Оцінка транскордонного впливу викидів радіоактивних речовин у атмосферне повітря з Южно-Української аес 1
страница11/15
Дата06.06.2016
Размер2.15 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

9 Транскордонний вплив викидів радіонуклідів внаслідок аварії «Падіння відпрацьованої збірки у реактор на активну зону з наступною 100 % розгерметизацією твелів і частковим їх руйнуванням» (ПВЗ)
9.1 Вхідні дані для розрахунку дозових навантажень при ПВЗ


Результативні значення сумарного радіоактивного викиду в довкілля наведено в табл. 9.1.
Таблиця 9.1 − Викид радіоактивних речовин при ПВЗ

Радіонуклід

Викид в навколишнє середовище, Бк

Sr-90

1,20E+11

Ru-103

9,10E+11

Ru-106

1,00E+11

I-131

4,18E+12

I-133

3,70E+11

Cs-134

2,30E+11

Cs-137

1,50E+11

La-140

4,70E+11

Ce-141

1,70E+12

Ce-144

3,40E+11

Xe-133

1,20E+14

Сумарна активність

1,29E+149.2 Результати розрахунків для ПВЗ


У табл. 9.2 наведені результати розрахунків об'ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосферного повітря і щільності випадінь на кордоні з Молдовою (130 км від джерела викиду) для ПВЗ.
Таблиця 9.2 − Результати розрахунків об’ємної активності радіонуклідів у приземному шарі атмосферного повітря та щільності випадінь на поверхню ґрунту для ПВЗ

Радіонуклід

Максимальна об’ємна активність в атмосферному повітрі, Бк/м3

Максимальна щільність випадінь на поверхню ґрунту, Бк/м2

Sr-90

2,77E-16

6,05E-13

Ru-103

2,09E-15

4,55E-12

Ru-106

2,31E-16

5,03E-13

I-131

6,61E-01

8,74E+00

I-133

4,48E-02

5,92E-01

Cs-134

5,31E-16

1,16E-12

Cs-137

3,46E-16

7,55E-13

La-140

9,30E-16

2,03E-12

Ce-141

3,90E-15

8,50E-12

Ce-144

7,85E-16

1,71E-12

Xe-133

5,80E+02

0,00E+00

Сума

5,81E+02

9,33E+00


Максимальні активності радіонуклідів в атмосферному повітрі і щільності випадінь на поверхню землі при використовуваних параметрах метеорологічних умов очікуються в межах СЗЗ. Максимальні значення об'ємної активності в атмосферному повітрі очікуються для ксенону133 − на кордоні з Молдовою до 580 Бк/м3. Максимальні значення відпадінь на поверхню ґрунту на кордоні з Молдовою очікуються для 131І − до 8,74 Бк/м2.

У табл. 9.3–9.5 наведено результати розрахунків максимальних доз опромінення різних органів і тканин на кордоні з Молдовою (130 км від джерела викиду) для періодів опромінення 2 доби, 2 тижні і 1 рік. На рис. 9.1–9.3 наведені відносні внески різних радіонуклідів у ефективні дози.За 50 років доза, обумовлена цією аварією на кордоні з Молдовою (130 км) не перевищить 3,52 нЗв.

Таблиця 9.3 − Дози опромінення органів та тканей людини при ПВЗ за 2 доби

Нуклід

Ефективна доза, Зв

Легені, Гр

Щитовидна залоза (дорослі), Гр

Кістяний мозок, Гр

Материнський плід, Гр

Кришталик ока, Гр

Гонади, Гр

Шкіра, Гр

Усе тіло (зовнішнє), Гр

Щитовидна залоза (діти), Гр

Sr-90

3,05E-26

4,50E-26

3,26E-27

2,84E-26

1,63E-25

1,24E-31

3,26E-27

5,78E-24

0,00E+00

9,79E-27

Ru-103

4,61E-23

4,99E-23

5,31E-23

4,52E-23

4,16E-23

5,08E-23

4,27E-23

1,37E-23

4,52E-23

5,53E-23

Ru-106

2,31E-24

2,94E-24

2,50E-24

2,13E-24

2,63E-24

2,39E-24

2,01E-24

7,70E-29

1,96E-24

3,25E-24

I-131

4,11E-10

9,20E-11

6,56E-09

7,98E-11

7,36E-11

8,53E-11

7,52E-11

7,44E-08

3,66E-10

8,01E-09

I-133

2,21E-11

4,74E-12

3,54E-10

3,96E-12

3,74E-12

4,07E-12

3,74E-12

2,75E-09

1,88E-11

4,61E-10

Cs-134

3,66E-23

3,82E-23

4,26E-23

3,61E-23

3,29E-23

4,05E-23

3,43E-23

5,31E-24

3,66E-23

4,26E-23

Cs-137

8,81E-24

9,20E-24

1,02E-23

8,69E-24

7,89E-24

9,75E-24

8,22E-24

4,64E-24

8,72E-24

1,04E-23

La-140

4,67E-23

4,94E-23

5,41E-23

4,59E-23

4,24E-23

5,17E-23

4,34E-23

1,06E-23

4,58E-23

5,62E-23

Ce-141

1,36E-23

1,90E-23

1,48E-23

1,26E-23

1,29E-23

1,41E-23

1,19E-23

5,10E-23

1,17E-23

1,89E-23

Ce-144

1,98E-24

4,32E-24

1,63E-24

1,38E-24

3,50E-24

1,55E-24

1,31E-24

5,24E-24

1,01E-24

3,22E-24

Xe-133

4,58E-10

4,46E-10

5,30E-10

3,29E-10

3,29E-10

6,16E-10

2,87E-10

0,00E+00

4,58E-10

5,30E-10

Сума

8,91E-10

5,43E-10

7,45E-09

4,13E-10

4,06E-10

7,05E-10

3,66E-10

7,72E-08

8,43E-10

9,00E-09


Таблиця 9.4 − Дози опромінення органів та тканей людини при ПВЗ за 2 тижні

Нуклід

Ефективна доза, Зв

Легені, Гр

Щитовидна залоза (дорослі), Гр

Кістяний мозок, Гр

Материнський плід, Гр

Кришталик ока, Гр

Гонади, Гр

Шкіра, Гр

Усе тіло (зовнішнє), Гр

Щитовидна залоза (діти), Гр

Sr-90

1,10E-25

1,21E-25

2,20E-26

2,54E-25

5,70E-25

2,76E-30

2,20E-26

4,64E-23

0,00E+00

6,59E-26

Ru-103

2,87E-22

3,08E-22

3,31E-22

2,81E-22

2,57E-22

3,16E-22

2,66E-22

7,63E-23

2,84E-22

3,38E-22

Ru-106

1,54E-23

1,97E-23

1,71E-23

1,45E-23

1,51E-23

1,63E-23

1,37E-23

4,66E-28

1,39E-23

2,05E-23

I-131

1,88E-09

3,43E-10

3,14E-08

3,17E-10

2,88E-10

3,47E-10

2,96E-10

2,97E-07

1,66E-09

3,90E-08

I-133

3,92E-11

5,74E-12

6,77E-10

4,92E-12

4,63E-12

5,07E-12

4,63E-12

3,41E-09

3,18E-11

9,34E-10

Cs-134

2,51E-22

2,62E-22

2,92E-22

2,48E-22

2,25E-22

2,78E-22

2,35E-22

3,24E-23

2,51E-22

2,92E-22

Cs-137

6,08E-23

6,33E-23

7,04E-23

6,00E-23

5,45E-23

6,72E-23

5,67E-23

2,84E-23

6,08E-23

7,04E-23

La-140

8,27E-23

8,79E-23

9,54E-23

8,13E-23

7,52E-23

9,12E-23

7,66E-23

1,81E-23

8,11E-23

9,92E-23

Ce-141

8,19E-23

1,08E-22

9,10E-23

7,75E-23

7,41E-23

8,69E-23

7,31E-23

2,77E-22

7,46E-23

1,07E-22

Ce-144

1,22E-23

2,69E-23

1,13E-23

9,59E-24

1,49E-23

1,07E-23

9,04E-24

3,16E-23

7,67E-24

1,96E-23

Xe-133

4,58E-10

4,46E-10

5,30E-10

3,29E-10

3,29E-10

6,16E-10

2,87E-10

0,00E+00

4,58E-10

5,30E-10

Сума

2,38E-09

7,95E-10

3,26E-08

6,51E-10

6,21E-10

9,68E-10

5,88E-10

3,01E-07

2,15E-09

4,04E-08

Таблиця 9.5 − Дози опромінення органів та тканей людини при ПВЗ за рік

Нуклід

Ефективна доза, Зв

Легені, Гр

Щитовидна залоза (дорослі), Гр

Кістяний мозок, Гр

Материнський плід, Гр

Кришталик ока, Гр

Гонади, Гр

Шкіра, Гр

Усе тіло (зовнішнє), Гр

Щитовидна залоза (діти), Гр

Sr-90

1,12E-24

1,98E-25

8,56E-26

7,12E-24

1,08E-24

8,56E-29

8,56E-26

1,85E-22

0,00E+00

2,57E-25

Ru-103

1,20E-21

1,28E-21

1,39E-21

1,18E-21

1,07E-21

1,33E-21

1,12E-21

1,76E-22

1,19E-21

1,42E-21

Ru-106

2,30E-22

2,94E-22

2,57E-22

2,19E-22

2,02E-22

2,46E-22

2,07E-22

1,58E-27

2,16E-22

2,88E-22

I-131

3,02E-09

4,77E-10

5,18E-08

4,47E-10

4,03E-10

4,85E-10

4,15E-10

3,79E-07

2,60E-09

6,63E-08

I-133

3,92E-11

5,81E-12

6,77E-10

4,96E-12

4,66E-12

5,11E-12

4,66E-12

3,41E-09

3,18E-11

9,34E-10

Cs-134

4,35E-21

4,53E-21

5,04E-21

4,30E-21

3,89E-21

4,83E-21

4,05E-21

1,13E-22

4,35E-21

5,04E-21

Cs-137

1,20E-21

1,25E-21

1,39E-21

1,18E-21

1,07E-21

1,33E-21

1,12E-21

1,02E-22

1,20E-21

1,39E-21

La-140

8,32E-23

8,79E-23

9,59E-23

8,18E-23

7,57E-23

9,17E-23

7,71E-23

1,82E-23

8,15E-23

9,97E-23

Ce-141

3,08E-22

3,81E-22

3,49E-22

2,96E-22

2,74E-22

3,32E-22

2,79E-22

6,00E-22

2,89E-22

3,90E-22

Ce-144

1,85E-22

3,54E-22

1,88E-22

1,60E-22

1,55E-22

1,80E-22

1,51E-22

1,05E-22

1,50E-22

2,48E-22

Xe-133

4,58E-10

4,46E-10

5,30E-10

3,29E-10

3,29E-10

6,16E-10

2,87E-10

0,00E+00

4,58E-10

5,30E-10

Сума

3,52E-09

9,29E-10

5,30E-08

7,81E-10

7,36E-10

1,11E-09

7,06E-10

3,83E-07

3,09E-09

6,78E-08
Рисунок 9.1 − Відносні вклади радіонуклідів у дози опромінення за 2 добиРисунок 9.2 − Відносні вклади радіонуклідів у дози опромінення за 2 тижніРисунок 9.3 − Відносні вклади радіонуклідів у дози опромінення за рік
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница