Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № Порядок розміщення інформаційних вивісок або табличок у місті Києві
Скачать 131.83 Kb.
Дата09.07.2016
Размер131.83 Kb.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

___________ № ____________

Порядок


розміщення інформаційних вивісок або табличок у місті Києві
1. Порядок розміщення інформаційних вивісок або табличок у місті Києві (далі - Порядок) розроблений відповідно до законів України «Про рекламу», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», та інших нормативно-правових актів.
2. Порядок регулює правовідносини між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та суб'єктами господарювання, що виникають у процесі розміщення інформаційних вивісок та табличок на території міста Києва, у т.ч. вимог до місця розміщення інформаційних вивісок та табличок, технічних та архітектурно-естетичних вимог, пам'яткоохоронних вимог до освітлення інформаційних вивісок та табличок, порядок демонтажу інформаційних вивісок та табличок, а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку.

Дія цього Порядку поширюється на всю територію міста Києва, включаючи розміщення інформаційних вивісок та табличок на будинках і спорудах, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

Порядок є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами господарювання, що здійснюють розміщення інформаційних вивісок та табличок на території міста Києва.

Дія цього Порядку не поширюється на відносини, що виникають у зв'язку із встановленням зовнішньої реклами у місті Києві, що регулюються окремим порядком.

Встановлення інформаційних вивісок та табличок із порушенням цього Порядку забороняється.
3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

уповноважений орган - Департамент суспільних комунікацій, який уповноважений виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) виконувати покладені на нього функції, передбачені Положенням про Департамент суспільних комунікацій та цим Порядком;

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа - підприємець, яка має намір провадити або провадить господарську діяльність;

повідомлення про розміщення інформаційних вивісок та табличок у місті Києві (далі за текстом –повідомлення) - документ встановленої форми, який подається суб’єктом господарювання до уповноваженого органу через державного адміністратора (форма згідно з додатком до цього Порядку);

демонтаж інформаційної вивіски або таблички – комплекс заходів, які передбачають відокремлення інформаційної вивіски або таблички разом з основою від місця її розміщення та транспортування на спеціально відведену територію для подальшого зберігання. При цьому демонтаж та наступне зберігання інформаційної вивіски не передбачає переходу права власності на неї до територіальної громади міста Києва, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

державний адміністратор - посадова особа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яка організовує видачу (переоформлення, видачу дублікатів, анулювання) суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію з дозвільними органами;

інформаційна вивіска - вивіска з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху, або на поверсі де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення (крім випадків, коли суб'єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, яка не містить закликів до придбання товару або іншої інформації, що призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів та їх інтерес щодо такого товару, загальною площею до 2,0 кв. метрів.

інформаційна табличка - табличка, що розміщується на фасаді будинку, будівлі або споруди, в якому фізична або юридична особа займає приміщення, розташована біля входу у таке приміщення, на дверях або на склі вітрини, та містить лише інформацію про зареєстроване найменування, належність та час роботи суб'єкта господарювання. Площа таблички повинна бути не більше 1,0 кв. метра;

місце розміщення інформаційної вивіски або таблички - частина площі зовнішньої поверхні будинку, будівлі або споруди, де суб'єкт господарювання займає приміщення, на якій розташовується інформаційна вивіска або табличка;

самовільно розміщена інформаційна вивіска або табличка - інформаційна вивіска або табличка, що розміщена без повідомлення, поданого у встановленому порядку;

Інші терміни застосовуються у значенні, визначеному чинним законодавством України.
4. Інформаційні вивіски та таблички повинні відповідати таким вимогам.
4.1. Вимоги до місця розміщення інформаційних вивісок та табличок:

повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

не може розташовуватись вище першого поверху будинку, будівлі або споруди або на поверсі де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення (крім випадків, коли суб'єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда);

не допускається розміщення інформаційних вивісок на будинках або спорудах - об'єктах незавершеного будівництва.
4.2. Технічні вимоги та вимоги до освітлення інформаційних вивісок та табличок:

площа інформаційної вивіски не повинна перевищувати 2,0 кв. метрів, таблички – 1.0 кв. метрів;

конструкції повинні забезпечувати жорсткість, міцність, стійкість, безпеку при експлуатації, зручність виконання монтажних і ремонтних робіт. Інформаційні вивіски повинні кріпитися з урахуванням їх власної ваги та витримувати навантаження згідно з чинними нормативно-правовими актами;

повинні розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки (пожежної, електричної тощо);

світлове оформлення не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати житлові або нежитлові приміщення будинків, будівель і споруд, на яких вони розміщуються, а також приміщення сусідніх будинків, будівель і споруд.
4.3. Архітектурно-естетичні вимоги до інформаційних вивісок та табличок:

розміщення на фасадах будинків, будівель або споруд повинно здійснюватися з дотриманням структурної побудови, стилістичної єдності фасадів та з урахуванням зовнішнього опорядження фасаду;

забороняється розміщувати із закриттям вікон, балконів, вітрин, автентичних елементів архітектури фасадів, зокрема мозаїки, елементів ліпнини, колон, ротонд, пілястр тощо;

при розміщенні на площині одного фасаду будівлі чи споруди понад трьох інформаційних вивісок або табличок рекомендувати заявнику розробку та узгодження з Департаментом містобудування та архітектури паспорту рекламно-інформаційного опорядження фасадів.


4.4. Інформаційні вимоги:

інформація про суб'єкт господарювання не повинна містити закликів до придбання товару;

інформаційні вивіски та таблички не повинні містити слоганів, переліку товарів, що розповсюджуються суб'єктом господарювання, та іншої інформації, крім інформації про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи) та час роботи;

текст має бути виконаний без мовних помилок;

інформація, яка зазначається на інформаційній вивісці та табличці, повинна відповідати виду діяльності і зареєстрованій назві суб'єкта господарювання.
4.5. Пам'яткоохоронні вимоги:

розміщення інформаційної вивіски чи таблички на об'єктах культурної спадщини без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини забороняється;

при розгляді розміщення інформаційної вивіски чи таблички надається перевага засобам кронштейного типу, виконанням з світлопрозорого матеріалу, виготовлених із застосуванням кованих елементів, литої бронзи, у формах, що підтримують стилістику та декоративне опорядження фасадів, окремих його частин;

робоча площа розміщення регламентується наявністю вільного поля стіни фасаду, вітринної площі, що не заважають сприйняттю архітектурних деталей та декору фасадів.


5. Суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа подає повідомлення безпосередньо державному адміністраторові чи надсилає рекомендованим листом з повідомленням, за формою, що наведена в додатку до цього Порядку, у двох примірниках фотографічний знімок інформаційної вивіски, таблички та ескіз з конструктивним рішенням (конструктивне рішення завірене підписом і печаткою розробника, яке містить інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж, інші технічні характеристики та дотримання встановлених вимог ДСТУ, ДБН, ЄСКД та інших нормативних документів (формат А4), разом з завіреною належним чином копією ліцензії розробника, що підтверджує право останнього надавати послуги (роботи) на право будівельного проектування та конструювання).

У разі надсилання повідомлення рекомендованим листом підпис суб'єкта господарювання засвідчується печаткою, а уразі відсутності у фізичної особи – підприємця печатки, підпис засвідчується нотаріально.

Датою надходження повідомлення вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором, а у разі надсилання її рекомендованим листом - дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв'язку.

Державний адміністратор протягом одного робочого дня після надходження повідомлення передає її до уповноваженого органу.

Уповноважений орган протягом одного робочого дня після надходження повідомлення перевіряє повноту та правильність її заповнення суб’єктом господарювання.

У разі відсутності зауважень до повідомлення воно реєструється у журналі обліку суб'єктів господарювання, які набули права на вчинення певних дій щодо розміщення інформаційних вивісок або табличок (далі за текстом – Журнал обліку), та вносить відповідні відомості до інформаційної системи міський веб-портал адміністративних послуг.

У випадку заповнення повідомлення не в повному обсязі або не відповідно до встановленої форми, уповноважений орган наступного робочого дня після її надходження звертається до суб'єкта господарювання із запитом щодо надання ним у п'ятиденний строк додаткової та/або уточненої інформації згідно із встановленою формою.

Суб'єкт господарювання набуває право вчиняти певні дії щодо розміщення інформаційної вивіски або таблички з дати реєстрації повідомлення у Журналі обліку уповноваженого органу.

Перший примірник повідомлення зберігається в уповноваженому органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після надходження передається державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації.

Державний адміністратор протягом одного робочого дня після дня надходження повідомлення від уповноваженого органу повідомляє суб'єкта господарювання про отримання зареєстрованого примірника повідомлення.

Суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно із чинним законодавством за подання недостовірної інформації про відповідність повідомлення.
6. Підключення інформаційної вивіски або таблички до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.
7. Відповідальність за технічний стан інформаційної вивіски або таблички, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та їх експлуатації несе суб’єкт господарювання, який направляв повідомлення, згідно із законодавством.
8. Демонтаж інформаційних вивісок та табличок, розміщених з порушенням вимог цього Порядку, здійснюється у разі:

виявлення самовільно розміщених інформаційних вивісок або таблички;

припинення діяльності суб'єкта господарювання;

у разі порушення вимог до розміщення інформаційної вивіски та таблички, передбачених підпунктами 4.1 та 4.2 пункту 4 цього Порядку.


9. Демонтаж інформаційних вивісок та табличок здійснюється на підставі наказу уповноваженого органу.

У випадках, зазначених у пункті 10 цього Порядку, демонтаж інформаційної вивіски та таблички повинен бути проведений її власником самостійно за власний рахунок в термін, вказаний у вимозі уповноваженого органу про усунення порушень цього Порядку.

Демонтаж інформаційної вивіски та таблички здійснюється після направлення уповноваженому органу вимоги щодо усунення виявленого порушення у триденний строк. Вимога вручається власнику інформаційної вивіски та таблички або його представнику особисто під підпис або направляється поштою з повідомленням про вручення.

До вимоги додається акт, в якому фіксуються виявлені порушення, складений представниками уповноваженого органу.

Демонтаж інформаційної вивіски та таблички здійснюється без направлення власнику інформаційної вивіски або таблички вимоги, якщо власник інформаційної вивіски або його адреса не встановлені.

Власник інформаційної вивіски та таблички зобов'язаний протягом трьох днів з моменту отримання вимоги усунути зазначені у вимозі порушення та повідомити в цей же строк уповноважений орган в письмовій формі.


10. Перевірку виконання вимог про усунення порушень цього порядку здійснює уповноважений орган. У разі невиконання вимог здійснюється демонтаж інформаційної вивіски або таблички.
11. За дорученням уповноваженого органу демонтаж інформаційних вивісок або табличок, розміщених з порушенням цього Порядку, здійснюється КП «Київреклама».
12. Під час демонтажу інформаційної вивіски або таблички складається акт проведення демонтажу інформаційної вивіски або таблички, а також акт огляду технічного стану інформаційної вивіски або таблички до початку демонтажу та після проведення демонтажу. Акти складаються працівниками КП «Київреклама».

У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник інформаційної вивіски або таблички, представники державних органів, міських служб та інших організацій.

Кожний акт складається в двох примірниках і підписується всіма присутніми під час проведення демонтажу особами. Один примірник акта залишається в КП «Київреклама», інший - надається власнику демонтованої інформаційної вивіски або таблички. У разі неможливості встановити власника інформаційної вивіски або таблички обидва примірники акту зберігаються в КП «Київреклама».

Після проведення демонтажу додатково складаються такі документи:

акт прийому-передачі виконаних робіт по демонтажу із зазначенням характеру робіт та їх вартості;

калькуляція вартості витрат за виконані роботи по демонтажу.


13. Демонтаж інформаційної вивіски або таблички не проводиться КП «Київреклама», якщо власник інформаційної вивіски чи таблички у встановлений термін повністю усунув зазначені у вимозі порушення та повідомив в той же строк про це уповноважений орган в письмовій формі.
14. Компенсація витрат КП «Київреклама», яке здійснювало демонтаж інформаційної вивіски та таблички, покладається на власника демонтованої інформаційної вивіски чи таблички на підставі виставленого рахунку та акта прийому-передачі виконаних робіт по демонтажу.

Вартість послуг з демонтажу, транспортування та зберігання інформаційних вивісок та табличок, підготовки супровідної документації, визначається КП «Київреклама» з урахуванням ринкових цін на подібні послуги на підставі укладених угод та відповідно до калькуляції вартості витрат за виконані роботи по демонтажу.


15. Власник має право на повернення демонтованої інформаційної вивіски та таблички після звернення до уповноваженого органу на підставі таких документів:

заяви на ім'я директора уповноваженого органу про повернення демонтованої інформаційної вивіски чи таблички;

документа, що підтверджує право власності на конкретну інформаційну вивіску чи табличку;

документа, що підтверджує оплату витрат КП "Київреклама", пов'язаних з демонтажем інформаційної вивіски чи таблички, її транспортуванням та подальшим зберіганням;

документа, що підтверджує право уповноваженої особи на одержання демонтованої інформаційної вивіски чи таблички.
16. Облік демонтованих інформаційних вивісок та табличок здійснюється КП «Київреклама» відповідно до чинного законодавства.

Демонтовані інформаційні вивіски або таблички можуть бути передані на тимчасове зберігання підприємствам, установам та організаціям на підставі відповідних договорів та актів прийому-передачі із зазначенням їх переліку, стану та характеристик.


17. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює в межах своїх повноважень уповноважений орган, а також інші органи відповідно до чинного законодавства у межах своєї компетенції.
18. Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з чинним законодавством України.
19. Спори, що виникають в процесі розміщення інформаційних вивісок та табличок, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

Заступник голови -

керівник апарату О.Пузанов
Додаток

до Порядку розміщення інформаційних вивісок або табличок у місті Києві

_____________ № ___________

Повідомлення

про розміщення інформаційних вивісок або табличок у місті Києві

_____________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

_____________________________________________________________________________

податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище,

_____________________________________________________________________________________________

ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця:

_____________________________________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової

_____________________________________________________________________________________________

картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання

_____________________________________________________________________________________________

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили

____________________________________________________________________________________________

про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
Фактичне місцезнаходження заявника суб’єкта господарювання: _____________________

_____________________________________________________________________________


Телефон _________________ телекс _______________ телефакс _____________

Площа та місце розміщення інформаційної вивіски або таблички:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Інформація, яка зазначається на інформаційній вивісці або табличці:

_____________________________________________________________________________

Графічна частина з фотофіксацією місця встановлення обєкту та його дизайнерського рішення з конструктивною схемоюІнформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності)

__________________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)

Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попереджений.


____ ____________ 20__ р. ________ _______________________________
(підпис) (ПІБ фізичної або юридичної особи)

М.П.
База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница