Оцінка транскордонного впливу викидів радіоактивних речовин у атмосферне повітря з Южно-Української аес 1
страница8/15
Дата06.06.2016
Размер2.15 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

6 Транскордонний вплив викидів радіонуклідів внаслідок аварії «Падіння гідрозатвору у БВ» (ПГБВ)
6.1 Вхідні дані для розрахунку дозових навантажень при ПГБВ


Результативні значення сумарного радіоактивного викиду в довкілля наведено в табл. 6.1.
Таблиця 6.1 − Викид радіоактивних речовин при ПГБВ

Радіонуклід

Викид в навколишнє середовище, Бк

Sr-90

4,70E+11

Ru-103

3,60E+12

Ru-106

4,10E+11

I-131

1,65E+13

I-133

1,50E+12

Cs-134

9,30E+11

Cs-137

5,80E+11

La-140

1,90E+12

Ce-141

6,60E+12

Ce-144

1,40E+12

Xe-133

5,00E+14

Сумарна активність

5,34E+146.2 Результати розрахунків для ПГБВ


У табл. 6.2 наведені результати розрахунків об'ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосферного повітря і щільності випадінь на кордоні з Молдовою (130 км від джерела викиду) для ПГБВ.
Таблиця 6.2 − Результати розрахунків об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосферного повітря та щільності випадінь на поверхню ґрунту для ПГБВ

Радіонуклід

Максимальна об’ємна активність в атмосферному повітрі, Бк/м3

Максимальна щільність випадінь на поверхню ґрунту, Бк/м2

Sr-90

1,08E-15

2,37E-12

Ru-103

8,26E-15

1,80E-11

Ru-106

9,46E-16

2,06E-12

I-131

2,61E+00

3,45E+01

I-133

1,82E-01

2,40E+00

Cs-134

2,15E-15

4,68E-12

Cs-137

1,34E-15

2,92E-12

La-140

3,76E-15

8,19E-12

Ce-141

1,51E-14

3,30E-11

Ce-144

3,23E-15

7,04E-12

Xe-133

2,42E+03

0,00E+00

Сума

2,42E+03

3,69E+01


Максимальні активності радіонуклідів в атмосферному повітрі і щільності випадінь на поверхню землі при використовуваних параметрах метеорологічних умов очікуються в межах СЗЗ. Максимальні значення об'ємної активності в атмосферному повітрі очікуються для ізотопів ксенону133 − на кордоні з Молдовою до 2,42 кБк/м3. Максимальні значення відпадінь на поверхню ґрунту на кордоні з Молдовою очікуються для 131І − до 34,5 Бк/м2 та 133І − до 2,4 Бк/м2.

У табл. 6.3–6.5 наведено результати розрахунків максимальних доз опромінення різних органів і тканин на кордоні з Молдовою (130 км від джерела викиду) для періодів опромінення 2 доби, 2 тижні і 1 рік. На рис. 6.1–6.3 наведені відносні внески різних радіонуклідів у ефективні дози.За 50 років доза, обумовлена максимальною проектною аварією на кордоні з Молдовою (130 км) не перевищить 14 нЗв.

Таблиця 6.3 − Дози опромінення органів та тканей людини при ПГБВ за 2 доби

Нуклід

Ефективна доза, Зв

Легені, Гр

Щитовидна залоза (дорослі), Гр

Кістяний мозок, Гр

Материнський плід, Гр

Кришталик ока, Гр

Гонади, Гр

Шкіра, Гр

Усе тіло (зовнішнє), Гр

Щитовидна залоза (діти), Гр

Sr-90

1,19E-25

1,76E-25

1,28E-26

1,11E-25

6,39E-25

4,84E-31

1,28E-26

2,27E-23

0,00E+00

3,84E-26

Ru-103

1,83E-22

1,97E-22

2,10E-22

1,79E-22

1,65E-22

2,01E-22

1,69E-22

5,44E-23

1,79E-22

2,19E-22

Ru-106

9,47E-24

1,21E-23

1,03E-23

8,73E-24

1,08E-23

9,80E-24

8,24E-24

3,16E-28

8,05E-24

1,33E-23

I-131

1,62E-09

3,63E-10

2,59E-08

3,15E-10

2,91E-10

3,37E-10

2,97E-10

2,94E-07

1,44E-09

3,16E-08

I-133

8,97E-11

1,92E-11

1,44E-09

1,61E-11

1,52E-11

1,65E-11

1,52E-11

1,12E-08

7,62E-11

1,87E-09

Cs-134

1,48E-22

1,54E-22

1,72E-22

1,46E-22

1,33E-22

1,64E-22

1,39E-22

2,15E-23

1,48E-22

1,72E-22

Cs-137

3,40E-23

3,56E-23

3,95E-23

3,36E-23

3,05E-23

3,77E-23

3,18E-23

1,79E-23

3,37E-23

4,03E-23

La-140

1,89E-22

2,00E-22

2,19E-22

1,85E-22

1,72E-22

2,09E-22

1,75E-22

4,29E-23

1,85E-22

2,27E-22

Ce-141

5,27E-23

7,39E-23

5,73E-23

4,88E-23

4,99E-23

5,47E-23

4,61E-23

1,98E-22

4,53E-23

7,33E-23

Ce-144

8,13E-24

1,78E-23

6,71E-24

5,70E-24

1,44E-23

6,40E-24

5,39E-24

2,16E-23

4,15E-24

1,33E-23

Xe-133

1,91E-09

1,86E-09

2,21E-09

1,37E-09

1,37E-09

2,57E-09

1,20E-09

0,00E+00

1,91E-09

2,21E-09

Сума

3,62E-09

2,24E-09

2,96E-08

1,70E-09

1,68E-09

2,92E-09

1,51E-09

3,05E-07

3,43E-09

3,57E-08Таблиця 6.4 − Дози опромінення органів та тканей людини при ПГБВ за 2 тижні

Нуклід

Ефективна доза, Зв

Легені, Гр

Щитовидна залоза (дорослі), Гр

Кістяний мозок, Гр

Материнський плід, Гр

Кришталик ока, Гр

Гонади, Гр

Шкіра, Гр

Усе тіло (зовнішнє), Гр

Щитовидна залоза (діти), Гр

Sr-90

4,31E-25

4,75E-25

8,60E-26

9,96E-25

2,23E-24

1,08E-29

8,60E-26

1,82E-22

0,00E+00

2,58E-25

Ru-103

1,13E-21

1,22E-21

1,31E-21

1,11E-21

1,02E-21

1,25E-21

1,05E-21

3,02E-22

1,12E-21

1,34E-21

Ru-106

6,31E-23

8,08E-23

7,01E-23

5,95E-23

6,19E-23

6,68E-23

5,62E-23

1,91E-27

5,68E-23

8,41E-23

I-131

7,43E-09

1,36E-09

1,24E-07

1,25E-09

1,14E-09

1,37E-09

1,17E-09

1,17E-06

6,54E-09

1,54E-07

I-133

1,59E-10

2,33E-11

2,75E-09

2,00E-11

1,88E-11

2,06E-11

1,88E-11

1,38E-08

1,29E-10

3,79E-09

Cs-134

1,01E-21

1,06E-21

1,18E-21

1,00E-21

9,10E-22

1,13E-21

9,49E-22

1,31E-22

1,01E-21

1,18E-21

Cs-137

2,35E-22

2,45E-22

2,72E-22

2,32E-22

2,11E-22

2,60E-22

2,19E-22

1,10E-22

2,35E-22

2,72E-22

La-140

3,34E-22

3,55E-22

3,86E-22

3,29E-22

3,04E-22

3,69E-22

3,10E-22

7,33E-23

3,28E-22

4,01E-22

Ce-141

3,18E-22

4,21E-22

3,53E-22

3,01E-22

2,88E-22

3,37E-22

2,84E-22

1,08E-21

2,89E-22

4,17E-22

Ce-144

5,01E-23

1,11E-22

4,63E-23

3,95E-23

6,12E-23

4,42E-23

3,72E-23

1,30E-22

3,16E-23

8,06E-23

Xe-133

1,91E-09

1,86E-09

2,21E-09

1,37E-09

1,37E-09

2,57E-09

1,20E-09

0,00E+00

1,91E-09

2,21E-09

Сума

9,50E-09

3,24E-09

1,29E-07

2,64E-09

2,53E-09

3,96E-09

2,38E-09

1,19E-06

8,58E-09

1,60E-07Таблиця 6.5 − Дози опромінення органів та тканей людини при ПГБВ за рік

Нуклід

Ефективна доза, Зв

Легені, Гр

Щитовидна залоза (дорослі), Гр

Кістяний мозок, Гр

Материнський плід, Гр

Кришталик ока, Гр

Гонади, Гр

Шкіра, Гр

Усе тіло (зовнішнє), Гр

Щитовидна залоза (діти), Гр

Sr-90

4,40E-24

7,76E-25

3,35E-25

2,79E-23

4,25E-24

3,35E-28

3,35E-25

7,24E-22

0,00E+00

1,01E-24

Ru-103

4,75E-21

5,08E-21

5,51E-21

4,68E-21

4,25E-21

5,26E-21

4,43E-21

6,95E-22

4,70E-21

5,62E-21

Ru-106

9,43E-22

1,21E-21

1,05E-21

8,98E-22

8,28E-22

1,01E-21

8,49E-22

6,48E-27

8,86E-22

1,18E-21

I-131

1,19E-08

1,88E-09

2,05E-07

1,77E-09

1,59E-09

1,92E-09

1,64E-09

1,50E-06

1,03E-08

2,62E-07

I-133

1,59E-10

2,36E-11

2,75E-09

2,01E-11

1,89E-11

2,07E-11

1,89E-11

1,38E-08

1,29E-10

3,79E-09

Cs-134

1,76E-20

1,83E-20

2,04E-20

1,74E-20

1,57E-20

1,95E-20

1,64E-20

4,58E-22

1,76E-20

2,04E-20

Cs-137

4,63E-21

4,84E-21

5,38E-21

4,58E-21

4,15E-21

5,13E-21

4,32E-21

3,96E-22

4,63E-21

5,38E-21

La-140

3,36E-22

3,55E-22

3,88E-22

3,31E-22

3,06E-22

3,71E-22

3,12E-22

7,35E-23

3,30E-22

4,03E-22

Ce-141

1,19E-21

1,48E-21

1,35E-21

1,15E-21

1,06E-21

1,29E-21

1,08E-21

2,33E-21

1,12E-21

1,52E-21

Ce-144

7,62E-22

1,46E-21

7,74E-22

6,59E-22

6,38E-22

7,39E-22

6,22E-22

4,33E-22

6,17E-22

1,02E-21

Xe-133

1,91E-09

1,86E-09

2,21E-09

1,37E-09

1,37E-09

2,57E-09

1,20E-09

0,00E+00

1,91E-09

2,21E-09

Сума

1,40E-08

3,77E-09

2,10E-07

3,16E-09

2,98E-09

4,50E-09

2,85E-09

1,51E-06

1,23E-08

2,68E-07
Рисунок 6.1 − Відносні вклади радіонуклідів у дози опромінення за 2 добиРисунок 6.2 − Відносні вклади радіонуклідів у дози опромінення за 2 тижніРисунок 6.3 − Відносні вклади радіонуклідів у дози опромінення за рік

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница