Торгово-промышленная палата ра (тпп ра)Скачать 143.98 Kb.
Дата23.07.2016
Размер143.98 Kb.

SEZNAM ARMÉNSKÝCH FIREM-ÚČASTNÍKŮ PODNIKATELSKÉ MISE DO ČESKÉ REPUBLIKY

25. – 26. dubna 2016 г.

Název firmy,
kontakty,
zástupce firmy


Předmět činnosti

Zájem o spolupráci

1.


OBCHODNĚ-PRŮMYSLOVÁ KOMORA ARMENSKÉ REPUBLIKY
Andranik Alexanjan,

výkonný řediteltel: +374-060- 48-49-05
E-mail: info@armcci.am

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ


Андраник Алексанян, Исполнительный Директор

Тел: +374-060- 48-49-05


Эл.адрес: info@armcci.am


Obchodně-průmyslová komora AR (OPK AR) 

zastupuje zájmy malých, středních a velkých podniků, jejichž rozsah činností zahrnuje všechny oblasti podnikání: průmysl, vnitřní a zahraniční obchod, zemědělství, finanční systém a jiné.


Торгово-промышленная палата РА (ТПП РА) представляет интересы малого, среднего и крупного  предпринимательства, рамки деятельности которых включают все сферы бизнеса: промышленность, внутренняя и внешняя торговля, сельское хозяйство, финансовая система и прочие направления.

Má zájem o setkání s Hospodářskou komorou České republiky, stejně jako se zástupci potravinářského průmyslu

Заинтересован во встрече с ТПП Чехии, а также с представителями пищевой перерабатывающей промыщленности2.

OBCHODNĚ-PRŮMYSLOVÁ KOMORA ARMENSKÉ REPUBLIKY

Arutjun Ajrapěnjan, předseda výboru pro rozvoj malých a středních podniků, ředitel společnosti Cross skupina, s.r.o.

E-mail: 05@05.am, h.hayrapetyan@armcci.am

Mob: 091404808

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Арутюн Айрапетян, Председатель Комитета по развитию малого и среднего бизнеса, Директор компании ООО «Кросс груп»

Эл.адрес: 05@05.am, h.hayrapetyan@armcci.amMá zájem o setkání s Hospodářskou komorou České republiky, stejně jako s představiteli telekomunikačního průmyslu a výrobci zařízení pro toto odvětvi.

Заинтересован во встрече с ТПП Чехии, а также с представителями телекоммуникационной индустрии, и производителями соотвествующего оборудования.3.

OBCHODNĚ-PRŮMYSLOVÁ KOMORA ARMENSKÉ REPUBLIKY

Artavazd Minasyan, předseda výboru pro rozvoj IT sektoru.

Ředitel společnosti «ДоРадо Веб»

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Артавазд Минасян, Председатель комитета по развитию сектора ИТ

Директор компании «ДоРадо Веб»
Společnost se zabývá vývojem webových aplikací a svým klientům nabízí širokou škálu vysoce kvalitních služeb, specializuje se především na Joomla, šablony Joomla, WordPress pluginy, témata a moduly pro Drupal. S pomocí web Dorado výrobků můžete rozšířit funkčnost svých webových stránkách, zpříjemnit pracovní prostředí a zvýšit produktivitu práce.
Веб-Дорадо занимается веб-разработками и предлагает широкий спектр высококачественных услуг для своих клиентов и специализируется в основном в расширениях Joomla, шаблоны Joomla, WordPress плагинов WordPress, темы и модули Drupal. С помощью продуктов веб-Дорадо можно расширить функциональность вашего веб-сайта и сделать вашу работу более приятной и эффективной.

Má zájem o setkání s Hospodářskou komorou České republiky, stejně jako se zástupci IT - odvětví / programování

Заинтересован во встрече с ТПП Чехии, а также с представителями ИТ – сектора / программирование/4

Technology & Science Dynamics s.r.o. (TSD)


doktor Vagan Šakaryanvýkonný ředitel a prezident
http://techscidynamics.com/en

info@techscidynamics.comTřida Azarutjana 27, Business centrum "ЕРАЗ", #603, Jerevan 0014, Arménie

tel: +374 (11) 20-90-18 +374 (11) 21-90-18

Компания “Текнолоджи энд Сайенс Дайнамикс” (“Ти-Эс-Ди”)


Доктор

Шакарян Ваган- Исполнительный директро и Президент


http://techscidynamics.com/en

info@techscidynamics.com

Проспект Азатутяна 27, "ЕРАЗ" Бизнес-центр, #603, Ереван 0014, Армения

Тел: +374 (11) 20-90-18 +374 (11) 21-90-18
Společnost se zabývá výzkumem a vývojem, má pobočky v Santa Barbara, USA a Jerevanu, Arménie. Společnost byla založena v roce 1998. V budoucnu, v roce 2013 byla přejmenovaná na TSD. Arménská pobočka byla založena v roce 2013 ve volné ekonomické zóně. TSD se zabývá interdisciplinárním výzkumem v následujících oblastech:

• biochemie,

• bioinformatika,

• výpočetní technika a umělá inteligence,

• vzdělávací věda,

• Electronic Engineering,

• ekologická biotechnologie,

• Environmental Engineering,

• forenzní věda.

Занимающаяся исследованиями и разработками, имеет офисы в Санта-Барбаре, США и в Ереване, Армения. Компания была основана в 1998г., в дальнейшем, в 2013г., переименована в “Ти-Эс-Ди”. Армянский офис компании был основан в 2013г. в свободной экономической зоне.“Ти-Эс-Ди” занимается междисциплинарными исследованиями в следующих областях:

• Биохимия,

• Биоинформатика,

• Компьютерная наука и искусственный интеллект,

• Образовательная наука

• Электронная инженерия,

• Экологическая биотехнология,

• Экологическая инженерия,

• Наука forensicSpolečnost má zájem o setkání s IT a R&D firmami

Компания заинтересована в организации встреч с IT и R&D компаниями
5

Lajteko s.r.o.

Gasparjan Gevorg - ředitel

Armenie, vesnice Achurjan

Tel:(0312)30446

Fax:(0312)30446

Mob: +37491417285

E-mail: ggasparyan@mail.ru

"ЛАЙТЭКО" ООО

Гаспарян Геворг-Директор

РА с. Ахурян

Tel:(0312)30446

Fax:(0312)30446

Моб: +37491417285

Эл.моб: ggasparyan@mail.ru
Výroba pletených výrobků
Производство трикотажных изделий

Společnost má zájem o setkání s distributory, partnerskými společnostmi pro prodej průmyslového zboží, jakož i s výrobci úpletů

Компания заинтересована в организации встреч с дистрибюторами, партнерскими фирмами для продвижения производимых товаров, а также производителями трикотажных изделий
6

Čaragajt, a.s.
Asmik Churšudjan - prezident


Armenie, 0081, Jerevan
Achtanak (Čorord Gjuch), ul. 1. dům č. 46


(Malatija-Sebastija adm. obvod Jerevanu)

Tel:  +374-10-722707 

Mob: +37491430548

"ЧАРАГАЙТ"

Асмик Хуршудян, Президент


Армения, 0081, Ереван
Ахтанак (Чорорд Гюх), 1-я улица, 46 дом

(Малатия-Себастия адм. район Еревана)

Тел:  +374-10-722707 

Моб: +37491430548
Výstavba, pronájem stavebních strojů, zpracování kamene, import měřících přístrojů.
Строительство, аренда строительных машин, обработка камня, импорт измерительных приборов

Společnost má zájem o setkání s českými firmami za účelem realizaci společných projektů s výrobci a pronajímatele stavebních strojů; dovoz arménského kamene.

Компания заинтересована в организации встреч с чешскими компаниями с целью реализации совместных проектов, с производителями и арендодателями строительных машин, в импорте армянского камня.
7

TARON-TAVROS s.r.o.

Karapet Movsisjan zakladatel, ředitel

Gjumri, Armenie

Mob: +37493806090
"ТАРОН-ТАВРОС" ООО

Карапет Мовсисян - Основатель, директор

г. Гюмри, РА

моб: +37493806090
Výroba dámské, pánské a dětské obuvi
Производство женской, мужской, детской обуви

Společnost má zájem o setkání s distributory, obchodními řetězci

Компания заинтересована в организации встреч с дистрибюторами, сетевыми магазинами
8

Supermarket АVАN
Agasi Danieljan - ředitel

Mob: +37491 404094

universamavan@yandex.ru

Супермаркет АВАН


Агаси Даниелян-Директор


Obchod
Торговля

Zájem o setkání s výrobci potravinářských výrobků, distributory, které jsou aktivně spolupracují s českými nebo evropskými společnostmi

Интересуют встречи с производителями пищевых продуктов, интересны дистрибьюторские компании, которые активно сотрудничают с чешскими или европейскими компаниями
9

Zangezurtransšin a.s.

Vačagan Churšudjan - prezident

Asmik Churšudjan - ředitel

Mob: +37491-40 26 74


"ЗАНГЕЗУРТРАНСШИН" ОАО

Вачаган Хуршудян, Президент

Асмик Хуршудян, Директор

Моб: +37491-40 26 74Stavebnictví
Строительство

Zájem o setkání s představiteli Svazu podnikatelů ve stavebnictví České republiky a stavebními firmami, potenciálními partnery a zákazníky

Заинтересована во встрече с Союзом строителей Чехии, а также со строительными компаниями, потенциальными партнерами и заказчиками
10

Peniton a.s.

Avetik Karapetyan , ředitel

Mob: +37493810907, +37455810907

Пенитон ЗАО

Аветик Карапетян , Директор

Моб: +37493810907, +37455810907Výroba textilu, obuvi
Производство текстиля, обуви

Zájem a výstavbu pivovaru

Строительство пивоваренного завода11

SARTON s.r.o., oděvní fabrika

Gubatyan Robert, ředitel

Arménie, Lorijskij marz, Vanadzor, "Bazum"

www.sarton.info.am

sarton_2001@yahoo.com

Tel: 374-322-52755 374-322-53557

Mob: 374-93-433212

Fax: 374-322-53077

ООО "Сартон" швейная фабрика

Губатян Роберт-Директор

Армения, Лорийский марз, Ванадзор, "Базум" микрорайонwww.sarton.info.am

sarton_2001@yahoo.com

Тел: 374-322-52755 374-322-53557

Моб: 374-93-433212

Факс:374-322-53077


Výroba a prodej pracovního oděvu, stejnokrojů, textilních oděvních výrobků
Производство и подажа спецодежды, униформ,текстильных швейный изделий

Má zájem o jednání s textilními společnostmi, distributory a dalšími partnerskými firmami

Компания заинтересована в организации встреч с дистрибюторами, партнерскими фирмами для продвижения производимых товаров, а также производителями трикотажных изделий
12

Armenia Travel

Ajk Grygoryan, ředitel

Mob: +37493 106050

hayk@armeniatravel.am

www.armeniatravel.am

Армения Травл

Айк Григорян, Директор

Mob: +37493 106050Turistika, cestování
Туризм

Zájem o navázání kontaktů a spolupráce s českými turistickými firmami

Привлечение туристических компаний в Армению
13

Bagramyanšin
Vardan Vardanyan, ředitel

Gagik Vardanyan
mob:+37493408585

email: bshin@mail.ru
Баграмяншин
Вардан Варданян, Директор

Гагик Варданян


Моб:+37493408585

Эл.адрес: bshin@mail.ruStavebnictví
Строительство

Zájem o setkání s představiteli Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, se stavebními firmami, potenciálními partnery a klienty.

Заинтересована во встрече с Союзом строителей Чехии, а также со строительными компаниями, потенциальными партнерами и заказчиками
14

Registr výrobků Arménie
Ajk Papyan, ředitel a zakladatel firmy

Adresa: Arménie, 0002, Jerevan, tř. Mashtoca 24, byt 24

Kontaktní telefony :
(pevná): +374 10 566-288
(mob.):  +37493 77-77-05


E-mail:armbrand@yandex.ru
«Регистр Товаров Армении» 
Айк Папян, Основатель- директор

Адрес: Армения, 0002, г. Ереван, пр. Маштоца 24, кв. 24

Контактные телефоны :
(гор.): +374 10 566-288
(моб.):  +37493 77-77-05

E-mail:armbrand@yandex.ru

«Registr výrobků Arménie» je jediným elektronickým katalogem výrobků od tuzemských výrobců, importérů a exportérů v Arménii:

– vytvoření jednotné báze výrobců, importérů, exportérů a výrobků, katalogizace výrobků a jejich klasifikace v souladu se systémem standardů kódování zboží a služeb Organizace spojených národů - United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC), reprezentace tuzemských výrobků na mezinárodní úrovni standardů. «Registr výrobků Arménie» rozpracovává a zavádí systémy prosazení tuzemských výrobků, systémy online objednávek a možnosti pro export výrobků. Výrobce, dovozci, vývozci а společnosti prodávající výrobky získají unikátní možnost vytvořit elektronický katalog výrobků. Každému výrobku se přidělí unikátní znak výrobku (čárový kód), výrobky se registruji do databáze údajů «Registru výrobků Arménie» Brand.am se zajištěním pružného vyhledávání výrobku jak dle názvu, čárovému kódu, tak i dle popisu (klíčová slova). Naším cílem je navázání obchodních vztahů s tuzemskými výrobci, dovozci a vývozci a vstup na mezinárodní trh.«Регистр Товаров Армении» представляет собой единственный в Армении электронный каталог продукции отечественных производителей, импортеров и экспортеров.

Наша задача – создание единой базы производителей, импортеров, экспортеров и товаров, каталогизация продукции и ее классификация в соответствии с системой стандартов кодирования товаров и услуг Организации Объединенных Наций United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC), представление отечественной продукции на уровне мировых стандартов.«Регистр Товаров Армении» разрабатывает и внедряет механизмы продвижения отечественных товаров, механизмы он-лайн заказов и возможности экспорта товаров.Производители, импортеры, экспортеры, а также компании реализующие продукцию, получают уникальную возможность создать электронный каталог товаров. Каждому товару присваивается уникальный индекс товара (штрих-код), продукция регистрируется в базе данных «Регистра Товаров Армении» Brand.am с обеспечением гибкого поиска товара как по названию, штрих-коду, так и по описанию (ключевым словам).
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Mezinárodní obchodní komora ČR

Hospodářská komora ČR

Министерство промышленности и торговли

Союз промышленности

Международная торговая палата в Чехии

Торговая палата
15

Energize Global Services CJSC

Artur Khazaryan, vedoucí oddělení prodeje

Vigen Karapetyan

Arménie, 0038, Jerevan
Abelyan 6/1

Tel: +1.617.395.7777 | USA

Tel: + 374.60.370.233| RA

Mob: +374.55.066.991
"ЭНЕРДЖАЙЗ ГЛОБАЛ СЕРВИСИЗ" ООО
Артур Казарян, Начальник отдела продаж

Виген Карапетян

Армения, 0038, Ереван
Абелян ул., 6/1 дом
Tел: +1.617.395.7777 | USA

Tел: + 374.60.370.233| RA

Mоб: +374.55.066.991


Společnost se zabývá vývojem softwaru a specializuje se na vypracování a poskytování IT služeb pro partnery po celém světě.
Společnost využívá všechny programovací jazyky, jako je Java, C ++, C #, Assembler, COBOL. ISO 9001: 2008.
Компания по разработке программного обеспечения, специализируется на разработке и предоставлении ИТ-услуг для партнеров по всему миру.

 

В компании используются практически все языки программирования, такие как Java, C ++, C #, Assembler, COBOL. ISO 9001: 2008.Zájem o setkání s bankami:
- J&T Bank

- ExpoBank

- PPF Bank

- Wustenrot Mortgage Bank

- Oberbank

- Raiffeisenbank

- Stavebni Savings Bank

- Česká spořitelna

- Česká exportní banka

- Českomoravská stavební spořitelna, a.s.


- Equa Bank

- ERB Bank

- Hypoteční banka

- Volksbank Löbau-Zittau eG


- WALDVIERTLER SPARKASSE BANK AG

- Commerzbank

- BNP Paribas

- VUB Bank

- Citfin Bank


16

OVAL-PLASTIK s.r.o.
Varužan Chalatyan, zakladatel a ředitel

Jerevan, Achtanak (Čorord Gjuch), 1. ulice 1/8

Tel: +374-10-720059

Mob: 093412318
"ОВАЛ-ПЛАСТИК" OOO
Варужан Халатян, учредитель и директор

Ереван, Ахтанак (Чорорд Гюх), 1-я улица, 1/8 строение

Тел: +374-10-720059

Моб: 093412318
Výroba jednorázového plastového obalu a tisk
Производство одноразовой пластиковой тары и печать
17

"MSP INVESTICE" universální úvěrová organizace a.s.
Artur Badalyan, výkonný ředitel

Grač Darbinyan, zástupce

Jerevan,
Nairi Zaryan, 74, budova 277-280

Tel: +374-60-506556, +374-10-708020 

Mob: +37496 010405
"МСП ИНВЕСТИЦИИ" УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАО
Артур Бадалян, исполнительный директор

Грач Дарбинян, заместитель

Г.Ереван
Наири Зарян ул., 74 дом, строения 277-280

Тел: +374-60-506556 , +374-10-708020 

Моб: +37496 010405


Poskytování úvěrů:
Poskytování podnikatelských úvěrů

Poskytování podnikatelských úvěrů v tuzemské měně (RA)


Finanční služby:

Leasing

Poskytování záruk


Úvěrové organizace a instituce

18.

Veřejná rada Republiky Arménie,

Svaz tuzemských výrobců Arménie
Vazgen Safaryan, předseda komise pro finančně-ekonomické a rozpočtové otázky
Jerevan

ul. Vazgena Sargsyana 26/1, Erebuni Plaza
Tel: +010523405

Mob: +37491201950
Общественный Совет Республики Армения, Союз Отечественных Товаропроизводителей Армении
Вазген Сафарян, Председатель Комиссии по финансово-экономическим и бюджетным вопросам


Svaz tuzemských výrobců Arménie zastupuje zájmy tuzemských výrobců v oblasti průmyslu, energetiky, stavebnictví, bankovních a finančních služeb.
Общественный совет РА

Союз Отечественных товаропроизводителей представляют интересы отечественных производителей в сфере промышленности, энергетики, строительства банковской и финансовой сферах.Zájem o setkání se zástupci Hospodářské komory ČR pro navázání kontaktů v chemické, strojírenské, energetické a průmyslové a jiných oblasti.
Заинтересованы во встрече с представителями ТПП Чехии с целью налаживания контактов в химической, машиностроительной, энергетической, промышленной и других сферах.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница