Оцінка транскордонного впливу викидів радіоактивних речовин у атмосферне повітря з Южно-Української аес 1
страница7/15
Дата06.06.2016
Размер2.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

5 Транскордонний вплив викидів радіонуклідів внаслідок аварії «Відрив кришки колектору парогенератора – передаварійний спайк» (ПАС)
5.1 Вхідні дані для розрахунку дозових навантажень при ПАС


Результативні значення сумарного радіоактивного викиду в довкілля наведено в табл. 5.1.
Таблиця 5.1 − Викид радіоактивних речовин при ПАС

Радіонуклід

Викид в навколишнє середовище, Бк

Kr-88

2,00E+13

I-131

4,50E+12

I-132

1,60E+13

I-133

1,54E+13

I-134

1,70E+13

I-135

1,30E+13

Cs-134

2,10E+11

Cs-137

5,30E+11

La-140

2,60E+12

Xe-135

1,70E+14

Сумарна активність

2,59E+145.2 Результати розрахунків для ПАС


У табл. 5.2 наведені результати розрахунків об'ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосферного повітря і щільності випадінь на кордоні з Молдовою (130 км від джерела викиду) для ПАС.
Таблиця 5.2 − Результати розрахунків об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосферного повітря та щільності випадінь на поверхню ґрунту для ПАС

Радіонуклід

Максимальна об’ємна активність в атмосферному повітрі, Бк/м3

Максимальна щільність випадінь на поверхню ґрунту, Бк/м2

Kr-88

1,13E+01

0,00E+00

I-131

7,11E-01

9,41E+00

I-132

1,72E-01

2,29E+00

I-133

1,86E+00

2,46E+01

I-134

2,24E-03

2,98E-02

I-135

8,27E-01

1,09E+01

Cs-134

4,85E-16

1,06E-12

Cs-137

1,22E-15

2,67E-12

La-140

5,14E-15

1,12E-11

Xe-135

4,36E+02

0,00E+00

Сума

4,51E+02

4,72E+01


Максимальні активності радіонуклідів в атмосферному повітрі і щільності випадінь на поверхню землі при використовуваних параметрах метеорологічних умов очікуються в межах СЗЗ. Максимальні значення об'ємної активності в атмосферному повітрі очікуються для ізотопів ксенону135 − на кордоні з Молдовою до 436 Бк/м3. Максимальні значення відпадінь на поверхню ґрунту на кордоні з Молдовою очікуються для 133І − до 24,6 Бк/м2, 135І − до 10,9 Бк/м2 та 131І − до 9,41 Бк/м2.

У табл. 5.3–5.5 наведено результати розрахунків максимальних доз опромінення різних органів і тканин на кордоні з Молдовою (130 км від джерела викиду) для періодів опромінення 2 доби, 2 тижні і 1 рік. На рис. 5.1–5.3 наведені відносні внески різних радіонуклідів у ефективні дози.За 50 років доза, обумовлена цією аварією на кордоні з Молдовою (130 км) не перевищить 9,0 нЗв.

Таблиця 5.3 − Дози опромінення органів та тканей людини при ПАС за 2 доби

Нуклід

Ефективна доза, Зв

Легені, Гр

Щитовидна залоза (дорослі), Гр

Кістяний мозок, Гр

Материнський плід, Гр

Кришталик ока, Гр

Гонади, Гр

Шкіра, Гр

Усе тіло (зовнішнє), Гр

Щитовидна залоза (діти), Гр

Kr-88

1,00E-09

1,13E-09

1,04E-09

8,60E-10

8,28E-10

9,82E-10

7,76E-10

1,16E-09

9,54E-10

1,14E-09

I-131

4,42E-10

9,90E-11

7,07E-09

8,60E-11

7,92E-11

9,18E-11

8,10E-11

8,01E-08

3,94E-10

8,62E-09

I-132

2,50E-11

2,02E-11

1,42E-10

1,70E-11

1,55E-11

1,84E-11

1,53E-11

1,49E-09

2,40E-11

1,54E-10

I-133

9,18E-10

1,96E-10

1,47E-08

1,64E-10

1,55E-10

1,69E-10

1,55E-10

1,14E-07

7,80E-10

1,91E-08

I-134

2,50E-13

2,36E-13

5,36E-13

1,94E-13

1,82E-13

2,23E-13

1,72E-13

1,11E-11

2,40E-13

5,78E-13

I-135

2,43E-10

1,39E-10

2,31E-09

1,22E-10

1,12E-10

1,33E-10

1,13E-10

2,03E-08

2,29E-10

2,59E-09

Cs-134

3,34E-23

3,49E-23

3,89E-23

3,30E-23

3,00E-23

3,70E-23

3,13E-23

4,85E-24

3,34E-23

3,89E-23

Cs-137

3,11E-23

3,25E-23

3,61E-23

3,07E-23

2,79E-23

3,45E-23

2,90E-23

1,64E-23

3,08E-23

3,68E-23

La-140

2,58E-22

2,73E-22

2,99E-22

2,54E-22

2,35E-22

2,86E-22

2,40E-22

5,88E-23

2,53E-22

3,11E-22

Xe-135

2,84E-09

2,87E-09

3,26E-09

2,64E-09

2,40E-09

3,26E-09

2,23E-09

0,00E+00

2,84E-09

3,26E-09

Сума

5,47E-09

4,46E-09

2,85E-08

3,88E-09

3,59E-09

4,66E-09

3,37E-09

2,17E-07

5,22E-09

3,49E-08


Таблиця 5.4 − Дози опромінення органів та тканей людини при ПАС за 2 тижні

Нуклід

Ефективна доза, Зв

Легені, Гр

Щитовидна залоза (дорослі), Гр

Кістяний мозок, Гр

Материнський плід, Гр

Кришталик ока, Гр

Гонади, Гр

Шкіра, Гр

Усе тіло (зовнішнє), Гр

Щитовидна залоза (діти), Гр

Kr-88

1,00E-09

1,13E-09

1,04E-09

8,60E-10

8,28E-10

9,82E-10

7,76E-10

1,16E-09

9,54E-10

1,14E-09

I-131

2,03E-09

3,69E-10

3,38E-08

3,42E-10

3,10E-10

3,74E-10

3,19E-10

3,20E-07

1,78E-09

4,20E-08

I-132

2,50E-11

2,02E-11

1,42E-10

1,70E-11

1,55E-11

1,84E-11

1,53E-11

1,49E-09

2,40E-11

1,54E-10

I-133

1,63E-09

2,38E-10

2,81E-08

2,04E-10

1,92E-10

2,10E-10

1,92E-10

1,41E-07

1,32E-09

3,88E-08

I-134

2,50E-13

2,36E-13

5,36E-13

1,94E-13

1,82E-13

2,23E-13

1,72E-13

1,11E-11

2,40E-13

5,78E-13

I-135

2,60E-10

1,40E-10

2,64E-09

1,23E-10

1,13E-10

1,34E-10

1,14E-10

2,04E-08

2,44E-10

2,96E-09

Cs-134

2,29E-22

2,39E-22

2,67E-22

2,27E-22

2,05E-22

2,54E-22

2,14E-22

2,96E-23

2,29E-22

2,67E-22

Cs-137

2,15E-22

2,24E-22

2,49E-22

2,12E-22

1,92E-22

2,37E-22

2,00E-22

1,00E-22

2,15E-22

2,49E-22

La-140

4,58E-22

4,86E-22

5,28E-22

4,50E-22

4,16E-22

5,04E-22

4,24E-22

1,00E-22

4,48E-22

5,49E-22

Xe-135

2,84E-09

2,87E-09

3,26E-09

2,64E-09

2,40E-09

3,26E-09

2,23E-09

0,00E+00

2,84E-09

3,26E-09

Сума

7,78E-09

4,77E-09

6,90E-08

4,18E-09

3,86E-09

4,98E-09

3,64E-09

4,84E-07

7,16E-09

8,82E-08Таблиця 5.5 − Дози опромінення органів та тканей людини при ПАС за рік

Нуклід

Ефективна доза, Зв

Легені, Гр

Щитовидна залоза (дорослі), Гр

Кістяний мозок, Гр

Материнський плід, Гр

Кришталик ока, Гр

Гонади, Гр

Шкіра, Гр

Усе тіло (зовнішнє), Гр

Щитовидна залоза (діти), Гр

Kr-88

1,00E-09

1,13E-09

1,04E-09

8,60E-10

8,28E-10

9,82E-10

7,76E-10

1,16E-09

9,54E-10

1,14E-09

I-131

3,25E-09

5,13E-10

5,58E-08

4,82E-10

4,34E-10

5,22E-10

4,46E-10

4,08E-07

2,79E-09

7,14E-08

I-132

2,50E-11

2,02E-11

1,42E-10

1,70E-11

1,55E-11

1,84E-11

1,53E-11

1,49E-09

2,40E-11

1,54E-10

I-133

1,63E-09

2,41E-10

2,81E-08

2,06E-10

1,93E-10

2,12E-10

1,93E-10

1,41E-07

1,32E-09

3,88E-08

I-134

2,50E-13

2,36E-13

5,36E-13

1,94E-13

1,82E-13

2,23E-13

1,72E-13

1,11E-11

2,40E-13

5,78E-13

I-135

2,60E-10

1,40E-10

2,64E-09

1,23E-10

1,13E-10

1,34E-10

1,14E-10

2,04E-08

2,44E-10

2,96E-09

Cs-134

3,97E-21

4,14E-21

4,60E-21

3,93E-21

3,55E-21

4,41E-21

3,70E-21

1,04E-22

3,97E-21

4,60E-21

Cs-137

4,23E-21

4,42E-21

4,91E-21

4,18E-21

3,79E-21

4,69E-21

3,95E-21

3,61E-22

4,23E-21

4,91E-21

La-140

4,60E-22

4,86E-22

5,30E-22

4,52E-22

4,19E-22

5,07E-22

4,26E-22

1,01E-22

4,51E-22

5,52E-22

Xe-135

2,84E-09

2,87E-09

3,26E-09

2,64E-09

2,40E-09

3,26E-09

2,23E-09

0,00E+00

2,84E-09

3,26E-09

Сума

9,00E-09

4,92E-09

9,10E-08

4,32E-09

3,98E-09

5,13E-09

3,77E-09

5,73E-07

8,17E-09

1,18E-07
Рисунок 5.1 − Відносні вклади радіонуклідів у дози опромінення за 2 добиРисунок 5.2 − Відносні вклади радіонуклідів у дози опромінення за 2 тижніРисунок 5.3 − Відносні вклади радіонуклідів у дози опромінення за рік
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница