Герасимяк ростислав Павлович 25. 10. 1931 Державні нагороди та почесні званняСкачать 111.43 Kb.
Дата04.06.2016
Размер111.43 Kb.ГЕРАСИМЯК

Ростислав Павлович

25.10.1931

Державні нагороди та почесні звання

Почесна грамота Одеської обласної держадміністрації.

Почесні грамоти Одеського національного політехнічного університету.

Доктор технічних наук, професор.Основні напрямки наукової діяльності

Регульований асинхронний електропривод і мікропроцесорне управління складними електромеханічними системамиКандидатська дисертація

«Електроприводи змінного струму кранових механізмів підйому».Місце захисту

Московський енергетичний інститут (м. Москва)Рік захисту

1966


Докторська дисертація

«Створення регульованих асинхронних електроприводів спеціальних кранів».Місце захисту

Московський енергетичний інститут (м. Москва)Рік захисту

1987


Наукова школа

Дослідження автоматизованих електромеханічних систем з асинхронним електроприводомЖиттєвий і творчий шлях Р. П. Герасимяка

Ростислав Павлович народився 25 жовтня 1931 р. в Одесі. У 1953 р. закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю «Електрифікація промислових підприємств».

З 1953 по 1957 рр. працював старшим інженером-конструктором у відділі електроприводу Новокраматорського машинобудівного заводу (м. Краматорськ, Донецької обл.), де займався проектуванням електроприводів прокатних станів, великих кранів вантажопідйомністю до 500 тонн, потужних крокуючих екскаваторів. Брав участь у монтажі та наладці електроприводів кранів та екскаваторів.

У 1957 р. був запрошений на роботу асистентом кафедри в Одеський політехнічний інститут, де і працює по теперішній час, пройшовши всі сходинки ієрархії – асистента, аспіранта, ст. викладача, доцента, професора.

У 1989 р. йому присвоєно вчене звання професора. Він вихованець наукової школи доцента В. А. Параїла.

За час роботи на кафедрі Р. П. Герасимяк читав багато спеціальних курсів, в даний час викладає дисципліни: «Теорія автоматичного управління», «Оптимальне управління електроприводів», «Електропривод типових промислових установок», «Синтез складних електромеханічних систем».

Має 13 винаходів, підтверджених авторськими свідоцтвами, 8 з них впроваджено у серійному електроприводі РШТ (регулятор швидкості тиристорний), який випускали виробничі об'єднання «Електровирівнювач» (м. Саранськ) і «Динамо» (м. Москва), у виготовлених козлових і портальних кранах ПО «Азовмаш» (м. Маріуполь), у самохідних кранах ПО «Краян» (м. Одеса).

З 1977 – 1994 рр. був членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій при ОПІ, заступником голови спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій при ОДПУ (1995 – 1999 рр.). З 1997 р. був членом спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій при Національному університеті «Львівська політехніка» та з 2001 р. – членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій при ОНПУ. Керівник семінару «Проблеми динаміки автоматизованих електромеханічних систем змінного струму» наукової ради НАН України з проблеми «Наукові основи електроенергетики».

Брав участь у міжнародних науково-технічних конференціях і виступав з лекціями на запрошення вузів Болгарії, В'єтнаму, Сирії, Польщі, Росії, Греції. Був заступником голови оргкомітету науково-технічних міжнародних конференцій «Електрообладнання і автоматизація кранів» (1976, 1982 рр..), «Електромашинобудування та електрообладнання» (2004 р.).

Він відповідальний редактор міжвідомчого науково-технічного збірника «Електромашинобудування та електрообладнання» (м. Київ), з 2010 р. це видання стало журналом з новою назвою, і Ростислав Павлович продовжує очолювати журнал «Електротехнічні та комп'ютерні комплекси», член редколегії науково-технічного журналу «Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси і системи» (м. Херсон) та видання національного технічного університету ХПІ «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» (м. Харків).

Під науковим керівництвом професора Р. П. Герасимяка захищені 4 докторських і 18 кандидатських дисертацій.

Опублікував понад 250 наукових статей, у тому числі 5 монографій та 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.Наукові праці: монографії, автореферати дисертацій

Асинхронный электропривод с тиристорным управлением / соавт. : В. А. Лещев,
Н. С. Путилин. – К. : Техніка, 1984. – 150 с.

Динамика асинхронных электроприводов крановых механизмов. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 168 с.

Тиристорный электропривод для кранов. – М. : Энергия, 1978. – 112 с.

Электроприводы крановых механнзмов : (системы электропривода и методы расчета) / соавт. В. А. Параил. – М. : Энергия, 1970. – 136 с.

Навчальні посібники

Анализ и синтез крановых электромеханических систем : [учеб. пособие] / соавт.
В. А. Лещёв. – О. : СМИЛ, 2008. – 192 с.

Динамика элементов автоматизированного электропривода : учеб. пособие. – К. : УМК ВО, 1989. – 100 с.

Оптимальные системы автоматического управления электроприводов : учеб. пособие. – О. : ОГПУ, 1998. – 72 с.

Повышение качества систем автоматического управления : учеб. пособие. – К. : УМК ВО, 1992. – 100 с.

Теорія автоматичного керування : зб. задач : навч. посібник. – О. : Наука і техніка, 2003. – 108 с.

Статті

Автоколебания в электроприводе ТПН-АД при синхронизации вентилей с напряжением сети / соавт. О. А. Андрющенко // Електромашинобуд. та електрообладн. – К., 1999. – Вип. 52. – С. 25 – 30.

Анализ динамических свойств тиристорных регуляторов напряжения в асинхронных электроприводах / соавт. : В. И. Капинос, В. А. Ковригин, А. С. Мазур, П. Э. Херунцев // Электротехн. пром-сть. Сер. Электропривод. – 1982. – Вып. 3 (101). – С. 13 – 15.

Анализ потерь в асинхронном электродвигателе с тиристорным коммутатором в цепи статора / соавт. : А. А. Орловский, Ю. С. Соболев // Изв. вузов СССР. Энергетика. – 1982. - № 6. – С. 34 – 39.

Анализ электромеханической системы подъемных механизмов в тормозных режимах / соавт. К. П. Здрозис // ААЭКС : Автоматика. Автоматизация. Электромех. комплексы и системы. – 2001. - № 1 (8). – С. 63 – 72.

Визначення параметрів можливих автоколивань в системі перетворювач напруги – асинхронний двигун / співавт. А. С. Тарабанчук // Електромашинобуд. та електрообладн. – К., 2005. – Вип. 65. – С. 15 – 18.

Влияние параметров электромеханической системы с зазором на качество переходных процессов / соавт. Ш. Базил // Электромашиностроение и электрооборудование. – К., 1992. – Вып. 46. – С. 27 – 33.

Выбор системы асинхронного электропривода с помощью ЭЦВМ / соавт.
Н. С. Путилин // Электромашиностроение и электрооборудование. – К., 1981. – Вып. 32.
– С. 40 – 44.

Двухдвигательный асинхронный электропривод с общим тиристорным коммутатором в целях статоров / соавт. : А. А. Орловский, Ю. С. Соболев // Изв. вузов. Электромеханика. – 1978. - № 6. – С. 633 – 639.

Динамика аналоговой системы управления стабилизатора переменного напряжения с фазоимпульсным регулированием / соавт. : Ю. Л. Коротецкий, Ю. В. Воробьев // Електротехніка та електроенергетика / Запоріз. держ. техн. ун-т. – 2000. - № 1. – С. 10 – 13.

Динамика асинхронного электропривода с параметрическим управлением крановых механизмов // Электротехн. пром-сть. Электропривод. – 1982. – Вып. 3 (101). – С. 7 – 9.

Динамика замкнутых систем асинхронного электропривода с учетом особенностей тиристорного регулятора напряжения / соавт. В. А. Ковригин // Электромашиностроение и электрооборудование. – К., 1978. – Вып. 26. – С. 45 – 50.

Динамические нагрузки при оптимальном управлении электроприводом механизма перемещения с подвешенным грузом / соавт. : Е. В. Найденко, А. Л. Тогобицкий,
В. А. Лещев // Електромашинобуд. та електрообладн. – К., 2006. – Вип. 66 : Пробл. автоматиз. електропривода. Теорія і практика. – С. 144 – 146.

Динамические режимы электромеханической системы с асинхронным электроприводом / соавт. В. Х. Нгуен // Електромашинобуд. та електрообладн. – К., 2006. – Вип. 66 : Пробл. автоматиз. електропривода. Теорія і практика. – С. 30 – 32.

Динамічні режими електропривода кранового механізму обертання при одночасній роботі механізму підйому / співавт. Д. О. Махортова // Електротехн. та комп`ютер. системи. – 2012. - № 03 (79). – С. 178 – 179.

Економічна ефективність використання перетворювачів частоти для кранових механізмів підйому / співавт. С. П. Савич, Л. А. Швець // Електротехн. та комп`ютер. системи. – 2012. - № 03 (79). – С. 392 – 393.

Енергетичні показники електроприводів підйомних механізмів / співавт.
Д. О. Махортова // Електромашинобуд. та електрообладн. – К., 2009. – Вип. 73.
– С. 31 – 35.

Застосування перетворювачів частоти в функцією рекуперації електричної енергії для портальних кранів / співавт. С. П. Савич // Електротехн. та комп`ютер. системи. – 2010. - № 01 (77). – С. 37 – 40.

Магнитное поле однофазного вентильно-реактивного двигателя / соавт.
М. В. Гулый // Електротехн. та комп`ютер. системи. – 2012. - № 03 (79). – С. 276 – 277.

Ограничение динамических нагрузок механизмов с асинхронным электроприводом // Изв. вузов. Электромеханика. – 1990. - № 1. – С. 63 – 69.

Оптимальное управление крановым механизмом передвижения / соавт.
Л. В. Мельникова // ААЭКС : Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 1999. - № 1. – С. 87 – 94.

Оптимальное управление механизмом передвижения кранов и перегружателей / соавт. Л. В. Мельникова // Подъем.-трансп. техника. – 2003. - № 3. – С. 59 – 63.

Особливості керування електроприводом механізму вильоту стріли під час обертання крана з підвішеним вантажем / співавт. О. В. Найденко // Електромашинобуд. та електрообладн. – К., 2007. – Вип. 68. – С. 11 – 15.

Параметрическое регулирование скорости электродвигателей
// Электромашиностроение и электрооборудование. – К., 1983. – Вып. 36. – С. 39 – 42.

Повышение качества двухмассовой электромеханической системы / соавт.
Е. С. Пуртова // Вісн. Харк. держ. політехн. ун-ту. – Х., 1999. – Вип. 61.
– С. 68 – 70.

Показатели качества электромеханических систем подъемных механизмов с синхронным электроприводом / соавт. К. П. Здрозис // Вісн. Харк. держ. політехн. ун-ту. – Х., 2000. – Вип. 113. – С. 159 – 161.

Развитие асинхронных тиристорных электроприводов с фазовым управлением крановых механизмов / соавт. : А. Г. Яуре, А. П. Богословский,
З. С. Волкова [и др.] // Автоматиз. электропривод. – М., 1980. – С. 299 – 305.

Реализация системы управления трехмассовой электромеханической системой подъемно-транспортных машин / соавт. Е. С. Пуртова // Подъем.-трансп. техника. – 2002. - № 1 – 2. – С. 18 – 22.

Регулируемый электропривод кранового механизма подъема / соавт.
А. С. Мазур // Механизация и автоматизация пр-ва. – 1980. - № 1. – С. 13 – 14.

Синтез коррекции трехмассовой электромеханической системы подъемных механизмов / соавт. Е. С. Пуртова // ААЭКС : Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 2000. - № 1. – С. 65 – 72.

Синтез пусковых характеристик, ограничивающих динамические нагрузки многодвигательных электромеханических систем / соавт. В. В. Бушер
// Электромашиностроение и электрооборудование. – К., 1995. – Вып. 47. – С. 30 – 35.

Синтез электромеханической системы подъемных механизмов с подавлением упругих колебаний / соавт. : М. Алт Адди, А. М. Рамарувахуака // Електромашинобуд. та електроустаткування. – О., 1996. – Вип. 48. – С. 30 – 37.

Синхронизация механизма передвижения крана с асинхронным электроприводом / соавт. В. Е. Койчев // Электромашиностроение и электрооборудование. – К., 1981.
– Вып. 33. – С. 56 – 60.

Системы синхронизации многодвигательных асинхронным электроприводом // Изв. вузов. Электромеханика. – 1986. - № 2. – С. 73 – 81.

Статические и динамические режимы замкнутой системы асинхронного электропривода с преобразователем напряжения / соавт. А. А. Таньков // Электротехника. – 2003. - № 3. – С. 52 – 54.

Статический датчик скорости асинхронного электропривода с параметрическим управлением / соавт. Г. И. Шайхет // Изв. вузов. Энергетика. – 1980. - № 2. – С. 80 – 82.

Схема тиристорного асинхронного электропривода / соавт. В. А. Ковригин // Электротехн. пром-сть. Сер. Электропривод. – 1978. - № 3 (65). – С. 16 – 19.

Торможение крановых механизмов с асинхронным тиристорным электроприводом // Электротехника. – 1981. - № 11. – С. 39 – 42.

Управление ЭП поворотного механизма с подвешенным грузом / соавт. :
Л. В. Мельникова, А. Г. Тепляков // Электротехника. – 2004. - № 6. – С. 63 – 65.

Устойчивость замкнутой системы электропривода преобразователь напряжения – асинхронный двигатель / соавт. В. Х. Нгуен // Електромашинобуд. та електрообладн. – К., 2007. – Вип. 69. – С. 23 – 27.

Цифровая система управления тиристорным асинхронным электроприводом / соавт. В. В. Бушер // Электротехника. – 1989. - № 12. – С. 11 – 15.

Частотні характеристики асинхронного двигуна / співавт. А. С. Тарабанчук // Електромашинобуд. та електрообладн. – К., 2004. – Вип. 62. – С. 40 – 43.

Частотные характеристики несимметричных тиристорных регуляторов напряжения в асинхронном электроприводе / соавт. : А. С. Мазур, П. Э. Херунцев // Электротехн. пром-сть. Сер. Электропривод. – 1984. - № 3 (65). – С. 1 – 4.

Частотные характеристики тиристорных регуляторов напряжения в асинхронных электроприводах / соавт. : В. И. Капинос, А. С. Мазур, П. Э. Херунцев, А. И. Шестака // Электротехника. – 1984. - № 7. – С. 11 – 13.

Электромагнитный момент асинхронного электропривода с тиристорным управлением в цепи ротора / соавт. В. А. Лещев // Изв. вузов. Электромеханика. – 1981.
- № 1. – С. 22 – 28.

Відкриття, патенти, винаходи

А. с. 694966 СССР, МКИ H 02 P 7/74. Двухдвигательный электропривод / соавт. :
Н. С. Путилин, В. А. Ковригин (СССР). - № 1831447/24-07 ; заявл. 26.09.72 ; опубл. 30.10.79, Бюл. № 40.

А. с. 714608 СССР, МКИ H 02 P 5/34. Асинхронный тиристорный электропривод / соавт. Г. И. Шойхет (СССР). - № 2605957/24 ; заявл. 19.04.78 ; опубл. 25.02.80, Бюл. № 5.

А. с. 797042 СССР, МКИ H 02 P 5/28. Электропривод переменного тока / соавт.
А. С. Мазур (СССР). - № 2688132/24-07 ; заявл. 27.11.78 ; опубл. 15.01.81, Бюл.№ 2.

А. с. 886183 СССР, МКИ H 02 P 7/7. Двухдвигательный электропривод / соавт. :
В. А. Ковригин, Н. С. Путилин (СССР). - № 2899704/24-07 ; заявл. 26.03.80 ; опубл. 30.11.81, Бюл. № 44.

А. с. 917293 СССР, МКИ H 02 P 5/34. Устройство для управления асинхронным электродвигателем / соавт. В. А. Ковригин (СССР). - № 2926862/24-07; заявл. 19. 05. 80 ; опубл. 30.03.82, Бюл. № 12.

А. с. 922041 СССР, МКИ B 66 C 9/16. Устройство для устранения перекоса опор крана / соавт. : В. А. Ковригин, В. И. Латышенок, В. С. Койчев (СССР). - № 2923820/29-11 ; заявл. 12.05.80 ; опубл. 23.04.82, Бюл. № 15.

А. с. 944043 СССР, МКИ H 02 P 5/28. Электропривод переменного тока / соавт. :
А. С. Мазур, В. П. Прокопышин (СССР). - № 3211935/24-07 ; заявл. 04.12.80 ; опубл. 15.07.82, Бюл. № 26.

А. с. 955476 СССР, МКИ H 02 P 5/34. Электропривод переменного тока / соавт. :
В. А. Ковригин, А. С. Мазур, В. И. Латышенок (СССР). - №2931248/24-07 ; заявл. 28.05.80 ; опубл. 30.08.82, Бюл. № 32.

А. с. 1259459 СССР, МКИ H 02 P 5/40. Электропривод переменного тока / соавт.
А. С. Мазур (СССР). - № 385 8491/24-07 ; заявл. 21.02.85 ; опубл. 23.09.86, Бюл. № 35.

А. с. 1472417 СССР, МКИ 4 В 66 С 13/06, С 13/22. Способ управления механизмом передвижения подвешенного на канате груза / соавт. В. В. Бушер (СССР). - № 4172185/29-11 ; заявл. 04.01.87 ; опубл. 15.04.89, Бюл. № 14.

А. с. 1761657 СССР, МКИ В 66 С 13/22. Устройство для управления электроприводами механизмов подъема стрелового крана / соавт. В. В. Бушер (СССР). - №4829500/11 ; заявл. 28.05. 90 ; опубл. 15.09.92, Бюл. № 34

А. с. 1794865 СССР, МКИ 5 В 66 С 13/22, В 66 С 13/06. Способ управления механизмом передвижения подвешенного на канате груза / соавт. В. В. Бушер (СССР). -
№ 4754824/11 ; заявл. 29.09.89 ; опубл. 15.02.93, Бюл. № 6.

Герасимяк'>Література про життя і діяльність вченого

Герасимяк Ростислав Павлович // Одес. политехн. ин-т : краткий ист. очерк (1918 – 1968). – К. : Изд-во Киев. ун-та, 1968. - С. 146.

Герасимяк Ростислав Павлович – доктор технических наук, профессор
// История Одес. политехн. в очерках. - О. : ОГПУ ; Астропринт, 2000. - С. 216 - 217, 325.

Герасимяк Ростислав Павлович – доктор технических наук, профессор // История Одес. политехн. в очерках [1918 – 2003]. - О. : Астропринт, 2003. - С. 261 - 262, 471.

Герасимяк Ростислав Павлович – доктор технических наук, профессор кафедры электромеханических систем с компьютерным управлением Одесского национального политехнического университета // Наук. еліта Одещини. - О., 2005. - Ч. 1 : Доктора наук и профессора. - С. 52.

Герасимяк Ростислав Павлович (25.10.1931, Одеса) // Енцикл. Сучас. України. - К., 2006. - Т. 5 : Вод – Гн. - С. 548.

Герасимяк Ростислав Павлович // Кто есть кто в ОНПУ : посвящ. 90-летию Одес. нац. политехн. ун-та, 1918 - 2008 / под ред. В. П. Малахова. - О. : Наука и техника, 2008.
- С. 61.
Каталог: upload -> files -> library
library -> Добровольский
library -> Доступ к книге Акулович Л. М., Шелег В. К. Основы автоматизированного проектирования технологических процессов в машиностроении, 2012 г
library -> Диплом вднх усср 1-ой степени. Лауреат Государственной премии Украинской сср в области науки и техники
library -> Назаренко аскольд Федорович 21. 09. 1935 Державні нагороди та почесні звання Нагороджений 7 медалями вднг СРСР медаллю «Ветеран праці»
library -> Название Количество
library -> Название Количество
library -> Одесса город, где родилось кино и город созданный для кино
library -> Тодорцев юрий Константинович 08. 02. 1937 Государственные награды и почетные звания
library -> Становский александр Леонидович 20. 01. 1948 Государственные наградыды и и почетные звания


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница