной кольцевой струей жидкости / соавт. : В. В. Самойленко, Т. Х. Седельников // Тр. ІІ Всесоюз. симп. по физике акуст.-гидродинам. явлений по оптоакустике / Акуст. ин-т. – М., 1982. – С. 242 – 245.

О возникновении автоколебаний при набегании затопленной кольцевой струи жидкости на плоскую преграду / соавт. Т. Х. Седельников // Акуст. журн. – 1978. – Т. 24, вып. 4. – С. 622 – 624.

Об изгибных колебаниях кавитационной области, образованной кольцевой струей / соавт. : Л. А. Бореймагорская, В. В. Самойленко, Т. Х. Седельников // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1981. – Вып. 16. – С. 29 – 33.

Об одной модели гидродинамической излучающей системы / соавт. : Ю. М. Дудзинский, Г. Я. Попов, Л. Я. Тихоненко // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1989. – Вып. 24. – С. 7 – 11. – Библиогр.: 3 назв.

Об одном способе генерирования колебаний гидродинамической излучающей системой / соавт. : Т. М. Слиозберг, A. H. Kacьков, И. А. Краковский // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1985. – Вып. 20. – С. 3 – 9.

О конфигурации вихря в звукообразующем элементе гидродинамической излучающей системы / соавт. : Т. М. Слиозберг, А. А. Назаренко // Акуст. измерения. Геоакустика. Электроакустика. Ультразвук. – М., 2001. – Т. 2. – С. 239 – 243. – Библиогр.: 1 назв.

О процессах, происходящих в звукообразующем элементе гидродинамической излучающей системы / соавт. : Т. М. Слиозберг, А. А. Назаренко // Физ. акустика. Распространение и дифракция волн. Геолог. акустика. – М., 2005. – Т. 1. – С. 122 – 125. – Библиогр.: 6 назв.

Об одном механизме гидродинамического звукообразования // Акуст. журн. – 1978. – Т. 24, вып. 4. – С. 573 – 576. – Библиогр.: 7 назв.

Об одном режиме работы противоточного гидродинамического источника акустических колебаний : (сообщ. 1) / соавт. Т. М. Слиозберг // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1987. – Вып. 22. – С. 3 – 8.

Об одном режиме работы противоточного гидродинамического источника акустических колебаний : (сообщ. 2) / соавт. Т. М. Слиозберг // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1988. – Вып. 23. – С. 3 – 7.

Об одном режиме работы противоточного гидродинамического источника акустических колебаний : (сообщ. 3) / соавт. Т. М. Слиозберг // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1989. – Вып. 24. – С. 3 – 7.

Оптимізація вхідних трактів детекторів акустичних сигналів відомої форми за енергетичними крітеріями / співавт. : О. М. Калашніков, В. О. Власенко // Наука і освіта : зб. наук. пр. – Київ, 1997. – Кн. 3. – С. 125 – 126.

Оптимізація діаграм спрямованості антених решіток в системах акустичного неруйнівного контролю / співавт. : А. Н. Калашніков, В. О. Власенко // Фіз. методи та засоби контролю матеріалів та виробів. – Київ ; Львів, 1996. – С. 15 – 16.

Оптимизация параметров противоточной гидродинамической излучающей системы / соавт. : Р. В. Протопопов, Т. М. Слиозберг // Тр. Одес. политехн. ун-та. – Одесса, 1997. – Вып. 1 : Машиностроение. Энергетика. Химия. Химтехнология. Математика. Физика. – С. 264 – 267. – Библиогр.: 2 назв.


Оптимизация по энергетическим критериям широкополосных аддитивных антенных решеток / соавт. : А. Н. Калашников, В. А. Власенко // Тр. Одес. политехн. ун-та. – Одесса, 1997. – Вып. 2 : Автоматика и системотехника. Радиоэлектроника. Экология. Экономика. Гуманитар. науки. – С. 98 – 100. – Библиогр.: 5 назв.

Особенности акустического способа приготовления СОЖ и его применение в машиностроении / соавт. : С. И. Козовий, Т. М. Слиозберг, А. А. Назаренко // Вісн. iнж. акад. України. – Київ, 2001. – № 3, ч.1. – С. 365 – 368. – Бібліогр.: 7 назв.

Особенности оценки работы гидродинамических излучателей в ограниченных средах / соавт. : Л. А. Бореймагорская, В. Г. Воронюк // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1978. – Вып. 13. – С. 24 – 27. – Библиогр.: 4 назв.

Особенности расчета осесимметричных гидроакустических излучателей с лепестковым резонатором // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1982. – Вып. 17. – С. 9 – 12. – Библиогр.: 6 назв.

Особенности расчета осесимметричных гидродинамических излучателей с неразрезной втулкой / соавт. : В. В. Самойленко, Л. А. Бореймагорская // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1983. – Вып. 18. – С. 23 – 25.

Поле акустического давления свободной затопленной турбулентной струи / соавт. : Т. М. Слиозберг, О. В. Сухарьков // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1993. – Вып. 28. – С. 3 – 7.

Предварительная фильтрация сейсмических сигналов с помощью нерекурсивных цифровых фильтров, оптимальных по энергетическим критериям / соавт. : А. Н. Калашников, В. А. Власенко, Л. А. Давиденко // Проблемы геоакустики : методы и средства : сб. тр. / Моск. гос. горн. ун-т. – М., 1996. – С. 50 – 53.

Регулирование параметров АЧХ систем, содержащих фильтры на поверхностных акустических волнах с помощью обратной связи / соавт. А. Н. Калашников // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 1991. – Т. 34, № 11. – С. 79.

Регулирование предварительного натяга в передачах винт-гайка качения с применением ультразвука / соавт. Е. Г. Топилин // Вестн. машиностроения. – 1994. – № 6. – С. 11 – 13.

Роль статического давления в работе гидродинамического излучателя / соавт. : А. П. Морозов, И. Е. Томашевский // Ультразвуковые методы воздействия на технол. процессы : науч. тр. / МИСиС. – М., 1981. – № 133. – С. 115 – 117.

Роль угла препятствия в работе гидродинамической излучающей системы / соавт. : Л. А. Бореймагорская, В. Г. Воронюк // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1979. – Вып. 14 . – С. 52 – 54.

Синтез нерекурсивных цифровых фильтров сигналов, спектр которых перекрывается со спектром помехи / соавт. : В. А. Власенко, А. Н. Калашников, Е. А. Калашников // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 2000. – Т. 43, № 8. – С. 55 – 60. – Библиогр.: 6 назв.

Синтез эффективных линейных аддитивных устройств пространственной обработки сигналов на основе оптимизации обобщенного отношения Рэлея / соавт. : А. Н. Калашников, В. А. Власенко // Пр. УНДІРТ. – 1998. – № 1. – С. 44 – 51.

Спектральные характеристики акустического сигнала, генерируемого звукообразующим элементом кавитационной природы / соавт. : А. А. Назаренко, Т. М. Слиозберг // Акуст. измерения и стандартизация. Ультразвук и ультразвуковые технологии. Геоакустика. Акустика речи. Мед. и биол. акустика. Атмосфер. акустика : сб. тр. – М., 2000. – Т. 2. – С. 119 – 123. – Библиогр.: 3 назв.

Спектральний склад звуку, що генерується витіканні газових струмєнів у рідину / співавт. : Д. Білей, М. Максимов, Т. Сліозберг, І. Покора // Наука і освіта : зб. наук. пр. – Київ, 1997. – Кн. 3. – С. 164 – 169.

Сравнительный анализ АЧХ LC – фильтров Баттерворта и АЧХ фильтров на ПАВ с учетом технологических факторов / соавт. : А. Н. Калашников, Я. И. Лепих, В. Ф. Литвинов // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 1996. – Т. 39, № 1. – С. 55 – 62. – Библиогр.: 10 назв.

Устройство сбора данных для научных исследований и промышленных применений / соавт. : В. А. Власенко, А. Н. Калашников, Е. А. Калашникова // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 2002. – Т. 45, № 2. – С. 69 – 73. – Библиогр.: 13 назв.

Эрозионная активность гидродинамических излучателей с локализованной областью кавитационной природы // Акуст. журн. – 1998. – Т. 44, № 2. – С. 193 – 197.

Accurate contionuous periodie signal generation by using a conventional DAC wraparound mode / co-author : A. N. Kalashnikov, V. A.Vlasenko // Proceedings of International Symp. on Signals, Curcuits and Systems SCS, Iasi, Romania, 10-11 july, 2001. – P. 337 – 340.

Francescutto A. Methods for the Enhancement of Cavitation Activity in Multibubble Cavitation Zone / co-author : A. Francescutto, N. V. Dezkunov, A.I. Kulak // High-tech in Chemical Engeneering. – 1998. – P. 463 – 464.

Hydrodynamic Sound Generation and Intensification of Some Technological Processes in Power Acoustical Fields / co-author A.A. Nazarenko // Abstracts XVI International Symp. on Nonlinear Acoustics. – М., 2002. – P. 221.

Hydrodynamic Sound Origination and the Problem of Some Technological Processes Intensification within in Powerful Acoustic Fields / co-author A.A. Nazarenko // Nonlinear Acoustics at the XX1 Centyry. – M., 2002. – Vol. 2. – P. 1083 – 1086.

Lowering of Vibration and Noise Levels in Many-Stage Reduction Gears / co-author : Y. N.Sukhorukov, A. V. Glovatskaya // Proc. International congr. – Sofia, 1995. – Vol. IV. – P. 12 – 15.

Preliminaru filtering of the seismic signal using fir digital filters, optimal by the energy / co-author : A. N. Kalashnikov, V. A.Vlasenko, I. A. Davidenko // V ses. of the Russian Acoustical Society. – M., 1996. – P. 40 – 43.

Sensitivity analysis of complex frequencu characteristic parameters of devicts operating on surface-acoustic waves influenced by technological factors / co-author : A. N. Kalashnikov, Ya. I. Lepikh, // Radioel. and Commun. Syst. – 1994. – Vol. 37. – P. 12 – 16.

Synthesis of nonrekursive digital filters of signals whose spektrum overlaps the interference spektrum / co-author : V. A. Vlasenko, A. N.  Kalashnikov, E. A. Kalashnikov // Radioel. and Commun. Syst. – 2000. – Vol. 43, N 8. – P. 39 – 42.

The comparative analiysis of the magnitude responses of the Batterworth ZC - filters with the magnitude responses of the SAW filters with the account of the technological factors / co-author : A. N. Kalashnikov, Ya. I. Lepikh, V. F. Litvinov // Radioel. and Commun. Syst. – 1996. – Vol. 39. – P. 55 – 62.

The comparison between the oretical and experimental analusis results of the SAW device fabrication error influence / co-author A. N. Kalashnikov, Ya. I. Lepikh // Program 1996 Int Sump. Acoustoelectronics, Frequencu Control Signal Generation. – M., 1996. – P. 77.
The comparison between the theoretical and experimental analysis results of the SAW devise fabrication error influence / co-author : A. N. Kalashnikov, Ya. I. Lepikh // Proc. 1996 Int. Symp. Acoustoelectronic? Freq. Control & Signal Generation. – M., 1996. – P. 327 – 331.

The design of the maximal SNR linear phase FIR digital filter / co-author A. N. Kalashnikov // Signal Processing (EURASIP). – 1994. – Vol. 40, N 3. – P. 307 – 310.

The gradient algorithm for optimal signal – to – noise ratio FIR digital filters design / co-author A. N. Kalashnikov // Proc. Latvian Signal Processing International Conference. – Riga, 1990. – Vol. 1. – P. 196 – 200.
Відкриття, патенти, винаходи
А. с. 218725 СССР / соавт. : В. К. Макаров, Б. П. Жуков, А. В. Шорников, А. Н. Ковальчук, Н. А. Давыдова (СССР). – № 090812 ; приоритет 04.06.84 ; зарегистр. 26.04.85. – (Публикации не подлежит).

А. с. 239196 СССР / соавт. : Б. П. Жуков, А. Н. Ковальчук, В. К. Макаров, А. В. Шорников, Н. А. Давыдова (СССР). – № 3086192 ; приоритет 02.04.84 ; зарегистр. 01.07.86. – (Публикации не подлежит).

А. с. 301450 СССР / соавт. : О. В. Сухарьков, А. Н. Ковальчук, В. И. Осипов, А. А. Ржанов (СССР). – № 3192031 ; приоритет 19.02.88 ; зарегистр. 02.10.89. – (Публикации не подлежит).

А. с. 603434 CCCР, МКИ2 В 06 В 1/20. Гидроакустический излучатель упругих колебаний / соавт. : В. К Бабенко, А. В. Кортнев, В. В. Самойленко (СССР). – № 2379075/18-28 ; заявлено 07.07.76 ; опубл. 25.04.78, Бюл. № 15.

А. с. 713608 СССР, МКИ2 В 06 В 1/20. Многостержневой гидродинамический излучатель / соавт. : В. Г. Воронюк, А. В. Кортнев (СССР). – № 2452147/18-28 ; заявлено 09.02.77 ; опубл. 05.02.80, Бюл. № 5.

А. с. 806153 СССР, МКИ3 В 06 В 1/20. Гидродинамическая излучающая система / соавт. : А. В. Кортнев, О. В. Сухарьков (СССР) // Открытия. Изобрет. Пром. образцы. Товар. знаки. – 1981. – № 7. – С. 32. – (Публикации не подлежит).

А. с. 856585 СССР, МКИ В 06 В 1/20. Гидродинамический источник колебаний / соавт. : А. В. Кортнев, А. П. Морозов (СССР). – № 2422574/18-28 ; заявлено 24.11.76 ; опубл. 23.08.81, Бюл. № 31.

А. с. 876203 СССР, МКИ3 В 06 В 1/20. Гидродинамический источник акустических волн / соавт. : В. Г. Воронюк, А. В. Кортнев (СССР). – № 2817070/18-10 ; заявлено 13.09.79 ; опубл. 30.10.81, Бюл. № 40.

А. с. 929150 СССР, МКИ3 В 01 Д 19/ 00. Установка для дегазации масла / соавт. : В. М. Суханов, Ю. Б. Чуриков, Э. Г. Троян (СССР). – № 2873114/23-26 ; заявлено 09.01.80 ; опубл. 23.05.82, Бюл. № 15.

А. с. 1516148 СССР, МКИ4 В 06 В 1/20. Гидродинамический источник колебаний. – № 4261839/24-28 ; заявлено 15.06.87 ; опубл. 23.10.89, Бюл. № 39.

А. с. 1533081 СССР. Гидродинамический источник колебаний / соавт. Ю. М. Дудзинский (СССР) // Открытия. Изобрет. – 1989. – № 48. – С. 277. – (Публикации не подлежит).

А. с. 1650819 СССР, МКИ5 Д 06 В 1/08. Устройство для жидкостной обработки жгута текстильного материала / соавт. : Е. А. Барабошкин, О. В. Сухарьков, В. А. Неймарк, Ю. В. Жидков (СССР). – № 4631316/12 ; заявлено 30.11.88 ; опубл. 23.05.91, Бюл. № 19.

А. с. 1708272 СССР, МКИ5 А 43 Д 11/12, А 43 Д 21/00. Способ формирования носочно-голеночной части заготовки верха обуви на колодке, установленной на опоре и имеющей стельку / соавт. : Ю. В. Савилов, Л. А. Давиденко (СССР). – № 4728093/12 ; заявлено 07.08.89 ; опубл. 30.01.92, Бюл. № 4.

А. с. 1735910 СССР, Н 01 В 3/22. Способ обработки электроизоляционного масла / соавт. : В. Ю. Кунаев, В. Ф. Муштаев, В. М. Суханов, Ю. Б. Чуриков, А. Л. Хаджинов, Э. Г. Троян (СССР). – № 4468766/07 ; заявлено 29.07.88 ; опубл. 23.05.92, Бюл. № 19.

А. с. 1762384 СССР, МКИ5 Н 03 Н 9/00. Рекурсивный фильтр на поверхностных акустических волнах (ПАВ) / соавт. А. Н. Калашников (СССР). – № 4853619/22 ; заявлено 23.07.90 ; опубл. 15.09.92, Бюл. № 34.

А. с. 1764137 СССР, МКИ5 Н 03 Н 9/00. Рекурсивный фильтр на поверхностных акустических волнах / соавт. А. Н. Калашников (СССР). – № 4855070/22 ; заявлено 27.07.90 ; опубл. 23.09.92, Бюл. № 35.

Пат. 20911 А Україна, МПК6 Н 03 Н 9/00. Пристрій на поверхневих акустичних хвилях / співавт. : В. О. Власенко, О. М. Калашніков (Україна). – № 96041673 ; заявлено 26.04.96 ; опубл. 07.10.97.

Пат. 30835 А Україна, МПК6 G 01 N 29/04. Спосіб контролю герметичності оболонок тепловидільних елементів ядерного енергетичного реактора і пристрій для його здійснення / співавт. : Д. В. Білей, Л. А. Давіденко, М. В. Максимов, І. М. Покора (Україна). – заявлено 09.06.98 ; опубл. 15.12.00, Бюл. № 7 (II).
Література про життя і діяльність
Назаренко Аскольд Федорович // История Одесского политехнического в очерках / авт.-сост. Ю. С. Денисов, В. И. Бондарь. – О., 2000. – С. 271 – 272.
Назаренко Аскольд Федорович // История Одесского политехнического в очерках / авт.-сост. Ю. С. Денисов, В. И. Бондарь. – О., 2003. – С. 383 – 385.
Назаренко Аскольд Федорович // Кто есть кто в ОНПУ : посвящается 90-летию, 1918 – 2008 / под ред. В. П. Малахова. – Одесса, 2008. – С. 71.
Назаренко Аскольд Федорович // Наукова еліта Одещини / гол. ред.

А. Ю. Саясов. – О., 2005. – Ч. 1 : Доктора наук и профессора. – С. 190 – 191.


Корисні посилання
http://library.opu.ua/upload/files/library/IKS2007.pdf

http://library.opu.ua/upload/files/library/Fizika.pdf

http://ics.opu.ua/rus/structure/chairs/phisic/staff/p_ap

http://ics.opu.ua/rus/structure/chairs/phisic/history

https://uk.wikipedia.org/wiki/

http://anvsu.org.ua/index.files/Biographies/Nazarenko.htmhttp://www.dissercat.com/content/gidrodinamicheskie-izluchayushch
Каталог: upload -> files -> library
library -> Добровольский
library -> Доступ к книге Акулович Л. М., Шелег В. К. Основы автоматизированного проектирования технологических процессов в машиностроении, 2012 г
library -> Диплом вднх усср 1-ой степени. Лауреат Государственной премии Украинской сср в области науки и техники
library -> Название Количество
library -> Название Количество
library -> Одесса город, где родилось кино и город созданный для кино
library -> Тодорцев юрий Константинович 08. 02. 1937 Государственные награды и почетные звания
library -> Герасимяк ростислав Павлович 25. 10. 1931 Державні нагороди та почесні звання
library -> Становский александр Леонидович 20. 01. 1948 Государственные наградыды и и почетные звания


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница