Оцінка транскордонного впливу викидів радіоактивних речовин у атмосферне повітря з Южно-Української аес 1
страница9/15
Дата06.06.2016
Размер2.15 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

7 Транскордонний вплив викидів радіонуклідів внаслідок аварії «Падіння касети відпрацьованого палива у реактор на активну зону та на головки касет у БВ» (ПКБВ)
7.1 Вхідні дані для розрахунку дозових навантажень при ПКБВ


Результативні значення сумарного радіоактивного викиду в довкілля наведено в табл. 7.1.
Таблиця 7.1 − Викид радіоактивних речовин при ПКБВ

Радіонуклід

Викид в навколишнє середовище, Бк

Kr-87

1,10E+13

Kr-88

1,70E+13

Sr-90

3,90E+10

Ru-103

4,50E+11

Ru-106

6,90E+10

I-131

3,80E+11

I-133

2,60E+11

Cs-134

8,30E+10

Cs-137

6,50E+10

La-140

8,40E+11

Ce-144

9,70E+11

Xe-133

7,40E+13

Сумарна активність

1,05E+147.2 Результати розрахунків для ПКБВ


У табл. 7.2 наведені результати розрахунків об'ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосферного повітря і щільності випадінь на кордоні з Молдовою (130 км від джерела викиду) для ПКБВ.
Таблиця 7.2 − Результати розрахунків об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосферного повітря та щільності випадінь на поверхню ґрунту для ПКБВ

Радіонуклід

Максимальна об’ємна активність в атмосферному повітрі, Бк/м3

Максимальна щільність випадінь на поверхню ґрунту, Бк/м2

Kr-87

4,13E-01

0,00E+00

Kr-88

9,63E+00

0,00E+00

Sr-90

9,00E-17

1,97E-13

Ru-103

1,03E-15

2,25E-12

Ru-106

1,59E-16

3,47E-13

I-131

6,01E-02

7,94E-01

I-133

3,15E-02

4,16E-01

Cs-134

1,92E-16

4,17E-13

Cs-137

1,50E-16

3,27E-13

La-140

1,66E-15

3,62E-12

Ce-144

2,24E-15

4,88E-12

Xe-133

3,58E+02

0,00E+00

Сума

3,68E+02

1,21E+00


Максимальні активності радіонуклідів в атмосферному повітрі і щільності випадінь на поверхню землі при використовуваних параметрах метеорологічних умов очікуються в межах СЗЗ. Максимальні значення об'ємної активності в атмосферному повітрі очікуються для ізотопів ксенону133 − на кордоні з Молдовою до 358 Бк/м3. Максимальні значення відпадінь на поверхню ґрунту на кордоні з Молдовою очікуються для 131І − до 0,79 Бк/м2 та 133І − до 0,42 Бк/м2.

У табл. 7.3–7.5 наведено результати розрахунків максимальних доз опромінення різних органів і тканин на кордоні з Молдовою (130 км від джерела викиду) для періодів опромінення 2 доби, 2 тижні і 1 рік. На рис. 7.1–7.3 наведені відносні внески різних радіонуклідів у ефективні дози.За 50 років доза, обумовлена цією аварією на кордоні з Молдовою (130 км) не перевищить 1,5 нЗв.

Таблиця 7.3 − Дози опромінення органів та тканей людини при ПКБВ за 2 доби

Нуклід

Ефективна доза, Зв

Легені, Гр

Щитовидна залоза (дорослі), Гр

Кістяний мозок, Гр

Материнський плід, Гр

Кришталик ока, Гр

Гонади, Гр

Шкіра, Гр

Усе тіло (зовнішнє), Гр

Щитовидна залоза (діти), Гр

Kr-87

9,64E-12

9,79E-12

1,13E-11

9,03E-12

8,28E-12

1,05E-11

8,28E-12

0,00E+00

9,64E-12

1,13E-11

Kr-88

8,53E-10

9,59E-10

8,82E-10

7,31E-10

7,04E-10

8,35E-10

6,60E-10

9,83E-10

8,11E-10

9,71E-10

Sr-90

9,91E-27

1,46E-26

1,06E-27

9,24E-27

5,30E-26

4,02E-32

1,06E-27

1,88E-24

0,00E+00

3,18E-27

Ru-103

2,28E-23

2,47E-23

2,63E-23

2,24E-23

2,06E-23

2,51E-23

2,11E-23

6,80E-24

2,24E-23

2,73E-23

Ru-106

1,59E-24

2,03E-24

1,73E-24

1,47E-24

1,81E-24

1,65E-24

1,39E-24

5,31E-29

1,35E-24

2,24E-24

I-131

3,74E-11

8,36E-12

5,97E-10

7,26E-12

6,69E-12

7,75E-12

6,84E-12

6,76E-09

3,32E-11

7,28E-10

I-133

1,55E-11

3,33E-12

2,49E-10

2,78E-12

2,63E-12

2,86E-12

2,63E-12

1,93E-09

1,32E-11

3,24E-10

Cs-134

1,32E-23

1,38E-23

1,54E-23

1,30E-23

1,19E-23

1,46E-23

1,24E-23

1,92E-24

1,32E-23

1,54E-23

Cs-137

3,82E-24

3,98E-24

4,43E-24

3,76E-24

3,42E-24

4,23E-24

3,56E-24

2,01E-24

3,78E-24

4,52E-24

La-140

8,35E-23

8,82E-23

9,66E-23

8,20E-23

7,59E-23

9,24E-23

7,75E-23

1,90E-23

8,18E-23

1,00E-22

Ce-144

5,64E-24

1,23E-23

4,65E-24

3,95E-24

9,99E-24

4,43E-24

3,73E-24

1,49E-23

2,87E-24

9,20E-24

Xe-133

2,83E-10

2,75E-10

3,27E-10

2,03E-10

2,03E-10

3,80E-10

1,77E-10

0,00E+00

2,83E-10

3,27E-10

Сума

1,20E-09

1,26E-09

2,07E-09

9,53E-10

9,24E-10

1,24E-09

8,54E-10

9,68E-09

1,15E-09

2,36E-09Таблиця 7.4 − Дози опромінення органів та тканей людини при ПКБВ за 2 тижні

Нуклід

Ефективна доза, Зв

Легені, Гр

Щитовидна залоза (дорослі), Гр

Кістяний мозок, Гр

Материнський плід, Гр

Кришталик ока, Гр

Гонади, Гр

Шкіра, Гр

Усе тіло (зовнішнє), Гр

Щитовидна залоза (діти), Гр

Kr-87

9,64E-12

9,79E-12

1,13E-11

9,03E-12

8,28E-12

1,05E-11

8,28E-12

0,00E+00

9,64E-12

1,13E-11

Kr-88

8,53E-10

9,59E-10

8,82E-10

7,31E-10

7,04E-10

8,35E-10

6,60E-10

9,83E-10

8,11E-10

9,71E-10

Sr-90

3,57E-26

3,94E-26

7,14E-27

8,27E-26

1,85E-25

8,97E-31

7,14E-27

1,51E-23

0,00E+00

2,14E-26

Ru-103

1,42E-22

1,52E-22

1,64E-22

1,39E-22

1,27E-22

1,56E-22

1,31E-22

3,78E-23

1,40E-22

1,67E-22

Ru-106

1,06E-23

1,36E-23

1,18E-23

1,00E-23

1,04E-23

1,12E-23

9,45E-24

3,22E-28

9,56E-24

1,42E-23

I-131

1,71E-10

3,12E-11

2,86E-09

2,88E-11

2,62E-11

3,15E-11

2,69E-11

2,70E-08

1,50E-10

3,54E-09

I-133

2,76E-11

4,03E-12

4,76E-10

3,46E-12

3,25E-12

3,56E-12

3,25E-12

2,39E-09

2,23E-11

6,57E-10

Cs-134

9,05E-23

9,46E-23

1,05E-22

8,96E-23

8,12E-23

1,00E-22

8,47E-23

1,17E-23

9,05E-23

1,05E-22

Cs-137

2,63E-23

2,74E-23

3,05E-23

2,60E-23

2,36E-23

2,91E-23

2,46E-23

1,23E-23

2,63E-23

3,05E-23

La-140

1,48E-22

1,57E-22

1,71E-22

1,45E-22

1,34E-22

1,63E-22

1,37E-22

3,24E-23

1,45E-22

1,77E-22

Ce-144

3,47E-23

7,66E-23

3,21E-23

2,74E-23

4,24E-23

3,07E-23

2,58E-23

9,01E-23

2,19E-23

5,59E-23

Xe-133

2,83E-10

2,75E-10

3,27E-10

2,03E-10

2,03E-10

3,80E-10

1,77E-10

0,00E+00

2,83E-10

3,27E-10

Сума

1,34E-09

1,28E-09

4,55E-09

9,75E-10

9,44E-10

1,26E-09

8,75E-10

3,04E-08

1,28E-09

5,51E-09Таблиця 7.5 − Дози опромінення органів та тканей людини при ПКБВ за рік

Нуклід

Ефективна доза, Зв

Легені, Гр

Щитовидна залоза (дорослі), Гр

Кістяний мозок, Гр

Материнський плід, Гр

Кришталик ока, Гр

Гонади, Гр

Шкіра, Гр

Усе тіло (зовнішнє), Гр

Щитовидна залоза (діти), Гр

Kr-87

9,64E-12

9,79E-12

1,13E-11

9,03E-12

8,28E-12

1,05E-11

8,28E-12

0,00E+00

9,64E-12

1,13E-11

Kr-88

8,53E-10

9,59E-10

8,82E-10

7,31E-10

7,04E-10

8,35E-10

6,60E-10

9,83E-10

8,11E-10

9,71E-10

Sr-90

3,65E-25

6,44E-26

2,78E-26

2,31E-24

3,53E-25

2,78E-29

2,78E-26

6,01E-23

0,00E+00

8,34E-26

Ru-103

5,94E-22

6,35E-22

6,89E-22

5,85E-22

5,31E-22

6,57E-22

5,54E-22

8,69E-23

5,88E-22

7,02E-22

Ru-106

1,59E-22

2,03E-22

1,77E-22

1,51E-22

1,39E-22

1,70E-22

1,43E-22

1,09E-27

1,49E-22

1,99E-22

I-131

2,74E-10

4,33E-11

4,71E-09

4,07E-11

3,66E-11

4,41E-11

3,77E-11

3,45E-08

2,36E-10

6,03E-09

I-133

2,76E-11

4,08E-12

4,76E-10

3,48E-12

3,28E-12

3,59E-12

3,28E-12

2,39E-09

2,23E-11

6,57E-10

Cs-134

1,57E-21

1,64E-21

1,82E-21

1,55E-21

1,40E-21

1,74E-21

1,46E-21

4,09E-23

1,57E-21

1,82E-21

Cs-137

5,19E-22

5,42E-22

6,03E-22

5,13E-22

4,65E-22

5,75E-22

4,84E-22

4,43E-23

5,19E-22

6,03E-22

La-140

1,49E-22

1,57E-22

1,71E-22

1,46E-22

1,35E-22

1,64E-22

1,38E-22

3,25E-23

1,46E-22

1,78E-22

Ce-144

5,28E-22

1,01E-21

5,36E-22

4,57E-22

4,42E-22

5,12E-22

4,31E-22

3,00E-22

4,27E-22

7,08E-22

Xe-133

2,83E-10

2,75E-10

3,27E-10

2,03E-10

2,03E-10

3,80E-10

1,77E-10

0,00E+00

2,83E-10

3,27E-10

Сума

1,45E-09

1,29E-09

6,41E-09

9,87E-10

9,55E-10

1,27E-09

8,86E-10

3,78E-08

1,36E-09

8,00E-09
Рисунок 7.1 − Відносні вклади радіонуклідів у дози опромінення за 2 добиРисунок 7.2 − Відносні вклади радіонуклідів у дози опромінення за 2 тижніРисунок 7.3 − Відносні вклади радіонуклідів у дози опромінення за рік

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница